O stránke

Cieľom stránky sospreskoly (Slobodný a Otvorený Softvér PRE ŠKOLY) je podpora a rozširovanie otvoreného a slobodného softvéru, otvorených štandardov a otvoreného obsahu so zameraním  špeciálne na školstvo. Stránka bola pôvodne založená ako projekt  neziskovej organizácie SKOSI a prežila už dve sťahovania. Prvým bol prechod z desktopu jej zakladateľa, Miloša Šrámka, na doménu a hosting Jána Husára sk.OpenAcademy.eu v januári 2007. Po likvidácii SKOSI stránka od apríla 2009 pokračuje samostatne na novej doméne www.sospreskoly.org.

Konkrétne, ide nám o zavedenie Linuxu a otvoreného softvéru do vyučovania na úrovni infraštruktúry (servery, pracovné stanice) ako aj na úrovni aplikácií a jednotlivých učebných predmetov. Vychádzame z toho, že cieľom školy má byť dosiahnutie všeobecnej počítačovej gramotnosti a nie výcvik v ovládaní konkrétnych programov. Absolvent so základnými vedomosťami a zručnosťou sa ľahko vo svojej neskoršej praxi prispôsobí konkrétnemu softvérovému prostrediu - náklady spojené s nevyhnutným zaškolením však majú znášať zamestnávatelia a nie štát prostredníctvom školského systému, ako je tomu doteraz.

Naše ciele chceme dosiahnuť smerom zdola, podchytením aktivity učiteľov, školských administrátorov, funkcionárov a ďalších, ktorí uvedomujú potrebu zmeny prístupu k informatike na školách, či už pri vyučovaní, alebo v ich infraštruktúre. Práve nim chceme dať na našej stránke priestor pre spoluprácu. Pozývame všetkých, ktorí už skúsenosti s otvoreným softvérom na škole majú a radi by sa s nimi podelili s ostatnými, a rovnako aj tých, ktorí by radi začali a hľadajú príklady či inšpiráciu, ako na to. Veríme, že spolu časom vytvoríme návody, učebné materiály a ďalšie dokumenty či aj vlastný softvér, o ktoré sa všetci záujemcovia pri svojej snahe budú môcť oprieť.

Otvorený softvér, tým že je prístupný bezplatne, vytvára rovnaké šance pre všetkých, bez ohľadu na to, či škola má alebo nemá sponzorov alebo či sa v štátnom rozpočte nájdu alebo nenájdu (prebytočné) prostriedky. Navyše, jeho používanie nie je licenciami obmedzené len na školu - môžu ho doma používať rovnako žiaci ako učitelia a ich rodinní príslušníci. Tým sa zvýši úroveň vzdelávania - žiaci môžu v rovnakom počítačovom prostredí pracovať aj doma. Otvorený softvér však možno použiť aj vo firmách či v štátnej alebo miestnej správe, čím sa znížia ich prevádzkové náklady a ušetrené zdroje sa následne môžu použiť rozumnejšie.