Slovníky a kontrola pravopisu

Jednou z hlavných požiadaviek pri písaní textových dokumentov je schopnosť editora kontrolovať pravopis. Dobre si to uvedomujú i programátori, ktorí takéto editory vytvárajú. Tvorcovia uzatvorených programov vytvárajú slovníky kontrolujúce pravopis buď sami, alebo v spolupráci s inou firmou. Výsledkom je to, že každý uzatvorený program má svoje vlastné slovníky na kontrolu pravopisu a tiež to, že mnohé z nich slovník na kontrolu slovenčiny nemajú.

Vo svete slobodného softvéru to funguje inak. Existuje niekoľko otvorených slovníkov, ktoré sú používané ostatnými otvorenými programami. Nástroje, ktoré podporujú aj slovenčinu, sú tieto:

  • Ispell je pomerne známy Open Source spell checker (doslovný preklad kontrola hláskovania) pre Unix, ktorý podporuje veľké množstvo európskych jazykov. Zodpovedajúci slovenský slovník nájdete na stránke http://www.sk-spell.sk.cx/ispell-sk
  • GNU Aspell je slobodný spell checker s otvoreným zdrojovým kódom. Bol navrhnutý ako náhrada za Ispell. Môže byť použitý ako knižnica alebo ako samostatný program vo všetkých operačných systémoch. Je navrhnutý tak, aby pri nájdení chyby ponúkol správne slovo na čo najlepšej pozícii. Medzi jeho výhody oproti Ispellu patrí podpora UTF-8 kódovania bez potreby špeciálneho slovníka a možnosť použiť viacero slovníkov naraz. Použitý je napríklad v programe na interaktívnu komunikáciu Pidgin. Slovenský slovník nájdete na stránke http://www.sk-spell.sk.cx/aspell-sk
  • Myspell je nový spell checker, ktorý bol vytvorený Kevinom Hendricksom pre projekt OpenOffice.org. Vo svojej podstate kombinuje pozitíva svojich dvoch predchodcov – vyhľadávací algoritmus Aspellu a affix kompresiu Ispellu. S použitím Myspell sa okrem OpenOffice.org 1 a 2 môžete stretnúť aj v programoch Mozilla Suite 1.7 a Mozilla Thunderbird. Slovenský slovník nájdete na stránke http://www.sk-spell.sk.cx/myspell-sk
  • Hunspell je vylepšenie predchádzajúceho slovníka, o ktoré sa postarali naši južní susedia. Používajú ho najnovšie verzie OpenOffice.org a produkty Mozilly.

V prípade, že používate kontrolu pravopisu v niektorom slobodnom programe a narazíte na slovo, o ktorom ste si istí, že by v slovníku nemalo chýbať, môžete ho do slovníka pridať pomocou online verzie, ktorá je umiestnená na stránke http://www.sk-spell.sk.cx/speller/. Ak naopak zistíte, že sa v slovníku nachádza slovo, ktoré tam nemá čo hľadať, je možné kontaktovať pána Zdenka Podobného zdposter(zavinac)gmail(bodka)com. Pred tým ako to urobíte, môžete si správnosť/nesprávnosť slova overiť pomocou niektorého zo slovníkov, ktorých zoznam je na stránke http://www.sk-spell.sk.cx/externe-projekty, alebo i telefonicky v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra na čísle +421 2 54431761-2 kl. 124 v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hodiny alebo na e-mailovej adrese poradna(zavinac)juls.savba.sk.

Pri tvorbe dokumentov je niekedy potrebné hľadať i synonymá slov, aby sme stále dookola neopakovali to isté slovo. Na takýto účel slúži OpenThesaurus-SK - Otvorený slovenský synonymický slovník, ktorý nájdete na adrese http://www.sk-spell.sk.cx/~zdpo/thesaurus/ Myslíme, že bude ku prospechu všetkých, keď vo voľnej chvíli dopíšete nejaké synonymum - stačí sa zaregistrovať a môžete začať vkladať. I tento slovník má na starosti Zdenko Podobný.

Ďalším Zdenkovým dielom je Malý anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník (mass/msas). Za komerčný slovník zaplatíte tisíce korún, no tu máte k dispozícii jeden, ktorý je otvorenýn a teda zadarmo. Je ho možné vložiť do rôznych slovníkových rozhraní, pretože je uložený v otvorenom formáte dict.org. Jedným zo známejších je Stardict (Windows, Linux, FreeBSD, Solaris), ktorý môžete nájsť na adrese http://stardict.sourceforge.net/. Slovník nájdete na adrese http://www.sk-spell.sk.cx/mass-msas. i s návodom ako ho do rozhrania Stardict vložiť. Ak sa vám zdá, že je v slovníku málo slov, nemusí to tak ostať navždy. Z malého slovníka sa kľudne môže s vašou pomocou stať veľký (alebo aj obrovský). Ak máte chuť Zdenkovi pomôcť, môžete tak urobiť aj online na stránke slovníka http://sk-spell.sk.cx/slovniky/index.php/index/mass.xhtml.

V prípade, že chcete aktívne prispievať, musíte sa stať “redaktorom”. Prístup môžete získať, ak pošlete svoju e-mailovú adresu na zdposter(zavináč)gmail.com. Jedinou podmienkou je súhlas s licenciou a s tým, že budete posielať “svoje” preklady a nie výsledok práce niekoho iného. Viac informácií na http://www.sk-spell.sk.cx/mass-je-online.