Webové aplikácie

Čo sú webové aplikácie

V súčasnej dobe sa v školstve vo všetkých pádoch skloňuje pojem e-lerning. Tiež sa často v rôznych mailing listoch diskutuje o potrebách zmysluplne riadiť obsah webových stránok, ktoré na mnohých školách zatiaľ iba poskytujú základné informácie o škole samotnej, nevytvárajú však hodnotný obsah využiteľný pri vzdelávaní. Je nesporné, že vývoj stránok sa bude uberať práve týmto smerom a na tvorbu školskej stránky už nebude postačovať jediný človek(najčastejšie učiteľ informatiky), ale bude potrebné, aby sa na vytváraní stránok zúčastnili všetci pedagógovia.

Pre novo rastúcu "počítačovú generáciu" detí bude kvalita a dostupnosť takýchto materiálov v blízkej budúcnosti, možno rozhodujúcim faktorom pre výber školy, na ktorú pôjdu študovať. Cieľom tejto knihy bude predstaviť vám prostriedky, pomocou ktorých sa dá takýto cieľ dosiahnuť. Nezostaneme však len pri systémoch na správu webového, či vzdelávacieho obsahu, no chceli by sme vám predstaviť i nástroje, pomocou ktorých sa dá sledovať úspešnosť vašej snahy, v súvislosti s uplatnením študentov na trhu práce a systémy na riadenie chodu školy, v súvislosti s prieskumom pracovného trhu a vytvárania nových štúdijných odborov. V tejto knihe sa budeme venovať webovo orientovaným otvoreným a slobodným aplikáciám ako

ale bude sa tiež zaoberať aj menej komplexnými projektmi ako sú

a ďalšími webovými aplikáciami (môžete pridať ako komentár typ aplikácie, ktorú by ste tu radi videli)

Redakčné systémy (CMS)

CMS - Content Managment System je systém na správu obsahu webových stránok. Často sa nazýva aj redakčný či publikačný systém. Je navrhovaný tak, aby umožňoval vkladanie obsahu pre veľký počet prispievateľov. Typickým príkladom takéhoto systému je napríklad Wikipédia, ale i táto stránka.

Pod správou obsahu sa rozumie vkladanie a úprava hypertextu (textu s odkazmi na iný text, či osah), obrázkov, zvukov, videí ale i pripájanie ďalších elektronických formátov formou príloh. Hlavnou myšlienkou CMS je môcť s týmto obsahom pracovať v práci ale i s domu prostredníctvom Internetu a zdieľať tento obsah s ostatnými spoluautormi. Systém tiež obsahujú nástroje, ktoré upozorňujú (napríklad mailom) ostatných autorov o novom, či zmenenom obsahu, čo umožňuje koordinovanie autorov.

Základné funkcie CMS

Medzi základné funkcie CMS patrí:

Otvorené/slobodné CMS

Otvotvorených CMS je pomeren veľa. Dokonca o nich pojednáva jeden samostatný webový portál http://www.opensourcecms.com/. Na tomto portáli nájdete nielen technické parametre jednotlivých systémov ale môžete si ich aj vyskúšať.

Táto kniha si nekladie za cieľ hľadať najlepší CMS systém, ale iba zhrnúť poznatky o niektorých na slovensku najviac používaných otvorených systémoch.

Jednoznačne najdôležitejším kritériom pre výber CMS systému je jeho lokalizácia do Slovenčiny. Tu je teda zoznam systémov, ktoré sú lokalizované:

Ak sme na dajaký zabudli prosíme doplniť ako komentár.

V nasledujúcich podkapitolách si jednotlivé systémy predstavíme.

Joomla

Joomla! je mnohokrát oceneným systémom pre správu obsahu, ktorý je otvoreným pokračovaním projektu Mambo. Na domovskej stránke Joomla! sa môžete dočítať, že je:

 • Flexibilná
 • Jednoduchá
 • Elegantná
 • Prispôsobiteľná
 • Výkonná

S týmito charakteristikami sa dá úplne súhlasiť, je to systém ktorý je najkomplexnejší a najuniverzálnejší zo všetkých. Jeho najväčšou nevýhodou bola administračná časť, ktorá bola iba v anglickom jazyku, no v novej verzii 1.5, ktorá je horúcou novinkou (vydaná 20.1.2008), je možnosť preložiť i túto časť systému do slovenčiny.

Inštalácia

Aby sa inštalácia dala vykonať je potrebný

 • webový server s podporou PHP (Apache, lighttpd),
 • databázu (MySQL),
 • samotnú Joomla!

Po stiahnutí skomprimovaného balíka s Joomlou, je potrebné balik rozbaliť do priečinka a potom preniesť na web (zaberie asi 14 MB). Potom je už možné do prehliadača zadať adresu webu, na ktorom je Joomla! nahraná. Príjemným prekvapením je, že sa nám stránka s inštalačným postupom zobrazí v slovenskom jazyku.

Joomla1 j


Po inštalácii je joomla už bohužial v angličtiene, no slovenská komunita sľubuje, že sa slovenský preklad objaví veľmi skoro.

 

 

phpRS

PhpRS je český redakčný systém, je vhodný na internetové časopisy:

 • nevýhody: má zastaralý vzhľad, editácia článkov je oddelená od jeho prezerania, čo sťažuje písanie článkov, na vytvorenie pekného webu treba poznať css,
 • výhody: je v češtine a netreba ho lokalizovať, jednoduchý a prehľadný kód, čo umožňuje ľahko riešiť technické problémy, možno ľahko zálohovať obsah webu.

PhpRS si môžete stiahnúť zo stránky www.supersvet.cz/download.php . Visiwig editor zo stránky www.oldlukas.cz/download.php . Fórum na riešenie problémov je na www.phprs.cz/forum .Drupal

Drupal je CMS, ktorý je určený predovšetkým na vytváranie webových komunít - takých, ako sa napríklad vytvára na tejto stránke, ale dá sa samozrejme použiť i na iné účely. Jeho najväčšou prednosťou je jednoduchý kód, ktorý umožňuje veľmi jednoducho stránku prispôsobovať svojím potrebám. Podobne ako Joomla má veľlkú používateľskú základňu, takže je k dispozícii množstvo prídavných modulov a vzhľadov. Z funkcií, ktoré umožňuje v základnej výbave spomenieme tieto:

 • Vytváranie spoločných kníh
 • Blog
 • Diskusné fórum
 • Hlasovanie
 • Generovanie noviniek pomocou kanálov správ RSS
 • Ľahko zapamätateľné adresy URL
 • Jednoduchá správa všetkých typov obsahu ako tzv. uzlov
 • Online pomocník
 • Kategorizácia obsahu pomocou tzv. taxonómie
 • Vyhľadávanie
 • Priraďovanie používateľov do rolí
 • Urýchlenie pri veľkej záťaži webu
 • Zisťovanie nových verzií systému, modulov a vzhľadov

Najväčšou nevýhodou tohto systému je nepohodlné vkladanie obrázkov. Dá sa však vyriešiť pomocou prídavných modulov ako napr. Image. Horúcou novinkou je 6 verzia tohto systému (13.2.2008).

Tento systém v súčasnosti používajú spoločnosti ako Warner Brothers Records, The New York Observer, Fast Company, Popular Science a Amnesty International a stránky projektov ako SonyBMG, Forbes, Harvard University.

Uvedieme tiež niekoľko slovenských organizáciií, ktoré tento systém používajú:

SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna v Kremnici
ZŠ sv. Jozefa - Hlohovec
Obec -Soblahov
Vydavateľstvo Enigma
http://vzdelavaj.sk/

 

Inštalácia

Aby sa inštalácia dala vykonať je potrebný

 • webový server s podporou PHP (Apache),
 • databáza (MySQL),
 • samotný Drupal

Čo sa týka lokalizácie, tá sa vytvára na stránke http://www.fem.uniag.sk/drupal-l10n-server/. Do prekladu sa môžete zapojiť i vy. Preklad verzie 5.7 i vezie 6  je kompletný a v súčasnosti sa pracuje na preklade ďalších často používaných prídavných modulov (Views, CCK, Devel, CAPTCHA ...).

stručne o Drupal-e

Drupal je najrýchlejšie rastúci CMS za posledný rok. Ide o moderne vyzerajúci systém. Táto stránka je vytvorená v systéme Drupal. Písanie a úprava článkov sa robí v tom istom okne na stránke webu. Po prihlásení do systému sa dá dvoma kliknutiami vytvoriť nový článok, alebo sa nájdete existujúci a jedným kliknutím prejde na jeho úpravu:

Obsah stránky je tvorený článkami s rôznymi prednastavenými vlastnosťami. Podľa toho sa označujú ako stránky knihy, príspevky blogu či články. Všetky typy článkov môžu byť zaradené v knihe, ktorá ich stromovo zobrazuje:

Drupal a jeho časti sa dajú stiahnúť z domovskej stránky drupal.org . Slovenský preklad zo stránky drupal.org/project/sk . Novinky a postupy v slovenčine sú na stránke drupal.sk .

Inštalácia Drupalu spočíva v nakopírovaní súborov na server a zadaní vašeho webu do prehliadača. Zobrazí sa formulár kde treba zadať údaje vytvorenej databázy: meno databázy, pristupove meno a heslo. Inštalácia slovenčiny do najnovšieho Drupalu 6 spočíva pred inštaláciou v nakopírovaní súboru sk.po , z adresy drupal.org/node/223512 , do adresára www_root/profiles/default/translations/ . Inštalácia Tiny pozostáva z viac krokov.

SchoolTool

SchoolTool je slobodný administratívny softvér pre školy z celého Sveta. Cieľom tohto projektu je vytvoriť jednoduchý na kľúč vytvorený informačný systém pre študentov, vrátane osobných údajov, klasifikačného záznamu, evidencie dochádzky, kalendára a oznamov pre základné a stredné školy. Ďalším cieľom je však i poskytnutie nástrojov na vytváranie prispôsobených aplikácií a konfigurácií pre jednotlivé školy alebo štáty.

SchoolTool je založený výhradne na softvéri s otvoreným zdrojovým kódom a je napísaný v jazyku Python pomocou platformy Zope 3.

SchoolTool je vydaný pod licenciou GNU General Public License, Version 2. Informatívny preklad licencie sa nachádza na stránke http://docs.moodle.org/sk/Licencia.

Tento dokument je hlavným zdrojom používateľskej a vývojárskej dokumentácie k projektu SchoolTool.

Viac informácií sa dozviete v anglickom jazyku na týchto stránkach:

Obsah

SchoolTool - Prehľad funkcií

Základné prípady použitia

SchoolTool je v základnom stave nastavený tak, aby vystupoval ako niečo, čo často nazývame “študentský informačný systém” alebo SIS. Systém sa zameriava na sledovanie informácií súvisiacich so študenatmi: osobné údaje, zápis známok, dochádzku, sledovanie a hlásenie intervencií. Toto je podmnožinou celistvého “manažérskeho informačného systému” pre školy alebo MIS, ktorý by mohol obsahovať aj účtovníctvo.

SchoolTool nie je “systém na riadenie výučby” LMS, akým je napríklad Moodle, hoci s ním zdieľa niektoré množiny funkcií, ako napríklad známkovanie. SchoolTool neobsahuje osnovu ani učivo.

SchoolTool je navrhnutý tak, aby sa dal rozširovať, preto veríme, že v spolupráci s externými používateľmi, vládami a poskytovateľmi projekt SchoolTool ponúkne v budúcnosti viac funkcií ako ponúkajú základné funkcie SIS. Zabudovaný kalendár a rezervovanie zdrojov v projekte SchoolTool sú typickými príkladmi funkcií nad rámec SIS.

Súčasnou stratégiou implementácie projektu SchoolTool je inštalácia jednej serverovej inštancie na jednu školu. Je možné spravovať viacero škôl spustením viacerých serverových procesov na jednom fyzickom serveri.

SchoolTool je slobodný a dá sa jednoducho nainštalovať. Dá sa nainštalovať na stolový počítač ale aj na notebook a môže ho používať len jeden učiteľ ako online zápisník známok alebo na evidenciu dochádzky. Podobne aj školy môžu využiť len jeden komponent systému SchoolTool, ako napríklad rezerváciu zdrojov a nemusia ho využívať ako celistvý študentský informačný systém.

Model školy

 • Osoby: Základnými skupinami ľudí sú študenti, učitelia, vedenie školy a správcovia stránky (po technickej stránke). Prístup pre rodičov plánujeme doplniť v ďalších vydaniach. Každá osoba v systéme má pridelené svoje vlastné meno a heslo a má pridelené oprávnenia, ktoré zodpovedajú jej kategórii. V súčasnosti sa vývoj zameriava na pohľad učiteľa a vedenia.
 • Kategórie: Vytvárajú doplňujúce skupiny ľudí reprezentujúcich školské organizácie, krúžky, kluby, tímy, atď.
 • Predmety a skupiny: Predmety definujú tematické celky učiva napr. matematika pre prvý ročník alebo angličtina pre 9. ročník. Skupina je zoskupenie učiteľov a žiakov na predmete - napríklad hodina Algebry pre prvý ročník s pánom Hoffmanom o 9:30 v prvom polroku 2009/2010.
 • Roky a obdobia: Roky sú najdlhšou jednotkou času v systéme SchoolTool. Prechod medzi rokmi predstavuje pravidelnú udalosť vo významnej reorganizácii chodu školy (napríklad keď študenti postúpia do vyššieho ročníka, sú prijatí noví učitelia, atď.). Obdobie definuje, kedy sa začínajú a končia jednotlivé časti roka (polrok, štvrťrok).
 • Rozvrhy hodín: Rozvrhy hodín definujú rozloženie vyučovacích hodín počas týždňa. Predstavujú “plán zvonenia”. SchoolTool obsahuje jednoduché rozvrhy hodín (napríklad pre hodiny začínajúce vždy v rovnaký čas a rovnaký deň v týždni), ale aj oveľa komplikovanejšie rozvrhy s cyklicky obmieňajúcim sa plánom a plánom s rozdielnymi začiatkami a koncami v rôznych dňoch týždňa.

SchoolTool v súčasnosti nedokáže generovať rozpis tried alebo automaticky naplánovať hodiny do jednotlivých miestností a času. Zatiaľ iba sleduje rozvrhy, ktoré zadáte alebo naimportujete.

 • Zdroje: SchoolTool umožňuje spravovať a sledovať zdieľané zdroje. Tieto sú rozdelené na “miesta” a “pomôcky” s môžnosťou vytvárania vlastných kategórií ako "triedy" alebo "projektory". Každý zdroj má prídavné metaúdaje, ako napríklad počet miest na sedenie a podobne.
 • Toto všetko sa dá naimportovať prostredníctvom hárka s tabuľkou, ktorý je súčasťou SchoolTool.

Podrobnejšie vysvetlenie predchádzajúcich pojmov sa nachádza v časti Slovník pojmov.

Demografické a kontaktné údaje

 • Škola si môže prispôsobiť polia pre zadávanie demografických a ďalších osobných údajov pre každú osobu.
 • Každá osoba sa dá spojiť s jedným alebo viacerými kontaktmi, napríklad s rodičmi alebo pestúnmi. K jednému kontaktu je možné priradiť viacero študentov.

Funkcie kalendára

 • Program SchoolTool automaticky vytvorí webový kalendár pre každú osobu, kategóriu, zdroj a skupinu. Rovnako vytvorí všeobecný kalendár pre školu ako takú, ktorý sa zobrazuje ako titulná stránka programu SchoolTool.

 • Kalendáre jednotlivých osôb sú súkromné. V základnom stave sú kalendáre kategórií a skupín viditeľné iba pre ich členov.

 • Podobne ako v kalendároch iCal, Google Calendar a ostatných obľúbených aplikáciách, aj program SchoolTool umožňuje používateľom navzájom “prekryť” udalosti vo svojom kalendári s inými kalendármi. Napríklad študent vidí udalosti zo všetkých skupín, ktorých je členom a taktiež udalosti zo všeobecného školského kaledára.

 • Kalendáre zohľadňujú aj rozvh hodín, preto sú v nich udalosti, ktoré začínajú a končia podľa začiatkov a koncov vyučovacích hodín.

 • Používatelia môžu jednoduchým spôsobom vytvoriť opakujúcie sa udalosti. Učitelia môžu zaznačiť, kedy budú testy, kedy je potrebné odovzdať jednotlivé zadania a pridať ďalšie informácie týkajúce sa skupiny.

  _images/calendar.png

Rezervácia zdrojov

Učitelia, vedenie školy a správcovia môžu naplánovať zdieľanie prostriedkov prostredníctvom kalendárov. Niektoré školy implementovali systém SchoolTool práve na tento účel.

Ako to funguje:

 • Učiteľ, člen vedenia alebo správca vyberie existujúcu udalosť v kalendári alebo vytvorí novú.
 • Potom si vyberie typ zdroja, ktorý potrebuje. Program SchoolTool mu vráti zoznam voľných a zarezervovaných zdrojov daného typu.
 • Používateľ potom pridá voľný zdroj k udalosti. Rovnaká udalosť sa potom pridá do kalendára zdroja.

Používatelia môžu sledovať alebo si i vytlačiť plán použitia každého zdroja prostredníctvom jeho kalendára.

_images/resource.png

Evidencia dochádzky

SchoolTool poskytuje jednoduchú evidenciu dochádzky, ktorá umožňuje učiteľom sledovať absencie a ospravedlnenky a voliteľne priraďovať každému študentovi body za účasť na hodine. Každému stretnutiu skupiny sa tiež dá priradiť popis. Učiteľ na konci obdobia môže pridať celkový počet vymeškaných a ospravedlnených účastí.

Jednotlivé záznamy v evidencii sa ukladajú na server bez toho, aby bolo potrebné obnovovať stránku. Evidencia zobrazuje skóre za účasť a počet absencií za obdobie.

Súčasný systém postačuje učiteľom na vedenie záznamov a poskytuje im základné údaje pre sťatistické hárky. Zatiaľ nie je kompletne implementovaná agenda ohľadne ospravedlnených a neospravedlnených hodín pre školy používajúce systém podľa právnych predpisov, akými sú najmä štátne školy. Najskôr sme sa zamerali na zlepšenie používateľského konfortu a výkazov tejto zjednodušenej formy.

_images/journal.png

Klasifikačný záznam

SchoolTool obsahuje úlohovo orientovaný klasifikačný záznam pre každú skupinu. Každá skupina môže mať niekoľko hárkov pracovných listov. Učitelia vytvoria úlohu (alebo “činnosť”), ktorú môžu rozdeliť do viacerých vážených kategórií, ako napríklad “prezentácia” alebo “písomná práca”. Známky sa priraďujú podľa počtu získaných bodov.

_images/activity.png

Hodnotenie v klasifikačnom zázname sa dá exportovať do súboru tabuľkového kalkulátora s príponou .xls.

Intervencie

Systém Intervencie v programe SchoolTool sa použáva na správu “intervencií” medzi žiakom a ostatnými zainteresovanými stranami kvôli  disciplinárnym, prospechovým alebo iným dôvodom, na ktorých sa stanovia ciele. Program potom umožňuje sledovanie pokroku pri plnení cieľov a podporiť prebiehajúcu komunikáciu medzi zúčastnenými stranami, ktorá sa týka nápravy správania študenta alebo rozvoja jeho schopností.

Systém Intervencie bol vyvinutý a používaný na škole Science Leadership Academy vo Philadelphii. Hlavní vývojári programu SchoolTool ho vyvinuli spolu s riaditeľom Chrisom Lehmannom a ostatnými zamestnancami školy.

Výkazy

Výkazy tlačené programom SchoolTool sú generované pomocou slobodnej knižnice ReportLab, ktorá pracuje s výkazmi definovanými pomocou jazyka RML (jazyk podobné jazyku HTML).

SchoolTool 1.2 sa dodáva s niekoľkými základnými výkazmi pre prospech a dochádzku. Tu vývojári od vás potrebujú spätnú väzbu o tom, aké výkazy potrebujete vo vašej škole. Vytvorenie kvalitných vytlačiteľných a na webe zobraziteľných výkazov je teraz najväčšou prioritou vývojárov. Dajte im vedieť, čo potrebujete!

Výpis známok

Vedenie môže definovať, aké známkovanie a aké ďalšie dáta sa majú zhromaždiť pre výpis známok a ďalšie pravidelné hodnotenie. Učitelia zadajú hodnotenie prostredníctvom hárkov vo svojich klasifikačných záznamoch, ktoré im poskytujú konzistentné a prívetivé rozhranie.

Technické podrobnosti

 • 100% slobodného a otvoreného použitého softvéru: Programovací jazyk Python, arichitektúra komponentov Zope 3, databáza Zope Object Database (ZODB), systém výkazov ReportLab PDF.
 • Importovanie a exportovanie dát: SchoolTool ako doplnok k webovému rozhraniu poskytuje rôzne spôsoby pre import údajov do systému. Všetky hlavné súčasti vrátane ľudí, rozvrhov, premetov a skupín sa dajú exportovať do súboru tabuľkového kalkulátora s koncovkou .xls. Ľudia, kategórie, skupiny a ostatné objekty sa dajú tiež importovať zo súboru (CSV) s hodnotami oddelenými čiarkami. Kvôli otestovaniu sú dostupné testovacie údaje pre 1000 študentov.
 • Zabezpečenie: Náš model zabezpečenia pozostáva na právach založených na kategóriách používateľov (napr. učiteľ, člen vedenia) a vzťahoch (napr., medzi konkrétnym učiteľom a študentom). Podrobné zobrazenie práv na dané objekty v hlavnom modeli programu SchoolTool je dostupné prostredníctvom webového rozhrania. Niektoré kľúčové aspekty politiky zabezpečenia môže prispôsobiť správca stránky prostredníctvom webového rozhrania. Celkovú zmenu politiky je možné vykonať pomocou konfiguračného súboru.
 • Testovanie vývoja: SchoolTool obsahuje komplexný testovací systém, vrátane testu celkov a funkcií. Systém “doctests” jazyka Python slúži aj ako nástroj pre vytváranie vývojárskej dokumentácie.
 • Inštalácia a aktualizácie: sa vykonávajú prostredníctvom balíčkov systémov Ubuntu a Launchpad.net. Na inštaláciu na server so systémom Ubuntu Linux sú potrebné dva kroky. Aktualizácie opravujúce chyby vo vydaní SchoolTool sa vykonávajú jedným krokom. Hlavné vydania sú synchronizované s vydaniami Ubunutu.
 • Lokalizácia: SchoolTool sa dá úplne preložiť. Nové preklady sa dajú vytvoriť pomocou systému Rosetta na stránke Launchpad.net.
 • Jednotné prihlásenie: SchoolTool má implementovaný trochu nedoladený systém centrálneho overenia totožnosti Central Authentication Service (CAS), ktoré je možné zdieľať s ďalšími systémami ako Moodle a Drupal. CAS vyžaduje samostatný autentifikačný server. Vývojári na tento účel použili systém RubyCAS. CAS server sa dá jednoducho nastaviť na overenie totožnosti v spolupráci s LDAP serverom alebo inou externou databázou. Ak potrebujete pomoc s nastavením CAS alebo LDAP autentifikáciou, môžete kontaktovať SchoolTool tím cez Launchpad, email alebo IRC.
 • Webový server: SchoolTool obsahuje vlastný server pre jednoduché testovanie a jednoduchú implementáciu. Pretože je požadované šifrované (SSL) pripojenie, odporúčame použiť webový server Apache.
 • Virtuálne severy: Školy, ktoré používajú výhradne systém Windows alebo iné prostredie ako Ubuntu, môžu SchoolTool spustiť cez špecializovaný virtuálny server, na ktorom bude bežať Ubuntu Server Edition. Nezávisle od typu hostiteľského operačného systému je vhodné použiť kvôli bezpečnosti spustenie SchoolTool cez vlastný virtuálny server, ktorý bude izolovaný od ostatných služieb. Návod na inštaláciu a nastavenie virtuálneho počítača nájdete na stránke Virtualizácia.
 • Vývojárske nástroje: Nástroj “devmode” prostredníctvom webového rozhrania SchoolTool poskytuje popis zapúzdrených objektov dokumentáciu API rozhrania.
 • Konzistentný štýl programovania: Kvôli čitateľnosti a jednoduchším úpravám je program SchoolTool vytvorený podľa oficiálnej príručky PEP 8 Style Guide pre zdrojový kód Python.
 

Schooltool - Čo môžeme očakávať od verzie 1.2?

SchoolTool 1.2 je študentský informačný systém (SIS) - balík aplikácií na sledovanie údajov o študentoch. Každá z týchto aplikácií – klasifikačný záznam, dochádzka, osobné údaje a sledovanie disciplíny - vyzerá veľmi jednoducho, no vo vnútri prekonáva priepastné rozdiely v implementácii na rôznych miestach. Vývoj tohto softvéru nebude nikdy “hotový” alebo “dokončený”. Ak sa spýtate ľubovoľného predajcu na jeho komplexný informačný systém, zistíte, že jeho vývoj siaha niekedy aj viac ako desať rokov do minulosti.

Výkazy

Hlavnou úlohou každého informačného systému je poskytovanie informácii napr. aj formou výkazov. SchoolTool má v súčasnosti malú sadu výkazov. Pridanie ďalších výkazov pre zobrazenie a tlač je teraz najväčšou prioritou vývojárov. Ak chcete naozaj začať systém SchoolTool používať, povedzte nám čo potrebujete a my sa pokúsime uspokojiť vaše požiadavky, pretože nebudete jediný, kto bude práve taký výkaz ako vy potrebovať.

Do akej miery je SchoolTool používaný a otestovaný?

Jadro programu SchoolTool bolo doteraz intenzívne testované a používané na školách v Arlingtone a ďalších mesiacoch vo Virginii ako súčasť projektu CanDo. Klasifikačný a dochádzkový modul bol testovaný malým počtom učiteľov v rôznych školách, ale nebol používaný v rozsiahlejšom meradle. Rezervovanie zdrojov bolo používané na troch školách počas uplynulého školského roka a neboli zaznamenané žiadne významnejšie chyby.

Dá sa program SchoolTool nasadiť do ostrej prevádzky a použiť ako hlavný SIS?

Ak v súčasnosti používate iný vyspelý webovo založený SIS, SchoolTool sa vám zrejme bude zdať ako krok späť. Ak vediete školskú agendu papierovou formou, mišmašom tabuliek, svojpomocne vyrobenej databázy (napr. MS Access) alebo zle naimplementovaného komerčného SIS, SchoolTool by mal byť určený práve pre vás.

Ak SchoolTool nespĺňa vaše potreby, dajte nám vedieť, aké funkcie v programe chýbajú a nezabudnite, že všetky zdrojové kódy programu SchoolTool sú otvorené a vy si môžete najať vývojárov, ktorý urobia potrebné zmeny. Najlepšie by bolo, keby potom svojou prácou prispeli do projektu, čím pomôžu aj ostatným používateľom. Ak máte otázky ohľadne tohto procesu, kontaktujte, prosím, pána Toma Hoffmana.

Môžeme prejsť na novšiu verziu ihneď?

Pri príprave systému SchoolTool 1.2 sme kládli dôraz hlavne na nové funkcie, hlavne na klasifikačné záznamy a systém intervencií. To ale nie je dôvod na okamžitý prechod na novšiu verziu. Napríklad, ak učitelia v škole používajú Klasifikačný záznam systému SchoolTool, aplikovaním tejto novej aktualizácie bez varovania a riadneho zaškolenia môže narušiť alebo prinajmenšom dopliesť ich prácu.

Môžu školy tento systém použiť aj na iný účel ako SIS?

Rezervovanie zdrojov systému SchoolTool je šikovnou a vyspelou funkciou, ktorá vám umožňuje jednoducho spravovať zdieľané prostriedky ako učebne, počítače a ostatné vyučovacie pomôcky. Niektoré školy zistili, že sa oplatí systém SchoolTool používať práve na tento účel. Nastavenie obmedzené len na toto použitie je rýchle.

Dá sa systém používať aj na osobné účely?

SchoolTool sa veľmi dobre hodí aj ako náhrada učiteľského zápisníka pre jednotlivých učiteľov. Dá sa jednoducho nainštalovať na stolový alebo prenosný počítač so systémom Ubuntu Linux a môže sa používať lokálne. Budeme radi, ak sa bude komunita individuálnych používateľov rozrastať, pretože potrebujeme spätnú väzbu z rôznych prostredí.

SchoolTool - Inštalácia

SchoolTool - Systemové požiadavky

Nasadenie v školskom alebo vyššom prostredí

Pre produktívne využitie v škole alebo okrese, samozrejme odporúčame použiť poriadny server. Ak SchoolTool nie je jediná služba, ktorú bude server poskytovať, v tom prípade ho odporúčame nainštalovať do virtuálneho počítača, minimálnu konfiguráciu pre virtuálny počítač poskytuje systém Ubuntu Server od verzie 9.10 alebo JeOS verzia v Ubuntu 8.04 LTS.

Nasedenie pre osobné účely

Na osobné použite je SchoolTool možné nainštalovať na osobný počítač alebo na notebook, na ktorom je nainštalovaný Ubuntu Linux. Prístup k programu bude zabezpečený cez lokálne webové rozhranie. Tento typ inštalácie nebude veľmi zaťažovať systém, pretože ho bude používať iba jeden používateľ, spotrebuje však nejakú pamäť, ktorú systém potrebuje pre chod na pozadí.

Hardvérové požiadavky

Úzkym hrdlom pri výkone ShoolTool je väčšinou pamäť. Minimálne požiadavky na pamäť sú 256 megabajtov operačnej pamäte. Odporúčame však aspoň 512 megabajtov. Ak plánujete použiť špecializovaný server, tak je vhodné pridať viac ako 1 gigabajt operačnej pamäte, pokiaľ si ju môžete dovoliť.

Rýchlejšie procesory urýchlia beh SchoolTool. Odporúčame procesory nad 1 gHz. SchoolTool používa viacvláknové procesy, no súčasne sa dá využiť len jedno vlákno (!!!), takže použitie viacerých procesorov alebo viacjadrového procesora nemá výrazný vplyv na výkon systému.

V porovnaní s kapacitou dnešných pevných diskov, SchoolTool nepotrebuje významne veľa diskového miesta. Okolo 1 gigabajtu by malo stačiť. Rýchlosť je viac dôležitá ako miesto.

Vzorové dáta

 

Hádam najdôležitejšia úloha, ktorá na nás čaká, je import sady vzorových dát, ktoré sa nachádzajú na tabuľkovom hárku. Tabuľka obsahuje dáta 1000 žiakov za obdobie dvoch rokov, čo predstavuje veľkosť dát, ktorá sa blíži k minimálnej požiadavke na pamäť(!!!). Aby ste si uľahčili prácu, môžete tabuľku pred importom upraviť alebo odstrániť jej nepotrebné časti – napríklad môžete ponechať len údaje pre jeden polrok.

Prečo len Ubuntu?

 

SchoolTool je napísaný v jazyku Python, veľmi dobre prenositeľnom programovacom jazyku s otvoreným zdrojovým kódom. SchoolTool sa dá so značným úsilím portovať aj pre Mac OS, Windows a iné linuxové distribúcie alebo verzie Unixu verzie. My sme to už v minulosti raz urobili.

Vytvorili sme balíčky pre viac OS, ale hlavný vývojarsky tým ich nebol schopný podporovať. Mac OS verzia pracuje pomaly a občas sa zastaví z nezistených príčin. Mohli sme tiež nakopírovať kód aby sa SchoolTool dal spustiť ako služba v systéme Windows, ale nepochopili sme ako funguje a nevedeli by sme ho opraviť keby nefungoval. Istý dobrovoľník spravil RPM balíčky, ale my o nich nevieme veľa a on zasa nevedel veľa o tom, ako pracuje SchoolTool. Takže keď niekto bude mať s nimi problém, tak nie je jasné, kto mu ho pomôže vyriešiť. Študentský informačný system je pre školy veľmi dôležitý a my nechceme aby školy používali systém, ktorému nikto nerozumie.

Preto poskytujeme len jednu sadu balíkov, ktorej veľmi dobre rozumieme, a pre ktoré máme veľmi účinný a automatizovaný systém na ich vytvorenie “push updates” a opravu chýb. Navyše, ak má použivateľ problém, tak ho ľahšie vyriešime, ak budeme mať rovnaké pracovné prostredie.

Uvítame aj ďalšie porty a balíčky, no hlavný vývojársky tím ich nie je schopný podoporovať.

SchoolTool - Inštalácia v Ubuntu

V dohľadnej dobe vývojári budú podporovať iba verziu pre operačný systém Ubuntu Linux (momentálne pre vydania Hardy, Intrepid, Jaunty a Karmic).

 1. Pridáme si SchoolTool PPA do zdrojov softvéru.

  Buď ručne upravíme súbor /etc/apt/sources.list a pridáme nasledujúce riadky na koniec súboru alebo prostredníctvom ponuky Systém > Správa otvoríme Zdroje softvéru a pridáme ich na karte Ďalší softvér.

  Ak používame vydanie Hadry tak pridáme:

  deb http://ppa.launchpad.net/schooltool-owners/ppa/ubuntu hardy main
  deb-src http://ppa.launchpad.net/schooltool-owners/ppa/ubuntu hardy main

  Ak používame vydanie Intrepid tak pridáme:

  deb http://ppa.launchpad.net/schooltool-owners/ppa/ubuntu intrepid main
  deb-src http://ppa.launchpad.net/schooltool-owners/ppa/ubuntu intrepid main

  Ak používame vydanie Jaunty tak pridáme:

  deb http://ppa.launchpad.net/schooltool-owners/ppa/ubuntu jaunty main
  deb-src http://ppa.launchpad.net/schooltool-owners/ppa/ubuntu jaunty main

  Ak používame vydanie Karmic alebo Lucid a máme otvorené okno Zdroje softvéru (odporúčané), pridáme:

  ppa:schooltool-owners/ppa

  Ak používame vydanie Karmic a upravujeme súbor /etc/apt/sources.list pridáme:

  deb http://ppa.launchpad.net/schooltool-owners/ppa/ubuntu karmic main
  deb-src http://ppa.launchpad.net/schooltool-owners/ppa/ubuntu karmic main

   

  Ak používame vydanie Lucid a upravujeme súbor /etc/apt/sources.list pridáme:

  deb http://ppa.launchpad.net/schooltool-owners/ppa/ubuntu lucid main
  deb-src http://ppa.launchpad.net/schooltool-owners/ppa/ubuntu lucid main


  Poznámka: Ak ste už v minulosti upravovali váš súbor /etc/apt/preferences kvôli inštalácii do vydania Karmic, tak si môžete vymazať tieto riadky alebo vymazať celý súbor pokiaľ obsahuje len tieto záznamy:

  Explanation: prefer packages from SchoolTool PPA
  Package: *
  Pin: release o=LP-PPA-schooltool-owners
  Pin-Priority: 1001

  _images/sources.png

 2. Pridáme do nášho systému digitálne kľúče k PPA úložisku vlastníkov systému SchoolTool v systéme Launchpad.

  Poznámka: Ak používate Zdroje softvéru vo vydaní Karmic, tak tento krok môžete preskočiť, pretože by sa to malo spraviť automaticky.

  Tento krok zaistí, že získame pravú verziu SchoolTool, pretože:

  • balíčky, ktoré sťahujeme nikto okrem vlastníka úložiska v systéme Launchpad nemôže zmeniť,

  • a že sťahujeme z pravého a nie podvrhnutého PPA úložiska.

  Ak chceme kľúče naimportovať do systému otvoríme si Aplikácie > Príslušenstvo > Terminál a spustíme tento príkaz:
  sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com c95c0e19386b7051

  Všetky inštrukcie o tom, ako nainštalovať digitálny kľúč, môžeme v anglickom jazyku nájsť na stánke Launchpad Help.

 3. Aktualizujeme zoznam dostupného softvéru.

  Buď do terminálu napíšeme sudo apt-get update alebo ak sme riadky pridali cez Zdroje softvéru, mal by sa nás to systém spýtať. Poprípade to môžeme urobiť aj tak, že otvoríme Systém > Správa > Synaptic - správca balíkov a kliknime na Obnoviť.

 4. Nainštalujeme balík schooltool-2009.

  Toto môžeme spraviť v Termináli pomocou príkazu sudo apt-get install schooltool-2009 (na položené otázky odpovieme "y"), alebo pomocou správcu balíka Synaptic vyhľadáme balík “schooltool-2009”, označíme ho na inštaláciu a klikneme na Použiť.

  Ak sa všetko podarí a veľa veľa malých súčastí systému Zope sa nainštaluje, náš SchoolTool bude dostupný cez webový prehliadač na adrese http://localhost:7080. Ak to nefunguje, skúsime http://127.0.0.1:7080.

  Prihlasovacie meno je “manager” a  predvolené heslo je“schooltool”.

Inštalácia TrueType písiem pre PDF výkazy

Kvôli vytváraniu pdf výkazov, je potrebné povoliť úložiská softvéru systému Ubuntu označené ako “multiverse”. Otvoríme ponuku Systém > Správa a zvolíme Zdroje softvéru. Zaškrtneme možnosť Softvér obmedzený autorskými právami alebo legislatívou (multiverse). Toto tiež môžeme spraviť odkomentovaním multiverse riadkov v súbore /etc/apt/sources.list.
Potom v termináli zadáme príkaz sudo apt-get install msttcorefonts alebo balík msttcorefonts nainštalujeme cez Správcu balíkov Synaptic. Vývojári už pracujú na úplne slobodných písmach, ktoré eliminujú potrebu tejto inštalácie.
prejdeme do systémovej ponuky

SchoolTool - Prechod z schooltool-2008 na schooltool-2009

Každý rok sa snažíme vytvoriť novú sériu balíčkov pre SchoolTool, aby zostal jasný prechod medzi hlavými vydaniami. Školy nechcú a nemali by chcieť inštalovať novú verziu počas školského roka.

Preto máme vydania označené schooltool-2008 a schooltool-2009. V apríli 2009 boli obe vydania totožné, preto môžeme bez problémov prejsť na novšiu verziu schooltool-2009 vykonaním nasledujúcich krokov:

$ sudo apt-get remove schooltool-2008
$ sudo cp /var/lib/schooltool/schooltool-2008-Data.fs /var/lib/schooltool/schooltool-2009-Data.fs
$ sudo apt-get install schooltool-2009

Druhý krok je zkopírovanie databázy na nové miesto. Ak toto nespravíme, tak schooltool-2009 začne s prázdnou databázou. To môže spôsobiť paniku. Toto opatrenie sme zaviedli, aby chyba v procese prechodu na novú verziu nemohla nemohla zničiť existujúcu databázu.

Upozorňujeme tiež, že po prechode na novú verziu systému Ubuntu je potrebné v zdrojoch softvéru zmeniť adresu úložiska SchoolTool PPA systému Launchpad tak, aby zodpovedala novej verzii Ubuntu.

SchoolTool - Počiatočné nastavenia

Počiatočné nastavenia

Ovládanie servera

Po nainštalovaní servera SchoolTool sa server automaticky zapne a reštartuje po zapnutí počítača. SchoolTool beží na pozadí a vždy keď ho budeme potrebovať, ho môžeme nájsť na adrese http://localhost:7080 (platí len pre počítač, na ktorom sme ho inštalovali).

Server SchoolTool zaberie niečo z vašej operačnej pamäte. Či si to všimneme záleži od celkového množstva pamäte v našom počítači, od toho aké ďalšie aplikácie používame a koľko aplikácii a procesov používame naraz. V prípade potreby môžeme SchoolTool vypnúť ručne. Ak takéto veci niesme zvyknutí robiť, tak si nainštalujeme balík sysvconfig aby sme príkaz trochu zjednodušili:

$ sudo apt-get install sysvconfig

potom môžme použiť:

$ sudo service schooltool-2009 stop
$ sudo service schooltool-2009 start

Treba byť trpezlivý, pretože oneskorenie medzi zadaním príkazu a dobou, kedy bude webové rozhranie dostupné, môže trvať od 30 sekúnd až do jednej minúty.

Keď sme zvyknutí na skripty init.d, tak môžeme použiť:

$ sudo /etc/init.d/schooltool-2009 stop
$ sudo /etc/init.d/schooltool-2009 start

Ak chcete aby SchoolTool bol dostupný v celej lokálnej sieti ale cez sieť Internet, tak prejdite na časť Making SchoolTool’s Web Interface Accessible to Other Computers (or not).

 

Zmena prístupového hesla

Začneme tým, že sa do systému prihlásime ako manager, urobíme male úpravy v nastaveniach a vytvoríme svoj vlastný účet. Najskôr do webového prehliadača zadáme adresu http://localhost:7080 (na tom istom počítači, na ktorom sme systém inštalovali). Mali by sme vidieť takýto prázdny kalendár:

_images/first.png

Vpravo na červenom pruhu klikneme na Prihlásiť sa, a potom sa prihlásime pomocou použivateľského mena “manager” a hesla “schooltool” :

_images/login.png

Ďaľšia vec, ktorú by sme mali urobiť, je zmena hesla používateľa manager. Ak chceme zmeniž heslo prihláseného používateľa, klikneme v hornej časti obrazovky na Domov:

_images/manager-info.png

Potom klikneme na Zmeniť heslo, zadáme (dva krát) nové heslo a klikneme na Použiť:

_images/change-password.png

Dokonca aj vtedy, keď nemáme v pláne sprístupniť server SchoolTool tak, aby bol dostupný z ostatných počítačov, mali by sme heslo používateľa manager zmeniť. Predídeme tak možnosti, že sa niekto, kto má fyzický prístup k nášmu počítaču, prihlási do systému pomocou predvoleného hesla.

Zmena nastavení stránky

Teraz klikneme v hornej časti obrazovky na Spravovať:

_images/manage.png

Klikneme na Change Site Preferences.

_images/site-prefs.png

SchoolTool je vytvorený tak, aby sa dal používať v rôznych krajinách, ale niektoré časti Sveta majú iný kalendár, preto je potrebné upraviť miestne nastavenia. SchoolTool je prednastavený tak, aby viac-menej vyhovoval európskym štandardom. Môžeme ešte nastavíť naše časové pásmo.

Kalendár a rozvrh hodín systému ShoolTool podporujú časové pásma (väčšinou). Časové pásma sa nám spočiatku zdali ako dobrý nápad, ale nakoniec to bol nekonečný zdroj problémov a škrípania zubov. Ak si necháme prednastavené časové pásmo UTC (Greenwichský čas, Londýn), tak je menej pravdepodbné, že narazíme na problémy.

Ak si chceme vzájomne vymieňať údaje z kalendára s inými aplikáciami, tak je vhodné použiť správnu časovú zónu. Najlepší spôsob je najskôr komunikáciu aplikácie so systémom SchoolTool otestovať a tým zistiť aké nastavenie funguje najlepšie.

Pri individuálnom použitií systému SchoolTool (nie celoškolskom) je najlepšie, keď si ako Názov nastavíte svoje meno, pretože to sa bude zobrazovať rodičom a študentom.

Nové nastavenia uložíme kliknutím na Použiť.

SchoolTool je vytvorený na používanie v rôznych krajinách, ale niektoe časti sveta majú iný kalendar takže si to musíte nastaviť aby vám to sedelo. SchoolTool je prednastavený aby sedel viac-menej Európskym štandardom. Ja som si to zmenil na Americké štandardy.

ShoolTool kalendár a rozvrh hodín podporuje časové pásma. Väčšinou. Toto sa zdalo ako dobrý nápad, ale skončilo to ako nekonečný zdroj problémov a lútosti. Ak si necháte prednastavenú UTC časovú zónu (Greenwichský čas, Londýn), tak je menej pravdepodbné že narazíte na problémy.

Ak chcete EXCHANGE dáta z kalendáru s inými aplikáciami, tak vám odorúčame použiť poriadnu časovú zónu. My vám odporúčame experimentovať s aplikáciou s ktorú chceteaby SchoolTool spolupracoval a zistíte, čo funguje najlepšie.

SchoolTool - Nastavenie emailovej služby

School Tool môže posielať email cez váš školský email alebo cez iný SMTP server. Súčasťou programu SchoolTool však nie je emailový server, ale len emailový klient, ktorý funguje podobne ako programy Evolution, Outlook alebo program Mail v systéme Mac OS X.

Služba emailu bola vyvynutá ako súčasť balíka Intervencie a momentálne sa dá využiť len na posielanie intervencií. Samozrejme, že táto služba by bola užitočná aj na iných miestach v systéme SchoolTool, z ktorých je potrebné posielať správy alebo upozornenia, preto vývojári systému privítajú všetky naše návrhy.

Aby sme mohli cez SchoolTool posielať emaily, budeme potrebovať parametre nášho servera od poskytovateľa internetových alebo poštových služieb, aby sme mohli nastaviť SMTP server, cez ktorý sa pošta bude odosielať. Môžeme si tiež nainštalovať slobodný mailový server pomocou správcu balíčkov v Ubuntu, ako napríklad "postfix" alebo "sendmail". Inštrukcie ako takýto server nastaviť sa nachádzajú v príručke k Ubuntu servera v časti Emailové služby.

Napríklad toto sú dôležité parametre na nastavenie posielania cez účet GMail:

_images/email-1.png

Prihlásime sa ako manager, klikneme na Spravovať, a potom na Posielanie mailov:

_images/email-2.png

Klikneme na Nastavenia a zadáme potrebné údaje z nášho servera. Do formulára je potrebné zadať rovnaké použivateľské meno a heslo aké používame na našom emailovom serveri a nie to, ktoré používame v systéme SchoolTool.

Poznámka: Odchádzajúce emaily zo SchoolTool budú používať hore zadanú adresu, a nie emailovú adresu, ktorú používateľ zadal ako kontakt do systému SchoolTool. V nalsedujúcom príklade všetky oznámenia zo systému SchoolTool budú odoslané tak, ako keby sme ich posielali z adresy schooltool.mgr@gmail.com.

TLS pripojenie je typ zabezpečeného šifrovaného pripojenia medzi systémom SchoolTool a emailovým serverom.

_images/email-3.png

Po ukončení zadávania nastevené hodnoty potvrdíme kliknutím na Použiť.

Aby sme videli či to funguje, klikneme na Otestovať poštu a zadáme nejaké platné údaje, vrátane jednej z našich emailových adries, aby sme si mohli overiť či správa došla v poriadku:

_images/email-4.png

Potom klikneme Poslať, čím prejdeme na stránku Emaii na odoslanie a ak sme nastavili údaje správne, mali by sme vidieť, že server je schopný posielať poštu a zoznam emailov čakajúcich na odoslanie by mal byť prázdny (a nie to, že naša správa čaká na odoslanie).

_images/email-5.png

Skontrolujeme svoju emailovú schránku, či sme dostali správu:

_images/email-6.png

SchoolTool - Použitie iného jazyka ako je Angličtina

Podkladové platformy SchoolTool a Zope 3 boli od počiatku navrhované tak, aby plne podporovali lokalizáciu do iných jazykov.

Voľba jazyka pre SchoolTool

Predvolené SchoolTool bude v takom jazyku, aký máme v prehliadači nastavený ako predvolený. Napríklad vo Firefoxe jazyk môžeme zmeniť prostredníctvom ponuky Upraviť > Možnosti > Obsah (v systéme Windows je to Nástroje > Možnosti > Obsah).

Taktiež môžete nastaviť aby program SchoolTool bol vždy v požadovanom jazyku.

Pomocou obľúbeného editora upravíme súbor main.conf.

$ sudo gedit /etc/schooltool/schooltool-2009/main.conf

A doplníte riadok "lang LANG_CODE" na koniec, kde LANG_CODE je vyžadovaný jazyk. Tu je pár príkladov:

lang sk
lang cz
lang ru

Prekladanie SchoolTool

Do prekladania programu sa môžeme zapojiť aj my. Preklad sa realizuje na stránkach systému Launchpad. Súbory určené na preklad sú rozdelené na "jadro" SchoolTool a rôzne komponenty ako napríklad žiacka knížka, všetky sú však prístupné na stránke "SchooTool Project". Tieto súbory môžeme prekladať priamo v systéme Launchpad alebo si ich môžeme stiahnuť do počítača preložiť pomocou iného nástroja a nahrať do systému Launchpad späť.

Preklad nahraný do systému Launchpad bude súčasťou nasledujúcej aktualizácie systému SchoolTool.

Ak chceme preklad nainštalovať ihneď, bez čakania na ďalšiu aktualizáciu, tak:

 • Prejdeme na stránku s prekladom, napríklad slovenský preklad nájdeme na stránke: https://translations.launchpad.net/schooltool/development/+pots/schooltool/sk/+export

 • Vyberieme si .MO súbor a stiaheme ho.

 • Súbor bude mať názov sk_LC_MESSAGES_schooltool.mo.

 • Prejdeme do priečinka kam sme preklad stiahli a presunieme preklad na správne miesto

  mv schooltool.mo
  sudo mv /usr/lib/python2.5/site-packages/schooltool/locales/sk/LC_MESSAGES/schooltool.mo
 • Reštartujeme SchoolTool a mali by sme vidieť nový preklad

Samozrejme, pre iné jazyky ako slovenský, je potrebné v predchádzajúcich príkazoch "sk" zmeniť za náležitý kód jazyka.

SchoolTool - Nastavenie školy

SchoolTool - Spôsoby zadávania údajov

Nastavenie a zadanie údajov do študentského informačného systému je bezpochyby časovo náročný a zložitý proces. SchoolTool sa snaží poskytnúť niekoľko rôznych spôsobov, ktoré zohľadňujú stupeň nasadenia a technické možnosti.

V súčasnosti sa dajú využiť tri hlavné spôsoby:

 • ručné zadávanie údajov prostredníctvom webových formulárov,
 • importovanie zo sady tabuľkových hárkov,
 • importovanie čiarkami oddelených hodnôt z CSV súborov.

Na zadávanie údajov z externých zdrojov, tabuliek a CSV súborov, bude import pravdepodobne najúčinnejší. Ak potrebujete zadávať údaje, ktoré nie sú v digitálnej podobe, alebo nastaviť základné moduly systému ako napríklad školský rok a rozvrhy hodín, webové rozhranie bude asi najprijateľnejší spôsob.

Keď sa dostaneme k nastaveniam rôznych častí systému, povieme si o rôznych možnostiach pri každom kroku. Upozorníme vás aj na kroky, ktoré môžme pri jednotlivých typoch využitia preskočiť (napríklad ak cheme použiť program SchoolTool miesto učiteľského zápisníka).

SchoolTool - Vytvorenie rokov

Školský rok predstavuje ročný cyklus školy. Napríklad na konci každého roku väčšina študentov postúpi do vyššieho ročníka. Väčšina učiteľov sa začne pripravovať na začiatok ďalšiho roku. Obdobia musia vyplniť celý rok.

Školský rok nie je totožný s kalendárnym rokom. Môžete ho nastaviť podľa potrieb vašej školy, no najlepšie je ho nastaviť tak, aby každý deň patril buď do jedného školského roka alebo do druhého. Školské roky sa nemôžu prekrývať.

Ak chceme systém SchoolTool začať používať, je potrebné nastaviť rok a to je najjednoduchšie cez webové rozhranie.

Prihláste sa ako správca (manager), kliknite na Spravovať, a potom na Školské roky:

_images/empty-years.png

Klikneme na tlačidlo Nový školský rok, zadáme názov školského roka, zadáme dátumy pre začiatok a koniec školského roka a nakoniec klikneme na Pridať. Názov roka by mal byť taký stručný, ako je to možné, pretože sa bude často využívať vo forme odkazu.

Klikneme na tlačidlo [...], čím vyvoláte kalendár a môžete vybrať dátum. Dátum môžeme zadať aj ručne, musíme však použiť formát RRRR-MM-DD.

_images/new-year.png

Týmto vytvoríme nový rok, a preto že je to jediný rok v systéme, ihneď sa stane “aktívny” a zobrazí sa ako odkaz na hornej lište.

_images/year-created.png

Aby údaje zostali organizované a archivované, tento rok bude “obsahovať” veci ktoré budeme vytvárať ako obdobia, kategórie, skupiny a rozvrhy.

SchoolTool - Vytváranie období

Obdobia sú časové úseky školského roku, ktoré ktoré sa zhodujú s trvaním vyučovacích predmetov, napríklad polroky alebo štvrťroky.

Ak napríklad pracujeme s rovnakou skupinou študentov podľa toho istého plánu po celý rok, budeme potrebovať jedno dlhé obdobie. Ak sa plán alebo skupina študentov mení na konci polroka alebo štvrťroka, definujeme podľa toho obdobia.

Medzi obdobiami neexistuje žiadna hierarchia, preto obdobie definujeme podľa najkratšej časovej jednotky, počas ktorej sa skupiny pravidelne stretávajú. Napríklad ak sa niektoré skupiny stretávajú počas celého roka, niektoré sa stretávajú pol roka, a niektoré iba štvrť roka, definujeme štvrťročné obdobia.

In almost every case, you end up needing terms in SchoolTool. This is easiest to do through the web interface.

V tomto príklaade vytvoríme jeden polrok.

Prihlásime sa ako “manager,” a klikneme na aktívny škoslký rok. Aktívny školský rok bude zobrazený v hornej ponuke odkazov. Potom klikneme na odkaz Pridať nové obdoie nad odkazom Skupiny:

_images/empty-terms.png

Zadáme názov obdobia. Kliknutím na [...] vyberieme dátum začiatku a konca. Potom klikneme na Ďalej.

_images/term-add.png

Potom uvidíme zobrazenie kalendára, v ktorom môžeme určiť, ktoré dni bude prebiehať vyučovanie, a ktoré bude voľno a prázniny. Ak je dátum čierny, znamená  to, že v ten deň bude vyučovanie, ak je dátum červený je voľno. Každý deň kedy sa žiaci nachádzajú v škole, by mali byť čierne. Učitelia môžu byť v práci aj počas dní označených červenou farbou.

Ako príklad nastavíme bežný pracovný týždeň od pondelka do piatka a nastavíme zimné a jesenné prázdniny:

_images/term-daily.png

Keď dokončíme nastavovanie, klikneme na Pridať obdobie:

_images/term-added.png

Ak budeme chcieť obdobie upraviť, klikneme na jeho meno a vyberieme Upraviť.

SchoolTool - Navrhnutie rozvrhu

Vytvorenie rozvrhu je nevyhnutné, aby sme určili kedy sa budú skupiny stretávať. SchoolTool je navrhnutý tak, aby rozumel rôznorodosti rozvrhov. Nastavenie rôznorodých rozvrhov je však trochu zložité, preto ak sa tomu dá vyhnúť, odporúčame to urobiť.

Ak sa chystáme systém SchoolTool využiť na evidenciu dochádzky, potrebujeme harmonogram zvonenia. Kalendár a rezerváciu zdrojom môžeme využívať aj bez harmonogramu zvonenia, ale v tom prípade nebudeme môcť požívať niektoré školské funkcie kalendára. Ak SchoolTool budeme používať iba ako učiteľský zápisník, nepotrebujeme kalendár. Niektoré prídavné moduly systému SchoolTool (ako napríklad CanDo) tiež nepotrebujú kalendár.

Nastavenie rozvrhov cez webové rozhranie

V tejto časti si to predvedieme na jednom často využívanom príklade. Najdôležitejšou vecou pri nastavovaní je toto: Ak nám systém ponúkne na výber možnosti, z ktorých jedna má pre nás zmysel a druhá nie, tak vybrať tú prvú.

Zoberme prípad, že sa každá skupina stretáva v určitý čas v pondelok, stredu a piatok, alebo v určitý čas v utorok a štvrtok. Budeme mať tri vyučovacie hodiny v pon./str./pia. a dve hodiny v uto./štv. tak, ako na obrázku:

_images/tt-table.png

Ak chceme vytvoriť harmonogram zvonenia, prihlásime sa ako “manager”, vyberieme aktívny školský rok (medzi odkazmi nad červeným pruhom), a potom vyberieme Rozvrhy hodín:

_images/empty-timetables.png

Klikneme na tlačidlo Nový rozvrh.

Zadáme názov rozvrhu. Alebo môžeme ponechať slovo default.

_images/tt-name.png

Náš harmonogram zvonenia bude založený na dňoch v týždni. To znamená, že niektoré triedy sa budú stretávať v pondelky, stredy a piatka, a iné v utorky a štvrtky, preto vyberieme Dni v týždni.

_images/tt-cycle.png

Pretože vyučovanie v utorky a štvrtky začína v iný čas, ako pon./str./pia., na ďalšej strane vyberieme Rôzne časy:

_images/tt-begin.png

Teraz zadám začiatok a koniec každej hodiny do jednotlivých dní. Tento formulár vyžaduje presný zápis v 24 hodinovom formáte tak, ako je vidno na obrázku:

_images/tt-times.png

Na našej škole neplatí, že vyučovacie hodiny Majú označenia (napríklad “A,” B,” atď.), ale sú jednoducho Rozlišované podľa času (napr. hodina o 9:00):

_images/tt-names.png

Funkcionalita triednickej hodiny zatiaľ nie je implementovaná SchoolTool preto na túto otázku stačí odpovedať Nie:

_images/tt-homeroom.png

Ak všetko fungovalo tak ako malo, mali by sme videť toto:

_images/tt-success.png

Keď teraz klikneme na odkaz default (čo je meno, ktoré sme na začiatku dali rozvrhu) mali by sme uvidiet jeho časový harmonogram:

_images/tt-table.png

SchoolTool - Definícia predmetov

Systém SchoolTool rozlišuje dva pojmy “predmety” a “skupiny”. Predmety opisujú čo je obsahom výučby. A oddiely sú skutočné skupiny študentov, ktorí sa tento obsah učia. Napríklad “Matematika pre prvý ročník”, “Literatúra” a “Algebra II” sú predmety. “Algebra II o 9:30 v prvom polroku” alebo “Algebra II v druhom polroku 2009/2010” sú oddiely.

Tam kde učiteľ učiteľ učí všetky predmety stále tú istú skupinu detí, ako napríklad v materskej škôlke, môžeme buď všetko zadefinovať ako jeden predmet (“Škôlka”) alebo ich rozdeliť (“Škôlka - Kreslenie”, atď.). Môžeme si vybrať, čo nám lepšie vyhovuje. Veci ako “triednicka hodina”,  “konzultácie” alebo “prax”, ktoré prebiehajú počas naplánovaného času,  ale nemajú vyučovací charakter a nie sú hodnotené, sa tak isto považujú za predmety.

Skupiny sa nedajú vytvoriť bez predmentov, takže v každom type využitia systému SchoolTool, v ktorom potrebujeme študentov a učiteľov zaradiť do skupín, potrebujeme mať predmety. Veľké a komplikovanejšie školy si predmety môžu naimportovať z tabuľkových hárkov alebo  CSV súboru, aby ušetrili trochu času.

Predmety zoskupené podaľa rokov, preto sa dajú v ďalšom roku zaktualizovať bez toho, aby sme zmenili názvy alebo popis predmetov v predchádzajúcom roku.

Zadávanie predmetov prostredníctvom webovéhor rozhrania

Keď chceme vytvoriť predmety, prihlásime sa ako “manager,” klikneme na aktívny školský rok a potom na Predmety:

_images/course-index.png

Potom klikneme na tlačidlo Nový predmet a vyplníme fromulár. Názov je povinný; popis je voliteľný:

_images/add-course.png

Po kliknutí na Pridať by sme mali vidieť nový predmet:

_images/index-with-course.png

Zadávanie predmotov pomocou CSV formátu

Názvy predmetov, popisy a identifikátory sa tiež dajú naimportovať z textového súboru.

Na stránke so zoznameom predmetov vyberieme Importovať predmety. Môžeme nahrať buď textový súbor z lokálneho systémeu alebo použiť pole, do ktorého hodnoty buď skopírujeme z iného dokumentu alebo napíšeme ručne.

_images/import-courses.png

Formát, ktorý je potrebné použiť, je jednoduchý:

názov, popis (voliteľný), identifikátor (voliteľný)

Keď sme pripravený pokračovať, stlačíme Odoslať a ak import prebehosl úspečne, zobrazí sa správa “Import CSV textu prebehol úspešne”. Kliknutím na Zobraziť sa dostaneme späť do zoznamu predmetov:

_images/index-with-courses.png

SchoolTool - Export a import z tabuľkových hárkov

Prihlásime sa ako “manager”, klikneme na Spravovať, a potom klikneme na Import z XLS:

_images/xls-import.png

Nahrávací formulár objasňuje, ako ako sa s ním pracuje a obsahuje dva odkazy. Jeden na prázdny tabuľkový hárok a druhý na hárok so vzorovými údajmi. Prázdny hárok tiež obsahuje bublinové rady – ak zastanete s myšou nad nadpisom riadka alebo stĺpca, získate vysvetlenie, na čo slúži.

Importovaním vzorových údajov sa na disku vytvorí databázový súbor s veľkosťou asi 230 megabajtov a dočasný súbor s rovnakou veľkosťou. Preto, ak chceme naimportovať celý súbor naraz, potrebujeme asi pol gigabajtu voľného miesta na disku. Táto operácia si tiež vyžaduje použitie väčšieho množstva operačnej pamäte, ako SchoolTool zvyčajne využíva.

Po kliknutí na tlačidlo Odoslať ponechajte okno prehliadača otvorené, pokým sa stránka sama neobnoví. Operácia importu nie je veľmi sofistikovaná – nezobrazuje žiadnu informáciu o tom, aký je priebeh importu. Je potrebné len čakať. Importovanie všetkých zdrojových dát môže trvať okolo pätnásť minút alebo aj dlhšie.

Ak sa zdá, že počítač počas operácie zamrzol alebo sa operácia neskončí do hodiny, pravdepodobne ste vyčerpali voľnú operačnú pamäť alebo dočasný odkladací priestor. Toto by sa na väčšine dnešných systémov nemalo stať. Je však možné, že SchoolTool beží na takom systéme, ktorý nie je schopný naraz importovať všetky vzorové údaje.

Vzorové údaje vytvoria školu s 1000 študentami a dvoma rokmi s definovanými obdobiami. Používatelia majú meno zložené zo slov “student” alebo “teacher”, za ktorým nasleduje poradové číslo, napríklad “student001” alebo “teacher001“. Teacher001 až Teacher005 majú heslo rovnaké ako ich prihlasovacie meno, rovnako je to s prvými piatimi študentami.

SchoolTool - Naplnenie údajov

SchoolTool - Vytvorenie používateľského účtu

Ak sme na škole zároveň učiteľom, nemali by sme používať účet “manager” na bežnú právu v systéme SchoolTool, ako napríklad známkovanie a evidenciu dochádzky. Je potrebné, aby sme si pre seba vytvorili nový účet v kategórii učiteľa (teacher). Prihlásime sa ako “manager”, v hornej časti klikneme na odkaz Spravovať a potom klikneme na Osoby:

_images/person-index.png

Klikneme na tlačidlo Nová osoba a potom vyplníme nasledujúci formulár:

_images/add-person.png

Väčšina polí je nepovinných okrem polí označený červenou hviezdičkou. Sú to polia meno, priezvisko, používateľské meno a heslo. Teraz zadáme len tieto základné informácie.

Po kliknutí na Pridať by sme mali vidieť niečo takéto:

_images/view-user.png

Teraz môžeme Odhlásiť používateľa “manager” kliknutím na odkaz v pravej časti červeného pruhu a Prihlásiť sa ako novovytvorený používateľ, čím sa nám zobrazí náš používateľský kalendár:

_images/user-cal.png

SchoolTool - Prispôsobenie osobných údajov

SchoolTool umožňuje prispôsobiť údaje, ktoré sa budú ukladať o každej osobe. Ak používame SchoolTool ako hlavný školský informačný systém, môžeme si osobné údaje prispôsobiť podľa toho, ako ich vyžaduje štát, zriaďovateľ a podobne.

Kontaktné informácie – mená rodičov, adresy, telefónne čísla, email, atď. – sa ukladajú samostatne.

V súčasnosti sa ukladajú rovnaké informácie o študentoch aj o učiteľoch. Nemusíme však vyplňovať všetky polia, ak nie sú pre danú osobu relevantné.

Keď si cheme zobraziž predvolené polia pre osobné údaje, prihlásime sa ako “manager,” klikneme na Domov, a potom na tlačidlo Upraviť.

_images/demo-fields.png

Predpona, krstné meno, stredné meno, prípona a preferované meno sa nedajú prispôsobiť. Preferované meno je meno, ktorým žiaka majú oslovovať učitelia a naopak ktoré učitelia budú používať pri korešpondencii s rodičmi a žiakmi.

Pohlavie a Dátum narodenia sa tiež nedá zmeniť.

Zo základný nastavení môžu byť upravené alebo odstránené polia Identifikátor, Etnická príslušnosť, Jazyk, Place of birth a Citizenship. V tomto prípade Identifikátor je bežné textové pole, do ktorého môžeme zadať ľubovoľný identifikátor alebo číslo, ktorými študentov označíme.

Keď chceme prispôsobiť polia osobných údajov, klikneme na Spravovať a potom na Osobné údaje:

_images/demo-container.png

Existujúce polia môžeme odstrániť, upraviť alebo zmeniť ich poradie. K dispozícii sú tri typy polí: textové , datumové a pole s možnosťou výberu.

V tomto príklade:

 • odstránime citizenship a placeofbirth;
 • zmeníme ethnicity na národnosť a upravíme zoznam hodnôt;
 • pridáme dátum prijatia;
 • pridáme miesto narodenia;
 • zmeníme usporiadanie polí.

Najskôr kliknutím na zaškrtávacie pole označíme citizenship a placeofbirth kliknutím na Odtrániť ho odstránime.

_images/delete-citizenship.png

Keď chceme vidieť podrobnosti o niektorom poli, stačí kliknúť na odkaz s jeho názvom napr. ethnicity.

_images/ethnicity-view.png

Keď chceme zmeniť zobrazovaný názov poľa napr. za národnosť a upraviť zoznam hodnôt, klikneme na Upraviť a potorm zmeníme hodnoty v poli Zoznam hodnôt. Každú hodnotu zadáme na nový riadok. Zadáme zoznam národností napr. Slovenská, Maďarská, Rómska, Česká, Rusínska, Ukrajinská, Židovská, Poľská, Iná a klikneme na Použiť.

_images/ethnicity-edit.png

Na tomto mieste je bohužiaľ prerušená navigácia, takže ak sa chceme vrátiť späť tak musíme ísť znova cez Spravovať a Osobné údaje.

Dátum prijatia bude dátumové pole, čo znamená, že pri jeho napĺňaní bude možné použíť vyskakovacie okno s kalendárom. Klikneme na Nové dátumové pole a zadáme názov poľa a identifikátor. Názov poľa určuje, aký text sa bude zobrazovať na formulároch, na ktorých bude toto pole použité.

_images/new-date-field.png

Klikneme na Použiť a vrátime sa späť na stránku Polia pre osobné údaje. Teraz pridáme textové pole pre miesto narodenia. Klikneme na Nové textové pole a zadáme príslušný názov a identifikátor a nakoniec klikneme na Použiť:

_images/new-text-field.png

Nakoniec môžeme pomocou čísel na ľavo od polí určiť poradie, v akom sa budú objavovať na formulároch, importe/exporte a v zýkladných výkazoch. Polia budú meniť poradie dynamicky. Po skončení nastavenia klikneme na Použiť.

_images/reorder-demographics.png

SchoolTool - Pridávanie ľudí

Heslá a prihlasovacie mená

Ak sme nenastavili heslo pre osobu, potom sa nebude môcť prihlásiť. SchoolTool je navhnutý tak, aby umožňoval študentom prihlásiť sa a začať používať SchoolTool na správu ich kalendára, známok, atď.

Vývoj je zameraný primárne na učiteľov používajúcich SchoolTool a vo väčšine prípadov odporúčame novým používateľom, ktorý sa so systémom zoznamujú,  aby najskôr vyskúšali ako funguje systém pre učiteľov. Funkcie pre študentov ešte nie sú celkom vyladené, no budeme sa im viac venovať v ďalších vydaniach, v závislosti od toho, koľko ľudí si to bude žiadať.

Preto v tejto chvíli odporúčame prideliť heslá učiteľom, vedeniu a správcom, ale ešte nie študentom. Ak však chcete otestovať existujúce študentské funkcie a budú sa vám zdať užitočné, nastavte heslá aj študentom.

Predvolené kategórie používateľov

Pole Kategória umožňuje pridať osobu priamo do jednej z kategórií bez ďalších potrebných krokov. Tieto kategórie sú zvyčajne “Študenti”, “Učitelia” alebo “Administratori”.

V systéme nie je žiadna samostatná funkcia “Pridať študenta” alebo “Pridať učiteľa”. V oboch prípadoch sú to pre SchoolTool osoby a sú rozlišované podľa príslušnosti ku kategórii “Študenti” alebo “Učitelia”.

Poradca

Toto umožňuje ustanoviť učiteľa ako poradcu pre ďalšie osoby. V súčasnosti sa táto funkcia využíva v niektorých nevydaných rozšíreniach systému SchoolTool.

Metódy pre pridávanie ľudí

Webový formulár

Osoby môžeme po jednej pridávať cez webové rozhranie, pomocou rovnakého postupu aký sme opísali v časti Vytvorenie používateľského účtu.

_images/add-charlie.png

Import z CSV súboru

Toto je jednoduchý spôsob, ako naimportovať používateľské mená osôb, krstné mená, priezviská a heslá. Tento spôsob neumožňuje pridávať žiadne ďalšie osobné údaje.

Ako “manager” klikneme na Spravovať, a potom na Osoby. Ďalej klikneme na tlačidlo Importovať osoby. Ako je v tomto formulári vysvetlené, môžeme buď nahrať CSV súbor alebo použiť textové pole, do ktorého priamo napíšeme alebo skopírujeme údaje:

_images/import-persons.png

Po stlačení tlačidla Submit sa vrátime do zoznamu osôb:

_images/longer-index.png

Import z XLS súboru

Export a import z tabuľkových hárkov je ďalšia metóda pre importovanie ľudí. Tu existuje jeden trik - ak najskôr zmeníme schému pre osobné údaje, mali by sme najskôr urobiť export do XLS, aby sme získali tabuľkový hárok, v ktorom budú nové polia v správnom poradí. Do tohto hárka pridáme ľudí a naimportujeme ho späť.

SchoolTool - Kategórie používateľov

In SchoolTool groups are used to model some default roles in a school as well as allowing a wide variety of custom groups to be created to suit local needs.

The default roles as defined by the Clerks, School Administrators, Site Managers, Students, and Teachers groups affect the permissions access privileges of their members. See Security Model for further explanation.

Groups are stored by year. That is, each school year has its own set of groups. For example, you have “Students” for year “2008-2009” and a separate “Students” group for “2009-2010.”

Groups can be managed through the web, imported via CSV or by Importing and Exporting from Spreadsheet.

Adding People to Existing Groups

In Adding People, we imported some people via CSV who have not been assigned to groups. We’re going to add all of them to the “Students” group.

Since they are stored by year, the first step in managing groups is to click as “manager” on the link to the relevant year at the top of the page.

_images/groups-1.png

Then click the Groups link:

_images/groups-2.png

And select Students:

_images/groups-3.png

First we will “manually” add a member. Click edit members:

_images/groups-4.png

Check the box next to “Sally Brown” and hit Add:

_images/groups-5.png

Then OK to get back to the main page for the group.

Next we will import a list of group members. Click Import Groups Members (sic). This form accepts a simple list of person ID’s to be added to the group. That is, people not in the list are not removed from the existing group membership. You may create a text file and upload it, or simply type or copy/paste the ID’s into the textbox provided:

_images/groups-6.png

Hit Submit and you should get a “CSV text imported successfully” message.

At this point you’re unfortunately stuck in a navigational dead-end bug. Selecting the year at the top of the page and Groups and Students is probably the best route back. Or using your back arrow/history. Regardless, here’s what your completed group should look like:

_images/groups-7.png

SchoolTool - Správa systému

SchoolTool - Prístup z iných počítačov (alebo nie)

V SchoolTool 2008.4, novo nainštalovaný SchoolTool server je prednastavený aby nebol prístupný cez sieť. Ďaľšie kroky pre povolenie prístupu z iných počítačov sú popísane nižšie. Pravdepodobne zmeníme toto fungovanie v budúcom vydaní, aby bolo viac zhodné s očakávania mi použivatelov.

Spristúpenie webového prostredia z iných počítačov

Upravte /etc/schooltool/schooltool-2008/paste.ini ako root. Ku príkladu:

sudo nano /etc/schooltool/schooltool-2008/paste.ini

Zmenňte riadok host = na čítanie(???):

host = 0.0.0.0

Potom budete musieť reštartovať SchoolTool, pokračujte podla inštrukcií Initial Setup Process

Spristúpenie webového prostredia len zo serveru

Toto je primárne používane na testovanie servera pred spustením alebo keď SchoolTool beží na laptope alebo desktop PC a je používaný len na tom počítači.

Upravte súbor paste.ini ktorý je je uvedený hore na nastavenia:

host = 127.0.0.1
RobertSilehard.tk

SchoolTool - Základná správa databázy

Základná správa databázy

Na rozdiel od väčšíny webových aplikácií, SchoolTool nepoužíva relačé databázy ako napríklad MySQL alebo PostgreSQL. SchoolTool používa Zope Object Database alebo ZODB. ZODB má neaké špecifické vlastnosti, o ktorých by správca SchoolTool mal byť vedomí.

Kde sú dáta?

Všetky dáta použíté v SchoolTool sú uložené v súbore ktorý sa volá schooltool-(verzia)-Data.fs. V Ubuntu tento súbor môže byť nájdení v /var/lib/schooltool zložke.Napríklad, v SchoolTool 2008, súbor s databázou je v /var/lib/schooltool-2008-Data.fs. Ďalšie súbory v tejto zložke končiace na .index, .lock, and .tmp, sú použíté v SchoolTool na rôzne účely, ale neobsahujú žiadne dáta o vašej škole. To je ono, môžeme zalohovať všetky dáta pomocou len jedného -Data.fs súboru.

Automatic backups

Whenever SchoolTool is updated to a new version via Ubuntu’s update mechanisms, it creates a backup of the current database. It also compresses and retains previous backups. The most recent back up in /var/lib/schooltool/ has a .0 appended, like schooltool-2008-Data.fs.0. Older backups are also gzipped, with increasing numbers as suffixes. schooltool-2008-Data.fs.2.gz is older than schooltool-2008-Data.fs.1.gz for example.

How do I do a manual backup?

While it is possible to do a “hot” backup of SchoolTool’s database while the application is running, for the sake of simplicity, in this document we will just cover a standard backup. Basically, just stop SchoolTool, copy Data.fs, and restart the server:

sudo /etc/init.d/schooltool-2008 stop
sudo cp /var/lib/schooltool-2008-Data.fs /media/backups/schooltool-2008-Data.fs-`date +%Y%m%d-%H%M`
sudo /etc/init.d/schooltool-2008 start

Substitute the actual location of your backup in the place of /media/backups. The date +%Y%m%d-%H%M command embedded into the cp command is a bash command to embed the current date and time into the filename. That will allow you to keep a bunch of backups by date easily. Of course, if you’ve got a more sophisticated backup system than cp, by all means use that!

Restoring from an Backup

In most cases, if you need to return to a previous automatic database backup, you should stop SchoolTool, rename the current Data.fs just in case you do need it later, remove the .0 from the most recent backup, and restart the server:

sudo /etc/init.d/schooltool-2008 stop
sudo mv /var/lib/schooltool-2008-Data.fs /var/lib/schooltool-2008-Data.fs.bad
sudo mv /var/lib/schooltool-2008-Data.fs.0 /var/lib/schooltool-2008-Data.fs
sudo /etc/init.d/schooltool-2008 start

If you need to try an even older backup, ungzip it:

sudo gunzip /var/lib/schooltool-2008-Data.fs.1.gz

The procedure for restoring from a previous manual backup is the same, that is, copy the file to the Data.fs position, except only you know where it is coming from.

What if My Database is Empty After an Upgrade?

If something goes awry during the backup process, it is possible that your current database will be moved .0 first backup position but a blank database will be in the “current” Data.fs position:

sudo mv /var/lib/schooltool-2008-Data.fs.0 /var/lib/schooltool-2008-Data.fs

How can I erase the entire database?

Delete the -Data.fs file. This is, of course, permanent. If there is the slightest chance you’ll ever want that data, moving rather than deleting the file is advisable.

Packing the database.

The ZODB is designed to keep a record of transactions, which can be used by an application to allow “undo” functionality. One implication of this, however, is that the database file grows in size as it stores a longer and longer list of changes to each object. To shrink the database back to a more efficient size, one can “pack” it.

Because SchoolTool does not allow you to undo transactions, you can pack the database at any time. It does not have to be done very frequently, not daily. Monthly or weekly should suffice, but your mileage may vary. It may be something you do prior to high demand periods, such as before teachers submit grades. Backing up your database prior to packing it should not be necessary, but also is not a bad idea.

To pack the database via the web, log in as a site manager, click on the Manage link at the top of the page, then select the Application Control link, and then the ZODB Control button:

_images/packing.png

By default, all your data will be in one database as shown above. Check the box in the pack column next to the name of the database, and click the Pack button. Packing will take several minutes and puts a load on the server, so do this at an off-peak time. Leave the browser open until the page re-loads.

SchoolTool - Slovník pojmov

člen vedenia (administrator) - Člen vedenia je osoba zodpovedná za chod samotnej školy. Patrí sem napríklad riaditeľ a zástupci školy.

výchovný poradca (advisor)/zverenec (advisee) - Na niektorých školách je “výchovný poradca” zvyčajne učiteľ, ktorý radí študentom ohľadne výberu ďalšej školy alebo povolania. Žiakov, ktorí patria danému výchovnému poradcovi (ak ich je na škole viac) v programe voláme “zverenci”.

trieda (class) - V programe sa snažíme pojmu “trieda” vyhnúť, pretože má príliš mnoho významov. V informatike má tiež tento pojem odlišný význam. Pojem “trieda” sme v programe SchoolTool nazvali “skupina”.

kontakt (contact) - Študent môže mať priradený jeden alebo viac “contaktov”. Ide o ľudí, ktorých je škola v prípade potreby môže informovať o  stave alebo prospechu študenta. Dospelí študenti môžu byť definovaný ako kontakt sami za seba. Kontaktné informácie obsahujú adresu trvalého bydliska, telefónne číslo, emailovú adresu, a pod. Napríklad rodičia, opatrovatelia, kurátori môžu byť informovaní o prospechu  for report cards, správaní alebo absenciách atď. cez email.

predmet (course) - Predmet v programe SchoolTool predstavuje celok učiva, ktorý sa vyučuje na vyučovacích hodinách. Napríklad Algebra I, Dejepis pre 5. ročník, Literatúra pre tretí ročník a Biológia I sú všetko predmety. Táto definícia sa líši od mnohých systémov na podporu vzdelávania, akým je napríklad Moodle, ktorý používa Kurzy.

osobné údaje (demographics) - V programe SchoolTool používame slovo “demografia” vy súvislosti s množinou informácií, ktoré môžme naplniť pre každú osobu v systéme. Polia týkajúce sa demografie sa dajú upravovať na úrovni školy. Všimnite si že nie všetky údaje, ktoré označujeme slovom “demografické”, spĺňajú slovníkovú definíciu slova “demografia”.

kategória (groups) - Kategórie sú množiny ľudí. Môžeme ich použiť na organizáciu, uľahčenie triedenia a vyhľadávania a na podávanie výkazov. Majú tiež svoje kalendáre.

period - A period represents a specific configuration of sections and locations in the school. That is, for any given period, you should be able to identify what sections should be meeting in what locations. Periods occur during one or more slots in the school timetable.

In simple cases, a period simply corresponds to a time; at 9:00, it describes which sections are meeting where. In more complex cases, periods will occur at different times and are often identified by letters (A period, B period, etc).

správca (manager) - Osoba, ktorá spravuje program SchoolTool. Správca je zodpovedný za chod a nastavovanie programu SchoolTool.

zdroje (resources) - Toto sú miesta (napr. učebne) a bjekty (napr. vyučovacie pomôcky) v škole. Kalendár programu SchoolTool má funkciu na rezerváciu a sledovanie zdrojov.

rozdeľovanie (schedule) - Toto slovo v rozhraní SchoolTool predstavuje proces priraďovania študentov do ich skupín.

vedenie školy (school administrator) - Iné pomenovanie pre “člena vedenia”.

školský rozvh (school timetable) - Toto predstavuje “harmonogram zvonenia”. Definuje odkedy dokedy trvajú jednotlivé “kolónky” v rozvrhu počas týždenného (alebo iného) cyklu. Je to čas kedy sa tretávajú skupiny na vyučovacích hodinách.

školský rok (school year) - Školský rok predstavuje každoročne opakujúce sa obdobie školy. Napríklad na konci roka väčšina študentov postúpi do vyššieho ročníka. Väčšina učiteľov sa začne pripravovať na začiatok nového roka. Terms must be contained within years. Školský rok nie je totožný s kalendárnym rokom. Program je vhodné nastaviť tak aby nový školský rok začínal ihneď po skončení predchádzajúceho roku. Kažý deň musí byť súčasťou jedného alebo druhého roka. Školské roky sa nesmú prekrývať.

stupnica hodnotenia (score system) - Rozsah, ktorý sa používa pri hodnotení. Môže isť o rôzne číselné alebo slovné stupnice.

skupina (section) - skupina pozostáva z jedného alebo viacerých žiakov, ktorí sa stretávajú počas obdobia. So skupinami sa viaže veľa voliťeľných atribútov a vzťahov. Môžu mať svojich triednych učiteľov, ktorí môžu zároveň učiť predmety.

The standard example of a section would be something like “Mr. Hoffman’s 9:00 Algebra II class, spring semester, 1995.” Less traditional structures like eLearning and internships are still expressed as sections.

Sections that span multiple terms are modeled as separate, but linked sections, with each linked section associated with a single term.

správca stránky (site-manager) - Dlhšie pomenovanie “správcu”.

kolónka (slot) - Definuje dlžku hodiny v školskom rozvrhu. Opakujúce sa časové úseky a dni. Pondelok 8:00 - 9:45  je príklad kolónky. Alebo 8:30 - 9:30 počas dní označených “B”. Každá kolónka definuje trvanie jednej vyučovacej hodiny.

In a simple schedule, a given period will always occur in the same slots, and the entire concept will seem needlessly complex to you. In more complicated schedules, periods fall in different slots according to a defined pattern.

obdobie (term) - Časová jednotka definujúca začiatok a koniec obdobia v kalendári. Napríklad polrok alebo štvrťrok. Študenti v každej triede sú na konci každého obdobia zvyčajne hodnotení a učitelia mávajú klasifikačnú poradu.

SchoolTool nerozlišuje hierarchiu období. Ak sa niektoré skupiny stretávajú na vyučovaní počas celého roka, niektoré sa po polroku zmenia a niektoré sa menia už po štvrťroku, najvhodnejšie “obdobie” pre takúto škou bude štvrťrok – najkratšia jednotka definujúca životnosť skupiny. V tomto prípade sa obdobia budú nastavovať ako štyri samostatné ale prepojené obdobia.

Obdobia sa nesmú prekrývať a musia pokryť celý školský rok.

časové obdobie (time period) - To isté ako “obdobie”. Nepoužívame.

rozvrh hodín (timetable) - osobný alebo skupinový rozvrh hodín je automaticky vygenerovaná sada vyučovacích hodín pre osobu alebo triedu, ktorý je vygenerovaný pomocou harmonogramu zvonenia.

harmonogram zvonenia (timetable schema) - Synonymum pre “školský rozvrh”.

Žiacka knižka 1.2

Žiacka knižka 1.2 ako jedna zo súčastí školskej internetovej stránky

Jednou z možných a čoraz častejšie sa vyskytujúcich súčastí školskejinternetovej stránky je elektronická žiacka knižka. Preto som sa rozhodol navrhnúť a naprogramovať vlastnú variantu elektronickej žiackej knižky, ktorú si môžu správcovia a autori školských internetových stránok ľahko zakomponovať do vlastných internetových stránok.

Programové prostriedky použité pri programovaní Žiackej knižky 1.2

Snažil som sa vytvoriť voľne prístupnú internetovú aplikáciu na spôsob komerčných žiackych knižiek. Preto som našu aplikáciu postavili na voľne šíriteľných programových prostriedkoch:

PHP

PHP – (rekurzívna skratka anglického názvu „Hypertext Preprocesor“) je serverový skriptovací jazyk, ktorý je veľmi obľúbený a často používaný pri tvorbe internetových aplikácií. PHP je voľnou alternatívou k technológii ASP do firmy Microsoft. Hlavnou výhodou stránky naprogramovanej pomocou serverového skriptovacieho jazyka je to, že zapísaný kód sa vykoná na serveri a užívateľ vidí vo svojom prehliadači len výsledok vykonaného skriptu. Stránka sa tak stáva dynamickou, reaguje na požiadavky návštevníka, plní ním zadané úlohy. Toto nie je možné dosiahnuť pomocou obyčajnej statickej stránky napísanej napr. pomocou jazyka HTML. PHP je možné bezplatne stiahnuť na adrese www.php.net.

MySQL

MySQL – je relačný databázový systém, ktorý umožňuje sprístupnenie a zobrazenie údajov vo formáte čitateľnom v internetových prehliadačoch. Tento databázový systém odpovedá na požiadavky kladené v jazyku SQL (Structured Query Language). Jeho výhodou je hlavne rýchlosť, efektívnosť a schopnosť spracovať veľké množstvo zložitých požiadaviek.Viac informácií nájdeme na stránke www.mysql.com.

Zdrojový kód internetovej aplikácie musí byť umiestnený na nejakom webserveri. Pri vývoji našej aplikácie sme používali webserver Apache, hlavne kvôli jednoduchej inštalácii a konfigurácii na domácom počítači. Všetky spomenuté programové prostriedky je možné inštalovať osobitne, alebo použiť inštalačné programy označené ako AMP – balíček obsahujúci Apache, MySQL a PHP (napr. EasyPHP, PHPHome, Foxserv, PHPTriad, XAMPP, my sme si zvolili PHPHome).

Inštalácia Žiackej knižky 1.2

Pri navrhovaní mojej aplikácie mi išlo predovšetkým o to, aby jej typickou črtou bolo ľahké, prehľadné a intuitívne ovládanie. Tieto požiadavky sme kládli aj na samotnú inštaláciu aplikácie.
Vzhľadom na to, že aplikácia je vytvorená pomocou skriptovacieho jazyka PHP a vyžíva databázový systém MySQL, musí webserver, kde budeme inštalovať aplikáciu, podporovať tieto technológie. Tieto technológie podporuje drvivá väčšina poskytovateľov webhostingu. Ak školský webhosting nepodporuje PHP a MYSQL, tak môžeme aplikáciu inštalovať na nejaký server poskytujúci freewebhosting a podporujúci spomínané technológie (napr. www.ic.cz).
Pri navrhovaní našej aplikácie som kládol veľký dôraz na to, aby sa k dôverným údajom nedostali nepovolané osoby. Vstup do aplikácie je overovaný na základe mena a hesla užívateľa. Meno a heslo užívateľa sa automaticky generuje pri pridávaní užívateľa. Heslo je desaťmiestnou kombináciou alfanumerických znakov. Meno a heslo môže meniť len oprávnená osoba. Administrátor systému môže meniť svoje prístupové údaje, údaje učiteľov a rodičov. Učiteľ môže meniť svoje prístupové údaje a údaje rodičov žiakov svojej triedy. Rodič môže meniť len svoje prístupové údaje. Dátum a čas vstupu do systému je zaznamenaný a zobrazený pri ďalšom prihlásení. Takto si môže užívateľ skontrolovať, či nedošlo k neoprávnenému vstupu do systému. Podobne sa monitoruje aj miesto, odkiaľ sa užívateľ prihlásil do našej aplikácie (zaznamenáva sa IP adresa počítača). Aj toto opatrenie pomáha pri zisťovaniu neoprávneného vstupu do systému. Ďalším bezpečnostným opatrením je doba platnosti prihlásenia do systému. Doba platnosti prihlásenia je obmedzená na jednu hodinu. Týmto obmedzením sme chceli zabrániť situácii, kedy sa užívateľ zabudne odhlásiť z aplikácie a tak osobe, ktorá bude pracovať s počítačom po ňom, dovolí vstup k chráneným údajom.
Aplikácia Žiacka knižka je otvorenou aplikáciou. Jej zdrojové súbory sú voľne dostupné a môže byť upravovaná a ďalej zdokonaľovaná.

Samotná inštalácia je jednoduchá a pozostáva z niekoľkých krokov:

 1. Na našom webserveri si pripravíme prázdny priečinok, nastavíme práva k priečinku na „777“.
 2. Zistíme si adresu nášho databázového servera, názov našej MySQL databázy, meno a heslo užívateľa potrebné na prístup k nej.
 3. Obsah inštalačného balíčka aplikácie Žiacka Knižka 1.2 skopírujeme do pripraveného priečinka.
 4. V prehliadači internetových stránok otvoríme stránku s adresou http://www.naswebserver.sk/nas_priecinok/instal.html
 5. Vyplníme požadované údaje vo formulári, dôležité je správne vyplniť všetky polia.
 6. Formulár odošleme.
 7. Po úspešnej inštalácii odstránime z nášho priečinka na webserveri súbor instal.html. Tento krok je nutný hlavne z bezpečnostných dôvodov. V tomto momente je aplikácia nainštalovaná a nájdeme ju na adrese http://www.nasvebserver.sk/nas_priecinok. Ďalej nasleduje prihlásenie administrátora, ktorý vykoná ďalšie úkony potrebné pre samotný beh aplikácie

Popis jednotlivých modulov

Internetová aplikácia Žiacka knižka 1.2 pozostáva z 3 modulov – administrátor, učiteľ, rodič. Moja aplikácia je vlastne komplexným grafickým užívateľským rozhraním umožňujúcim priamu komunikáciu s databázou údajov na základe vhodne zostavených požiadaviek. Každý s týchto modulov umožňuje po prihlásení oprávnenej osoby vykonávať určité operácie. Prihlasovacia procedúra je intuitívna, užívateľ zadáva meno a heslo užívateľa a volí svoje postavenie v systéme (rodič, učiteľ, administrátor).

Modul Administrátor

Ako už z názvu modulu vyplýva, tento modul umožňuje administráciu žiackej knižky. Po overení identity administrátora môže administrátor vykonávať tieto operácie:

a) pridávať triedy
b) pridávať triednych učiteľov oprávnených zapisovať známky, posielať oznamy rodičom a viesť záznamy o dochádzke
c) pridávať triedy
d) pridávať vyučovacie predmety, z ktorých sú žiaci klasifikovaní
e) zadávať žiakov do jednotlivých tried (táto operácia nemusí byť nutne vykonaná administrátorom, žiaci do tried môžu zadávať aj triedni učitelia)
f) vyhľadávať v zozname žiakov
g) vykonať prechod na nový školský rok
h) zálohovať databázu údajov
i) obnovovať databázu údajov zo zálohy resp. prenášať aplikáciu na iný webserver
j) meniť prístupové heslo administrátora .
k) distribuovať prístupové údaje na vstup do aplikácie pre jednotlivých učiteľov.

Modul Učiteľ

K tomuto modulu má prístup len učiteľ, ktorého prístupové údaje prešli overením pri prihlásení. K učiteľskému modulu nemá prístup ani administrátor, teda za korektnosť údajov v systéme (známky a dochádzka) je zodpovedný len samotný učiteľ. Prihlásený učiteľ získava prístup iba k žiakom svojej triedy. Môže vykonávať tieto operácie:

a) pridávať žiakov do svojej triedy
b) odoberať žiakov zo svojej triedy
c) vykonávať zmeny prístupových údajov rodičov
d) odosielať oznamy pre rodičov (oznamy jednotlivým rodičom, vybranej skupine rodičov alebo hromadný oznam všetkým rodičom)
e) prijímať oznamy od rodičov, reagovať na nich
f) spracovávať údaje o dochádzke žiakov svojej triedy
g) zapisovať známky pre jednotlivých žiakov
h) distribuovať prístupové údaje na vstup do aplikácie pre rodičov.
i) meniť prístupové heslo učiteľa.

Modul Rodič

Tento modul umožňuje prihlásenému rodičovi vykonávať tieto operácie:

a) prijímať oznamy od triedneho učiteľa
b) reagovať na oznamy od triedneho učiteľa
c) odoslať správu pre triedneho učiteľa
d) kontrolovať známky svojho dieťaťa
e) kontrolovať školskú dochádzku svojho dieťaťa
f) meniť prístupové heslo rodiča.

 

Screenshoty z aplikácie

 

Modul Administrátor

 

Modul Učiteľ

 

Modul Rodič