Zavedenie Ubuntu Live CD

Ak sme nastavili správne poradie zariadení v systéme Bios, môžeme vložiť Live CD (USB) a reštartovať počítač.

  • Po reštarte by sa malo zobraziť menu, v ktorom si zvolíme slovenský jazyk. 

    Výber jazyka
    Obrázok 1: výber jazyka po vložení disku Ubuntu

  • Po tom, ako si zvolíme jazyk, privíta nás úvodné menu systému, v ktorom si zvolíme prvú možnosť Vyskúšať Ubuntu bez vykonania zmien vo vašom počítači.
  • Po tomto kroku bude potrebné chvíľu počkať, kým sa systém zavedie do pamäte. Pri použití CD disku to môže trochu dlhšie trvať (USB disk je rýchlejší).

Po dokončení zavádzania bude systém plne funkčný rovnako ako keby bol nainštalovaný v počítači. Môžem v ňom prehliadať internet, počúvať hudbu, vytvárať dokumenty a podobne.

[Note]

Na bežnom Live CD sa nenachádzajú všetky slovenské lokalizačné súbory (upravená verzia pre DVUi ich obsahuje). Preto je Ubuntu prevažne v anglickom jazyku. Súbory môžeme doinštalovať zapnutím podpory slovesnkého jazyka cez položku ponuky System → Administration → Language support

Po dokončení inštalácie je potrebné sa odhlásiť (Log out) cez červé tlačidlo vpravom hornom rohu obrazovky. Po automatickom opätovnom prihlásení bude menu v slovenčine.

 

Do prostredia zavedeného cez Live CD môžeme inštalovať aj ďalšie programy bez toho, aby sme sa museli obávať, že sa prepíšu naše pôvodné údaje na pevnom disku.