Inštalácia Ubuntu do oddielu MS Windows

Ak sa vám nepodarilo zapnúť zavádzanie z CD ROM, máte v počítači Radix kartu alebo máte iné dôvody, kvôli ktorým nechcete inštalovať Ubuntu na samostatný diskový oddiel, môžete si Dual boot vytvoriť priamo v systéme Windows pomocou nástroja Wubi.

Wubi sa spustí automaticky po tom, ako vložíme Live CD Ubuntu do mechaniky. V okne, ktoré sa objaví, vyberieme možnosť Install inside Windows.

Ponuka Wubi
Obrázok 4: ponuka aplikácie Wubi

Na ďalšej obrazovke stačí zvoliť už len parametre inštalácie, ako napríklad na ktorý disk sa má Ubuntu nainštalovať (c:, d:, …), jazyk, veľkosť inštalácie, prostredie a meno prvého používateľa spolu s heslom (tento používateľ bude môcť získať práva správcu systému pomocou príkazu sudo).

Inštalácia cez Wubi
Obrázok 5:
nastavenia v programe Wubi

Po dokončení stačí už len reštartovať systém a pri štarte systému si zvoliť Ubuntu.