Eucalyptus - starý návod

Prehľad

Eucalyptus je infraštruktúra na báze otvoreného softvéru implementujúca "cloud computing" na vlastné klastre (zhluk počítačov). Eucalyptus umožňuje vytvorenie vlastného prostredia pre cloud computing, kvôli maximalizácii výpočtových zdrojov a kvôli poskytnutiu prostredia cloud computingu pre používateľov.

Táto časť obsahuje návod ako nastaviť prostredie cloud computingu pomocou systémov Eucalyptus a KVM. Viac informácií o KVM sa nachádza v časti libvirt.

Prostredie cloud computingu obsahuje tri súčasti, ktoré sú zvyčajne nainštalované najmenej na dvoch rôznych počítačoch (v tomto návode ich budeme nazývať 'obslužné rozhranie' a 'uzol'):

  • Jedno obslužné rozhranie: hostí jeden radič cloudu, webové konfiguračné rozhranie založené na jazyku Java, a radič klastra, ktorý určuje kde sa sa nachádzajú virtuálne počítače a riadi sieťovú komunikáciu medzi nimi.

  • Jeden alebo viac výpočtových uzlov: obsahuje ovládač uzla ako súčasti systému Eucalyptus, ktorý počítaču umožňuje byť súčasťou distribuovaného systému prostredníctvom virtuálneho počítača.

V predvolenom stave sa používa režim jednoduchého systémového sieťového pripojenia. Táto metóda sieťového pripojenia umožňuje virtuálnym počítačom získať IP adresu z lokálnej siete LAN, za predpokladu, že DHCP server je v našej sieti správne nakonfigurovaný LAN a poskytuje dynamické IP adresy virtuálnym počítačom, ktoré o to požiadajú. Každý uzol bude nakonfigurovaný pomocou premosteného sieťového pripojenia. Viac informácií sa nachádza v časti “Premostenie”.

Konfigurácia

Najskôr, na počítači, ktorý bude vo funkcii obslužného rozhrania nainštalujeme príslušné balíky. V príkazovom riadku obslužného rozhrania zadáme:

sudo apt-get install eucalyptus-cloud eucalyptus-cc

Potom na každom počítači, ktorý bude slúžiť ako výpočtový uzol nainštalujeme balík ovládača. V príkazovom riadku výpočtového uzla zadáme:

sudo apt-get install eucalyptus-nc

Akonáhle je inštalácia dokončená, čo môže chvíľu trvať, do prehliadača zadáme adresu https://front-end:8443 a prihlásime sa do administrátorského rozhrania pomocou predvoleného používateľského mena a hesla admina. Po prihlásení nás systém vyzve aby sme si zmenili heslo, nastavili emailovú adresu pre používateľa admin, a nastavili URL úložiska.

Vo webovom rozhraní na karte "Configuration", pridáme klaster v časti pod nadpisom "Clusters" (v našom prípade bude radič klastera totožný s radičom cloudu, preto ako stanicu klastra zadáme 'localhost'). Po vyplnení formulára klikneme na tlačidlo "Add Cluster".

Teraz prejdeme späť na počítač obslužného rozhrania, a pridáme uzly do klastra:

sudo euca_conf -addnode menna_adresa_uzla

Následne na to, sa zobrazí výzva na prihlásenie k uzlu. Nainštalujeme balík eucalyptus-nc, pridáme ssh kľúč používateľa systému eucalyptus do súboru authorized_keys na počítači ktorý slúži ako uzol a potvrdíme vierohodnosť obtlačku OpenSSH RSA kľúča. Nakoniec príkaz dokončí synchronizáciu kľúčov súčastí systému eucalyptus a registrácia uzla je hotová.

Na počítači, ktorý bude slúžiť ako uzol, je potrebné otvoriť konfiguračný súbor /etc/eucalyptus/eucalyptus.conf a  nastaviť premosťujúce rozhranie (predpokladáme, že rozhranie má názov 'br0'):

VNET_INTERFACE="br0"
...
VNET_BRIDGE="br0"

Nakoniec reštartujeme eucalyptus-nc:

sudo /etc/init.d/eucalyptus-nc restart
[Note]

Nezabudnite nahradiť nodecontroller, node01 a node02 skutočnými mennými adresami hosťovských staníc.

Eucalyptus je teraz pripravený hosťovať obrazy v cloude.

Zdroje

  • Viac informácii sa nachádza na stránke Eucalyptus website.

  • Informácie o načítaní inštancií nájdete na stránke Eucalyptus Wiki.

  • Pomoc môžete nájsť aj na IRC kanáloch #ubuntu-virt, #eucalyptus a #ubuntu-server na Freenode.