Hlásenie chýb v Ubuntu Server Edition

Aj keď sa projekt Ubuntu snaží uvoľniť softvér s najmenším možným počtom chýb, predsa sa občas nejaká vyskytne. Tieto chyby môžeme pomôcť vývojárom opraviť nahlásením tých, ktoré v projekte nájdeme. Projekt Ubuntu na sledovanie chýb používa systém Launchpad . Ak chceme nahlásiť nejakú chybu týkajúcu sa vydania Ubuntu Server v systéme Launchpad, musíme si najskôr vytvoriť konto.

Nahlasovanie chýb pomocou ubuntu-bug

Preferovaný spôsob, ako nahlásiť chybu, je použitie  príkazu ubuntu-bug . Nástroj ubuntu-bug zozbiera informácie o systéme, ktoré sú užitočné z hľadiska diagnostiky hláseného problému, a potom sa začlenia do hlásenia chyby zadanej do systému Launchpad. Pri hlásení chyby V Ubuntu je potrebné uviesť konkrétny softvérový balík, a to  ten, v ktorom sa vyskytla chyba a je ho potrebné takto uviesť do ubuntu-bug:

ubuntu-bug NAZOVBALIKA

Napríklad, ak chceme nahlásiť chybu v balíku openssh-server, urobíme to takto:

ubuntu-bug openssh-server

Môžeme zadať buď binárny balík, alebo zdrojový balík pre ubuntu-bug. Alebo opäť za pomoci príkladu openssh-server, môžeme vygenerovať chybu aj pomocou balíka so zdrojovým kódom openssh-server, openssh:

ubuntu-bug openssh
[Megjegyzés]

Viac informácií o balíkoch Ubuntu sa dozviete v časti  Správa balíkov.

Príkaz ubuntu-bug zozbiera informácie o systéme pomocou otázok, vrátane informácií týkajúcich sa zadaného balíka, a potom sa nás opýta či sme spokojní so zozbieranými informáciami:

ubuntu-bug postgresql

*** Collecting problem information

The collected information can be sent to the developers to improve the
application. This might take a few minutes.
..........

*** Send problem report to the developers?

After the problem report has been sent, please fill out the form in the
automatically opened web browser.

What would you like to do? Your options are:
S: Send report (1.7 KiB)
V: View report
K: Keep report file for sending later or copying to somewhere else
C: Cancel
Please choose (S/V/K/C):

Dostupnými možnosťami sú:

 

 • Send Report - odoslať hlásenie. Vybraním tejto možnosti odošleme zozbierané informácie do systému Launchpad ako súčasť procesu vyplňovania hlásenia o chybe. Budeme mať možnosť opísať situáciu, ktorá viedla až k výskytu chyby.

  *** Uploading problem information

  The collected information is being sent to the bug tracking system.
  This might take a few minutes.
  91%

  *** To continue, you must visit the following URL:

  https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/postgresql-8.4/+filebug/kc6eSnTLnLxF8u0t3e56EukFeqJ?

  You can launch a browser now, or copy this URL into a browser on another
  computer.

  Choices:
  1: Launch a browser now
  C: Cancel
  Please choose (1/C):

  Ak si zvolíme start a browser, v predvolenom stave sa zobrazí textový prehliadač w3m, ktorý použijeme na vyplnenie ostatných údajov potrebných pre nahlásenie chyby. Môžeme tiež skopírovať danú URL adresu do iného, už spusteného prehliadača.

 • View Report - zobraziť hlásenie. Táto možnosť spôsobí, že sa zozbierané informácie zobrazia do terminálu, aby ich bolo možné skontrolovať.

  Package: postgresql 8.4.2-2
  PackageArchitecture: all
  Tags: lucid
  ProblemType: Bug
  ProcEnviron:
  LANG=en_US.UTF-8
  SHELL=/bin/bash
  Uname: Linux 2.6.32-16-server x86_64
  Dependencies:
  adduser 3.112ubuntu1
  base-files 5.0.0ubuntu10
  base-passwd 3.5.22
  coreutils 7.4-2ubuntu2
  ...

  Po zobrazení hlásenia sa ocitneme späť v tej istej ponuke, v ktorej si môžeme vybrať, čo chceme urobiť s hlásením.

 • Keep Report File - ponechať súbor s hlásením. Vybraním tejto možnosti spôsobíme to, že sa zozbierané informácie uložia do súboru. Tento súbor môžeme neskôr použiť na prenesenie hlásenia do iného systému Ubuntu. Keď chceme odoslať súbor s hlásením, jednoducho ho dopíšeme ako parameter k príkazu ubuntu-bug:

  What would you like to do? Your options are:
  S: Send report (1.7 KiB)
  V: View report
  K: Keep report file for sending later or copying to somewhere else
  C: Cancel
  Please choose (S/V/K/C): k
  Problem report file: /tmp/apport.postgresql.v4MQas.apport

  ubuntu-bug /tmp/apport.postgresql.v4MQas.apport

  *** Send problem report to the developers?
  ...
 • Cancel - zrušiť. Toto spôsobí, že sa nazbierané informácie skartujú.

Nahlasovanie havárií aplikácií

Softvérový balík, ktorý poskytuje nástroj ubuntu-bug s názvom apport, sa dá nakonfigurovať tak, aby sa spúšťal pri haváriách aplikácií. Táto funkcia je v predvolenom stave vypnutá, pretože zachytenie havárie môže byť náročné na zdroje v závislosti na tom, koľko pamäte používala aplikácia, ktorá zhavarovala, aby ju mohol nástroj apport zachytiť a spracovať.

Nastavenie nástroja apport do stavu, v ktorom bude zachytávať havárie aplikácií, si vyžaduje niekoľko krokov. Najskôr je potrebné nainštalovať balík gdb - v predvolenom stave vo vydaní Ubuntu Server Edition nie je nainštalovaný.

sudo apt-get install gdb
[Megjegyzés]

Viac informácií o balíkoch Ubuntu sa dozviete v časti  Správa balíkov.

Po tom, ako sa dokončí inštalácia gdb, otvoríme súbor /etc/default/apport v textovom editore a zmeníme nastavenie enabled na hodnotu 1:

# set this to 0 to disable apport, or to 1 to enable it
# you can temporarily override this with
# sudo service apport start force_start=1
enabled=1

# set maximum core dump file size (default: 209715200 bytes == 200 MB)
maxsize=209715200

Po dokončení úprav súboru /etc/default/apport spustíme službu apport:

sudo start apport

Po tom, ako aplikácia havaruje, použijeme príkaz apport-cli, ktorým vyhľadáme existujúce uložené hlásenie o havárii:

apport-cli

*** dash closed unexpectedly on 2010-03-11 at 21:40:59.

If you were not doing anything confidential (entering passwords or other
private information), you can help to improve the application by
reporting
the problem.

What would you like to do? Your options are:
R: Report Problem...
I: Cancel and ignore future crashes of this program version
C: Cancel
Please choose (R/I/C):

Vybraním možnosti Report Problem prejdeme podobnými krokmi ako pri použití ubuntu-bug. Jediným podstatným rozdielom je to, že hlásenie bude označené ako súkromné pri nahlasovaní do systému Launchpad, čo znamená, že ho uvidí len obmedzené množstvo zberačov chýb. Títo zberači pred uvoľnením hlásenia do verejného stavu prezrú zozbierané dáta, či neobsahujú súkromné informácie.

Zdroje

 • Ubuntu wiki stránka Reporting Bugs.

 • Na stránke Apport sa tiež nachádza niekoľko užitočných informácií. Aj keď niektoré z nich sa týkajú používania grafického rozhrania.