SchoolTool - Prístup z iných počítačov (alebo nie)

V SchoolTool 2008.4, novo nainštalovaný SchoolTool server je prednastavený aby nebol prístupný cez sieť. Ďaľšie kroky pre povolenie prístupu z iných počítačov sú popísane nižšie. Pravdepodobne zmeníme toto fungovanie v budúcom vydaní, aby bolo viac zhodné s očakávania mi použivatelov.

Spristúpenie webového prostredia z iných počítačov

Upravte /etc/schooltool/schooltool-2008/paste.ini ako root. Ku príkladu:

sudo nano /etc/schooltool/schooltool-2008/paste.ini

Zmenňte riadok host = na čítanie(???):

host = 0.0.0.0

Potom budete musieť reštartovať SchoolTool, pokračujte podla inštrukcií Initial Setup Process

Spristúpenie webového prostredia len zo serveru

Toto je primárne používane na testovanie servera pred spustením alebo keď SchoolTool beží na laptope alebo desktop PC a je používaný len na tom počítači.

Upravte súbor paste.ini ktorý je je uvedený hore na nastavenia:

host = 127.0.0.1
RobertSilehard.tk