SchoolTool - Pridávanie ľudí

Heslá a prihlasovacie mená

Ak sme nenastavili heslo pre osobu, potom sa nebude môcť prihlásiť. SchoolTool je navhnutý tak, aby umožňoval študentom prihlásiť sa a začať používať SchoolTool na správu ich kalendára, známok, atď.

Vývoj je zameraný primárne na učiteľov používajúcich SchoolTool a vo väčšine prípadov odporúčame novým používateľom, ktorý sa so systémom zoznamujú,  aby najskôr vyskúšali ako funguje systém pre učiteľov. Funkcie pre študentov ešte nie sú celkom vyladené, no budeme sa im viac venovať v ďalších vydaniach, v závislosti od toho, koľko ľudí si to bude žiadať.

Preto v tejto chvíli odporúčame prideliť heslá učiteľom, vedeniu a správcom, ale ešte nie študentom. Ak však chcete otestovať existujúce študentské funkcie a budú sa vám zdať užitočné, nastavte heslá aj študentom.

Predvolené kategórie používateľov

Pole Kategória umožňuje pridať osobu priamo do jednej z kategórií bez ďalších potrebných krokov. Tieto kategórie sú zvyčajne “Študenti”, “Učitelia” alebo “Administratori”.

V systéme nie je žiadna samostatná funkcia “Pridať študenta” alebo “Pridať učiteľa”. V oboch prípadoch sú to pre SchoolTool osoby a sú rozlišované podľa príslušnosti ku kategórii “Študenti” alebo “Učitelia”.

Poradca

Toto umožňuje ustanoviť učiteľa ako poradcu pre ďalšie osoby. V súčasnosti sa táto funkcia využíva v niektorých nevydaných rozšíreniach systému SchoolTool.

Metódy pre pridávanie ľudí

Webový formulár

Osoby môžeme po jednej pridávať cez webové rozhranie, pomocou rovnakého postupu aký sme opísali v časti Vytvorenie používateľského účtu.

_images/add-charlie.png

Import z CSV súboru

Toto je jednoduchý spôsob, ako naimportovať používateľské mená osôb, krstné mená, priezviská a heslá. Tento spôsob neumožňuje pridávať žiadne ďalšie osobné údaje.

Ako “manager” klikneme na Spravovať, a potom na Osoby. Ďalej klikneme na tlačidlo Importovať osoby. Ako je v tomto formulári vysvetlené, môžeme buď nahrať CSV súbor alebo použiť textové pole, do ktorého priamo napíšeme alebo skopírujeme údaje:

_images/import-persons.png

Po stlačení tlačidla Submit sa vrátime do zoznamu osôb:

_images/longer-index.png

Import z XLS súboru

Export a import z tabuľkových hárkov je ďalšia metóda pre importovanie ľudí. Tu existuje jeden trik - ak najskôr zmeníme schému pre osobné údaje, mali by sme najskôr urobiť export do XLS, aby sme získali tabuľkový hárok, v ktorom budú nové polia v správnom poradí. Do tohto hárka pridáme ľudí a naimportujeme ho späť.