nový spúštací script

Keď dám vytvorit spúštací script pre webmin-ipt vypíše mi hlásenie "

"Failed to save upstart service : Missing service description".

Čo mám napísať do service description, aby došlo k uloženiu?