Séria konferencií Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach

Séria konferencií Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach začala ako špecializovaná sekcia Otvorený softvér vo vede a vzdelávaní v rámci konferencie Aplimat v r. 2007 a 2008 v Bratislave.

Od r. 2009 pokračuje v Žiline ako prvá samostatná konferencia o otvorenom softvéri na Slovensku s názvom Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach.

Konferenciu od r. 2010 organizuje Spoločnosť pre otvorené informačné technológie.

 

Prehľad predchádzajúcich ročníkov