Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky

Fakulta a katedra sa vynikajúco stará o národné hospodárstvo jednej krajiny (firmy). Nejde veru o hospodárstvo Slovenska. Nie len, že platí licencie za programy pre vyučovanie, ale zrejme aj študenti pre vlastnú prípravu musia mať potrebné licencie. Žiadne alternatívy (iné produkty /iné riešenia /prípadne opensource) nie sú uvedené. To je pre KAIaVT veľmi dôležité. V stránke pre istotu vložené 2 krát.

  http://nhf.euba.sk/sk/katedry/katedra-aplikovanej-informatiky-a-vypoctovej-techniky/o-katedre

Príspevok som tu vložil omylom (žeby nie?). Požiadam potom administrátora o vyradenie.