FreeCol - ťahová stratégia založená na hre Colonization

FreeCol je ťahová stratégia založená na hre Colonization z roku 1994.

Hra sa začína okolo roku 1492, keď bol objavený Nový svet - Amerika. Hráč sa stáva kolonizátorom. Zakladá mestá, postupne sa rozširuje a napokon sa snaží dosiahnuť nezávislosť od materskej krajiny. Hra je napísaná v Jave, takže by mala fungovať na všetkých platformách. Aktuálna verzia je dostupná na stránke http://www.freecol.org/download.html. Hru je možné hrať nielen proti počítaču, ale aj proti iným hráčom.

V úvode hry si zvolíte, za ktorý národ (na výber sú Holandsko, Anglicko, Francúzsko a Španielsko) chcete hrať a môžete začať. Po pristátí v Novom svete založte svoje prvé mesto a bojovými jednotkami objavujte nové územie. Dôležité je udržiavať dobré vzťahy s domorodým obyvateľstvom, lebo potom prinášajú do vašich miest rôzne dary, keď ich tábor navštívi váš kolonista, môžu ho naučiť rôznym špecializáciám (napríklad spaviť z neho experta drevorubača, farmára, rybára...) a ak budete zakladať misie, možu aj konvertovať a pridať sa k vám. Môžete s nimi aj obchodovať. Ale ak budete ich tábory ničiť, odplatia sa vám podobne a budú na vás útočiť. Indiáni však nie sú jediní, kto na vás bude útočiť. Rovnako ako vy, Nový svet sa snažia kolonizovať aj ostatné národy. Snažia sa vás vytlačiť a zabrať čo najviac pôdy. Samozrejme, môžete skúsiť žiť v mieri, ale ak vaša materská krajina vyhlási vojnu ich krajine, ste automaticky vo vojne.

Svoje mestá vylepšujete budovaním stavieb v nich. Existuje veľa stavieb a každá z nich má svoj význam. Niektoré umožňujú robiť nové činnosti (napríklad loviť ryby, opravovať lode, či stavať nové lode), iné niečo produkujú (veľkosť produkcie sa líši podľa toho, koľko kolonistov je k nej pridelených a či sú to experti alebo nie). Okrem stavieb, ktoré produkujú tovary (z kožušín sa vyrábajú kabáty, z bavlny látky, z tabaku cigarety, z cukru rum), sú tu aj stavby, ktoré produkujú kríže a stavby produkujúce zvony slobody.
Po dosiahnutí určitého počtu krížov sa v materskej krajine rozhodne ďalší kolonista vycestovať do Nového sveta - stačí už poňho iba loďou do Európy prísť a doviezť ho.
Zvony slobody sú veľmi dôležité, lebo vďaka nim sa postupne do vášho kongresu pridávajú otcovia zakladatelia, ktorí so sebou prinášajú rôzne výhody - napríklad po príchode Benjamina Franklina už nemajú vojny v Európe vplyv na vzťahy v Novom svete; Robert de la Salle dá všetkým vašim (aj budúcim) kolóniám veľkosti aspoň 3 opevnenie; Peter Minuit zabezpečí, že Indiáni už nebudú chcieť, aby ste im za ich zem platili... Okrem toho zvony slobody aj zväčšujú počet kolonistov, ktorí sa chcú osamostatniť od materskej krajiny. A osamostatniť sa určite budete chcieť, lebo kráľ si od vás bude pýtať čoraz väčšie a väčšie dane.

Vyvrcholením hry je vyhlásenie Boja o nezávislosť. Dokážete vyhrať nad kráľovými vojakmi a stať sa samostatným národom?

 


Mapa

Pohľad do mesta


Európa