Často kladené otázky

Často kladené otázky (Frequently asked questions, FAQ), sú obvykle také otázky, ktorým by sa ich autori potešili, keby im ich niekto položil. Z tejto tradície nevybočíme ani my, aspoň nie dovtedy, kým nebudeme mať skutočné otázky kladené často.

Čo je to otvorený softvér?

je to softvér, krytý niektorou z otvorených licencií, ktoré používateľovi zabezpečujú práva. Medzi jeho najdôležitejšie patria:

Čo je opakom otvoreného softvéru?

Uzatvorený, proprietárny softvér. Jeho licencia je zameraná na ochranu dodávateľa, práva používateľa sú obmedzené, ak vôbec nejaké.

Aký je softvér, keď je slobodný?

Slobodný softvér je jednou z foriem otvoreného softvéru. Jeho licencia, General Public License, GPL, navyše zakazuje zmenu licencie na uzatvorenú; rovnako aj dielo odvodené od diela s GPL licenciou musí mať GPL licenciu. Tým sa zabezpečuje sloboda: slobodný softvér nemožno za žiadnych okolností zmeniť na uzatvorený.

Čo je to LGPL?

Variant GPL licencie, obvykle používaný pre knižnice (Library GPL). Licencia umožňuje používanie uzatvoreného softvéru v otvorených operačných systémoch, ako je napr. Linux

Čo je Linux?

Linux je otvorený operačný systém, pozostávajúci výlučne z otvoreného a slobodného softvéru. Prísne vzaté, Linux je len jadro (kernel) takéhoto systému. Celý systém sa označuje ako GNU/Linux, pretože samotné jadro na používanie nestačí. Potrebné sú ešte ďalšie programy, ktoré pochádzajú z projektu GNU (GNU is Not Unix)

Vývoj softvéru je drahý. Ako teda môže byť zadarmo? Niekto ho predsa zaplatiť musí.

Otvorený softvér sa vyvíja obvykle z dvoch dôvodov. Jednotlivci - programátori - tak obvykle robia pre potešenie z užitočnej práce. Robia na veciach, ktoré ich bavia, sú užitočné pre nich samých ale aj ostatných a získavajú ocenenie spočívajúce v tom, že výsledok ich práce niekto používa.

Dobre, firmy ale niečo také iste nepodporujú.

Práve naopak, aj firmy vývoj otvoreného softvéru podporujú. Priamo zakladajú nové otvorené projekty, alebo podporujú či zamestnávajú programátorov, ktorí vyvíjajú otvorený softvér.

Tomu naozaj nerozumiem. Otvorený softvér možno bezplatne šíriť a firmám predsa ide o zisk. Veď im taký softvér nik nekúpi, keď už je zadarmo.

Nie, nekúpi. Lenže softvér na predaj predstavuje len veľmi malú časť trhu. Jeho väčšina spočíva v poskytovaní služieb, na ktoré ich dodávateľ potrebuje spoľahlivé prostriedky - a tými otvorené programy sú.