xfig

Xfig je vektorový editor na kreslenie základných geometrických objektov (úsečka, obdĺžnik, elipsa, aproximačná krivka, interpolačná krivka, polygón, kružnicový oblúk). Je vhodný na prípravu technicky a matematicky zameraných ilustrácií. Jeho veľkou prednosťou je možnosť export do rôznych formátov, ktoré z neho robia veľmi dobrý doplnok pre všetkých, ktorí používajú LaTeX.

Domovská stránka (EN)

Príručka v obrazovkovej verzii (SK)

Príručka vznikla ako študentský projekt v rámci predmetu GNU/Linux a jeho prostriedky na Fakulte matematiky fyziky informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Zdrojové súbory príručky (LaTeX) sú prístupné v svn úložisku. Príručku je možné meniť a dopĺňať. Viac...