Konferencie, stretnutia a kurzy

Organizujete kurz alebo inú akciu venovanú používaniu otvoreného softvéru? Predniesli ste príspevok na konferencii, ktorý súvisel s otvoreným softvérom? Do tejto knihy o tom môžete napísať, alebo aj svoj príspevok či študijné materiály pridať.

Konferencia "Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach" 2010

Konferencia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach, ktorú zorganizovala Spoločnosť pre otvorené informačné technológie,  sa uskutočnila od štvrtka, 1. júla do nedele 4. júla 2010 v novom areáli Žilinskej univerzity. Išlo o pokračovanie v sérii konferencií, ktoré začali ako špecializovaná sekcia Otvorený softvér vo vede a vzdelávaní v rámci konferencie Aplimat  v r. 20072008 a pokračovali Víkendom s Linuxom v Kremnici v júni 2008 a prvou samostatnou konferenciou o otvorenom softvéri na Slovensku Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2009.

Na konferencii odznelo celkove 44 príspevkov, pričom prednášky prebiehali v dvoch sekciách. Jedna bola zameraná najmä na príspevky všeobecnejšieho charakteru a druhá skôr na technicky náročnejšie príspevky súvisiace s využitím otvoreného softvéru vo vede a výskume. Novinkou konferencie boli tri pozvané prednášky, ktoré predniesli významné osobnosti českej open source scény – Vlastimil Ott, Jiří Rybička a Petr Kovář a sponzorská prednáška spoločnosti Winstrom, ktorá na slovenský trh prichádza s platformovo nezávislým účtovníckym systémom FlexiBee. Z ďalších prednášok by sme chceli spomenúť celú sériu, ktorou prispeli vývojári spoločností Red Hat a Novell (veľká časť vývoja oboch firiem sa robí v Brne a Prahe) alebo ucelené poobedie venované použitiu otvoreného softvéru v geoinformatických aplikáciách.

Súčasťou konferencie bolo aj odovzdávanie Ceny SOIT a Liberixu za študentskú prácu súvisiacu s otvoreným softvérom, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok po prednáškach. Po odovzdaní ceny sme v rozdávaní pokračovali aj ďalej - zástupcovia Red Hatu a Novellu priniesli rôzne propagačné materiály (tričká, šálky a podobne), ktoré dostali vylosovaní výhercovia. Losovali sme pomocou programu OpenOffice Calc, konkrétne pomocou funkcie RANDBETWEEN(1;109), kde ćíslo 109 predstavovalo počet zaregistrovaných účastníkov.

Cieľom konferencie bolo pokračovať v dobrej tradícii, vytvorenej predchádzajúcimi podujatiami, pričom sme chceli osloviť aj širšiu verejnosť. Našou snahou bolo zorganizovať neformálne a priateľské stretnutie ľudí, ktorých spája záujem o otvorený softvér. Podľa reakcií účastníkov sa zdá, že sa nám to podarilo. Prezentované príspevky sú dostupné jednotlivo na tejto stránke, alebo v spolu v zborníku.

Organizačný výbor ďakuje všetkým, ktorí sa spolupodieľali na organizácii konferencie, prispeli svojimi príspevkami a vydržali sledovať program po tri dni až do soboty popoludnia. Ďakujeme aj sponzorom, vďaka ktorým sa mohli uskutočniť pozvané prednášky, ktorí umožnili účasť na konferencii viacerým účastníkom, poskytli priestory na konferenciu a pomohli pri propagácii a ďalšom.

 

 

Sponzori konferencie

SISp LogoHP LogoRed Hat LogoLogo ZU

SISp Logo

U Marecka Logo

Flexibee Logo

Liberix Logo

Konferenčné príspevky

Konferenčné materiály boli účastníkom rozdané na DVD, ktoré si je možné aj stiahnuť.

Štvrtok, 1. júla 2010

V. Ott: Open source software ve školství - zkušenosti a potenciál (pozvaná prednáška) [Príspevok] [Prezentácia]

J. Rybička: Publikace v Open source kvalitně a efektívně (pozvaná prednáška) [Príspevok] [Prezentácia]

S. Fedorik: Terminálová sieť po roku [Príspevok] [Prezentácia]

M. Páleník, T. Jamečný: Predstavenie projektu freemap.sk a jeho služieb [Príspevok] [Prezentácia]

P. Štrba: Programovací jazyk SCRATCH [Abstrakt] [Prezentácia]

I. Kolesár: 3D v technológii Flash pomocou open source knižníc [Príspevok] [Prezentácia]

P. Lajčiak: Využite FOSS pri programovaní mikrokontrolérov Atmel [Príspevok]

K. Grondžák: Open source nástroje pre tvorbu paralelných a distribuovaných aplikácií [Príspevok] [Prezentácia]

P. Talandová: Grafický software ve výuce a pro výuku [Príspevok] [Prezentácia]

P. Pisarčík: Kerberos V – analýza a konfigurácia [Príspevok] [Prezentácia]

P. Stříž: Od nul a občasných jedniček ke generovaným knihám fontíků a kandžíků [Príspevok] [Prezentácia]

 

Piatok, 2. júla 2010

M. Hrušecký: openSUSE 11.3 [Abstrakt], [Prezentácia]

R. Vokál: Fedora 13, Red Hat Enterprise Linux 6, Red Hat Czech [Abstrakt]

P. Stříž: Jak jsem se skamarádil s TeXovým balíčkem animate [Príspevok] [Prezentácia]

M. Kevický: OpenWRT – premeniť WiFi router na raketoplán? [Abstrakt], [Prezentácia]

L. Tinkl: KDE [Abstrakt] [Prezentácia]

P. Ferschmann: Winstrom FlexiBee – ekonomický a účetní systém (sponzorská prednáška) [Abstrakt] [Prezentácia]

M. Žarnay: Použitie myšlienkovej mapy na záznam informácií [Príspevok] [Prezentácia]

P. Fodrek, M. Foltin, M. Blaho: Plánované zmeny vo výučbe Unix-u [Príspevok] [Prezentácia]

D. Kreheľ: Linuxová distribúcia Slackware [Abstrakt], [Prezentácia]

M. Fojtik: Cloud Computing – Deltacloud [Abstrakt], [Prezentácia]

J. Sáreník: Výpočtové siete [Abstrakt], [Prezentácia]

P. Rusnák: openSUSE Build Service [Abstrakt], [Prezentácia]

M. Hrušecký: SUSE Studio [Abstrakt] [Prezentácia] [Video]

L. Jelínek: OSS ve zdravotnictví [Abstrakt] [Prezentácia]

J. Bednár: Processing.org: Programovanie a digitálne umenie, Arduino [Abstrakt], [Prezentácia]

P. Lupták: Nové trendy zraniteľností vo verejne nasadzovaných technológiách [Abstrakt], [Prezentácia]

J. Růžička: Virtualizované prostředí ve výuce GIS [Abstrakt] [Prezentácia]

J. Hofierka: Aplikácie geopriestorového softvéru s otvoreným kódom vo vzdelávaní a výskume [Abstrakt], [Prezentácia]

J. Růžička: Pokrytí funkcí GIS s využitím Open Source nástrojů [Abstrakt], [Prezentácia]

E. Orlitová: Praktické využití FOSS4G projektů pro monitorování území pomocí družicových dat [Abstrakt], [Prezentácia]

D. Cibulka: Open source softvér v infraštruktúre pre priestorové informácie [Abstrakt], [Prezentácia]

M. Ofúkaný: Otvorený prístup ku geoinformačnému obsahu na spravodajskom portáli slovenskej a českej geokomunity [Abstrakt]

 

Sobota, 3. júla 2010

P. Kovář: Jak se lokalizuje svobodný a otevřený software (pozvaná prednáška) [Prezentácia]

M. Šrámek: On-line lokalizácia softvéru pomocou nástroja Pootle [Abstrakt] [Prezentácia, výsledky ankety]

L. Lehotský: Pravidlá na kontrolu slovenskej gramatiky pre program LanguageTool [Abstrakt] [Prezentácia]

M. Turek: Navrhování řízení světelných křižovatek Petriho sítěmi [Príspevok]

R. Turek: Koordinace linek MHD s využitím Petriho sítí [Príspevok]

T. Kanik: Web-based application for a construction cost prediction [Príspevok]

T. Ladovský: Implementácia heuristiky pre tvorbu rozvrhu služieb vodičov autobusov pomocou pyFuzzy [Príspevok]

K. Mužíková: Využití matematického programu Sage v analýze redistribučních systémů [Príspevok]

T. Kanik: Agent-Based Model development with Repast Simphony [Abstrakt], [Prezentácia]

J. Boháčik: Weka ako nástroj pre klasifikačné úlohy [Príspevok]

R. Blaško: LaTeX nie je farba na maľovanie [Príspevok]

M. Murín: Tvorba šablón v LaTeXu [Príspevok]

 

Nedeľa, 4. júla 2010

Výlet krátky a ľahký na Lietavský hrad

Konferencia "Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach" 2009

Konferencia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach sa uskutočnila od štvrtka, 2. júla do nedele 5. júla 2009 na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Jedným z podnetov na jej usporiadanie boli dva úspešné ročníky špecializovanej sekcie Otvorený softvér vo vede a vzdelávaní, ktorú sme organizovali v rámci konferencie Aplimat v r. 2007 a 2008. Ďalším podujatím, ktoré ukázalo záujem hlavne učiteľov a študentov o používanie otvoreného softvéru, bol Víkend s Linuxom v Kremnici v júni 2008.

Cieľom tejto prvej samostatnej konferencie o otvorenom softvéri na Slovensku bolo pokračovať v dobrej tradícii, vytvorenej predchádzajúcimi podujatiami, pričom sme chceli osloviť aj širšiu verejnosť. Hoci podujatie malo v názve "Konferencia", predstavovali sme si ho hlavne ako neformálne a priateľské stretnutie ľudí, ktorých spája záujem o otvorený softvér. Podľa reakcií účastníkov sa zdá, že sa nám to snáď aj podarilo. Prezentované príspevky sú dostupné jednotlivo na tejto stránke, alebo v spolu v zborníku.

Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí sa spolupodieľali na jej organizácii, prispeli svojimi príspevkami, vydržali sledovať program po tri dni až do soboty popoludnia. Ďakujeme aj sponzorom (Slovenská informatická spoločnosť a HP Slovensko), ktorí umožnili účasť na konferencii viacerým účastníkom.

Konferenčné materiály boli účastníkom rozdané na DVD, ktoré si je možné aj stiahnuť.

 

Program a príspevky

Štvrtok, 2. júl 2009

Oficiálny začiatok konferencie - príhovor dekana FRI ŽU

Miloš Šrámek: Slobodný a otvorený softvér na školách + predstavenie konferenčného DVD [prezentácia] [abstrakt]

Slavko Fedorik: Didaktický nástroj iTalc pre správu učebne [prezentácia] [abstrakt]

Peter Mráz: Drupal - tvorba školskej stránky v redakčnom systéme [videonávody]

Ján Janech: UML/DSM nástroj UML.FRI [prezentácia] [príspevok]

Tomáš Bača: Pluginy pre UML.FRI [prezentácia] [príspevok]

Karol Grondžák, Martin Gmuca: Off–line editor testovacích otázok pre LMS Moodle [príspevok]

P. a M. Mrázovci, Beata Hanulová: Úvod k videotutoriálom pre Gimp, Gimp v škole [videonavody]

Pavol Lajčiak: Spracovanie zvuku v systéme GNU/Linux [abstrakt]

Peter Strážovec: Migrácia na open source nástroje vo vývoji komerčných produktov [abstrakt]

Tomasz Kanik: Otvorený systém pre meranie času pretekárov, námety na OSS HW/SW riešenia pre školy

Ján Karabáš, Jozef Siláči, Ondrej Šuch: Web2py Framework na tvorbu webovských aplikácií [príspevok]

Peter Štrba: Od Gimpu k Inkscape. Wings3D a iné [ukážky žiackych prác]

Piatok, 3. júl 2009 80

Juraj Bednár: Open-source VoIP (Asterisk)

Marcel Telka: Preklad GNOME do slovenčiny [prezentácia] [abstrakt]

Slavomír Tuleja: Vyučovanie fyziky na gymnáziu s využitím vzdelávacej stratégie Just-in-Time Teaching [prezentácia] [príspevok]

Milan Moravčík: Python a PyGame – tutorial [príspevok]

Ján Gunčaga: Softvér GeoGebra a projekt STOČ na PF KU v Ružomberku [prezenácia] [abstrakt]

Pavel Kříž, Václav Sebera: Terminálové řešení v univerzitním prostředí [príspevok]

Michal Kaukič: NX Nomachine (vzdialený desktop) [video] [abstrakt]

Peter Fodrek: Využitie/zneužitie subversion v pedagogike na sledovanie priebežnej prípravy počas semestra a pri hodnotení [príspevok]

Michal Páleník: OpenStreetMap – slobodná wiki mapa sveta [prezentácia] [príspevok]

Dominik Kubík: Prehľad a využitie OS GIS a slobodných priestorových dát [abstrakt]

Juraj Michálek: Maptiler – mapy hrou [prezentácia] [abstrakt]

Marcel Telka: OpenSolaris - stručný úvod a porovnanie s Linuxom [prezentácia] [abstrakt]

Radek Vokál: Red Hat a Fedora – novinky, vývoj [abstrakt]

Peter Fodrek: Bugzilla pri vývoji softvéru [príspevok]

Slavko Fedorik, Miloš Šrámek: Terminálová učebňa, predvedenie [prezentácia] [abstrakt]

Sobota, 4. júl 2009

2049: Open source, předvoj nové společnosti [príspevok]

František Zachoval: Open source skrze mikrospolečnosti [príspevok]

Karol Skočík: Lisp, knižnice, OSS komunita [prezentácia]

Slavomír Tuleja: Použitie systému dynamickej geometrie C.a.R. [príspevok]

Robert Mařík: Mathematical Assistant on Web – skládanka ze svobodných matematických programů [príspevok]

Blanka Kozáková: LMS Moodle jako nástroj pro vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji [príspevok]

Štefan Peško: Najlacnejšie úplné párenie vo všeobecných grafoch s použitím OSS nástroja GLPK [príspevok]

Miloš Šrámek: VTK – vizualizačný nástroj s otvoreným kódom [príspevok]

Michal Kaukič: Sage a Pylab na školách [abstrakt]

Lukáš Blaho: Interaktívna tabuľa pomocou Wiimote [prezentácia] [abstrakt]

Michal Kaukič: Virtuálne počítače pomocou KVM [prezentácia] [abstrakt]

Stanislav Hoferek: Greenie – Ubuntu spod Tatier [prezentácia]

OSSconf'09 - Konferenčné DVD

Účastníci konferencie obdržali Live DVD s konferenčnými materiálmi. DVD bolo vytvorené modifikáciou štandardného Live CD Ubuntu 9.04.

Iso obraz si DVD možno stiahnuť: bude doplnené.

Viac o DVD

Terminálový server na DVD

Errata

Po zostavení Konferenčného DVD sa našli aj drobné chyby. Súvisia len s niektorými DVD - tými,  ktoré na Desktope majú položku "Konferenčné materiály" s diakritikou. Pri ostatných DVD sú oba problémy odstránené (poznať ich podľa toho, že majú "Konferencne materialy" bez diakritiky).

1. Nekorektný odkaz v súbore Desktop/Aplikácie\ a\ príklady/Pre\ školy/car.desktop. Dôsledkom je, že nemožno otvoriť odkaz na program C.a.R.v priečinku Aplikácie a príklady/Pre školy

Oprava: Otvoríme terminál a v ňom napíšeme príkaz:

gedit Desktop/Aplikácie\ a\ príklady/Pre\ školy/car.desktop

riadok

URL=../CaR/index.html

nahradíme

URL=../../../CaR/index.html

a uložíme.

2. Po skopírovaní na USB odkaz "Konferenčné materiály" (s diakritikou) nie je funkčný. Oprava:

Otvoríme terminál, v ňom prejdeme do adresára /cdrom a vypíšeme obsah:

cd /cdrom

ls

Vidíme, že diakritika je nekorektná. Preto meno zmeníme na korektné:

sudo mv Kon* Konferenčné\ materiály

 

Ak nájdete ďalšie problémy, dajte nám, vedieť.

 

Víkend s Linuxom, Kremnica, 28-29. jún 2008

Na našom neformálnom stretnutí sa zúčastnilo 45 ľudí. Akciu považujem za veľmi úspešnú. Pomaly tiež rozmýšľam, že si začnem pripravovať prednášku - "Ako som organizoval Linux víkend." - myslím, že bude užitočná pre ďalších ľudí, ktorý sa ho rozhodnú organizovať na škole.

Ospravedlňujeme sa všetkým za to že videa sú až tak neskoro - ich strihač sa ženil tak nemal čas. Tiež sa ospravedlňujeme za chýbajúce časti videí -to nie je cenzúra -to bolo treba vymeniť pásky. A tiež aj za to že posledné dve prednášky sa na video nevošli.

Sobota, 10:00-11:30
Miloš Šrámek Otvorený softvér: história a licencie
Pár slov o tom, ako (otvorený) softvér vlastne začal
Peter Mráz Moje skúsenosti so zavádzaním Linuxu v škole (odp)
Netradičná prednáška o tom ako učitelia neznášajú Linux.
Sobota, 12:00-14:00
Beáta Hanulová Úprava fotografií v Gimpe (pdf)
Praktická ukážka práce s programom Gimp.
Peter Štrba Kreslenie vektorových obrázkov v Inkscape
Praktická ukážka kreslenia vektorových obrázkov.
Pavol Lajčiak Úprava zvuku pomocou Audacity
Praktická ukážka spracovania zvuku v Audacity.
Linux a Flex
Krátke predstavenie technológie Flex
Karol Pauchly LEGO Roboty s Linuxom
Miloš Šrámek OpenAcademy
O projekte OpenAcademy a pripravovaných kurzoch o otvorenom softvéri..
Nedeľa, 8:30-10:00
Slavko Fedorik Redakčný systém Joomla! (PDF)
Základy práce s RS Joomla!
Peter Mráz Školská stránka v Drupale
Praktická ukážka vytvárania webovej stránky v Drupale.
Nedeľa, 10:30-12:00
Peter Mráz Programovanie v Netbeans
O vytváraní multiplatformových Java aplikácií v prostredí Netbeans..
Ladislav Ševčovič Tvorba grafov pomocou otvoreného softvéru.
Štefan Peško Čarovanie v tabuľkových procesoroch
Nedeľa, 13:00-14:30
Michal Kaukič 2D a 3D grafika v Pythone
Praktická ukážka vytvárania grafických programov v programovacom jazyku python.
Beáta Hanulová Rysujeme v QCade
Praktická ukážka práce s programom QCad.
Peter Štrba 3D modelovanie pomocou Wings3D
Praktická ukážka kreslenia 3D obrázkov

Fotky z Linux víkendu

Videá z prednášok na stiahnutie

Audacity video

Na prehrávanie tohto videa sme použili otvorený prehrávač FlowPlayer

Drupal video

Na prehrávanie tohto videa sme použili otvorený prehrávač FlowPlayer

Flex video

Na prehrávanie tohto videa sme použili otvorený prehrávač FlowPlayer

Gimp video

Na prehrávanie tohto videa sme použili otvorený prehrávač FlowPlayer

Inkscape video

 

Na prehrávanie tohto videa sme použili otvorený prehrávač FlowPlayer

Joomla video

Na prehrávanie tohto videa sme použili otvorený prehrávač FlowPlayer

Lego Roboty video

Na prehrávanie tohto videa sme použili otvorený prehrávač FlowPlayer

Netbeans video

Na prehrávanie tohto videa sme použili otvorený prehrávač FlowPlayer

Otvorený softvér video

Na prehrávanie tohto videa sme použili otvorený prehrávač FlowPlayer

Python video

Na prehrávanie tohto videa sme použili otvorený prehrávač FlowPlayer

Skúsenosti s Linuxom video

Na prehrávanie tohto videa sme použili otvorený prehrávač FlowPlayer

Čarovanie s tabuľkovým editorom

Na prehrávanie tohto videa sme použili otvorený prehrávač FlowPlayer

Konferencia "Otvorený softvér vo vede a vzdelávani 2008" (Aplimat'08)

7. februára 2008 sa v rámci konferencie Aplimat 2008 v Bratislave po druhý krát uskutočnila jednodenná konferencia Otvorený softvér vo vede a vzdelávaní. Odznelo na nej celkove 14 príspevkov, ktoré pokrývali široký rozsah tém od budovania terminálových sietí a vyučovania v prvých ročníkoch základných škôl až po témy venované univerzitám a použitiu OSS vo výskume.

Ako organizátori akcie by sme radi poďakovali všetkým účastníkom, či už prezentujúcim alebo poslucháčom. V hľadisku ich tentokrát bolo okolo päťdesiat, čo považujeme za úspech. Rovnako chceme poďakovať všetkým, ktorí nám pri organizovaní konferencie pomohli, bez nich by sa akcia neuskutočnila. V prvom rade Monike Kováčovej a ostatným organizátorom Aplimatu, ktorí nám vytvorili vynikajúce podmienky a odbremenili nás od väčšiny organizaćnej práce, recenzentom za posudky príspevkov, Ladislavovi Ševčovičovi za zostavenie zborníka v profesionálnej kvalite, etkimu a pestrovi za spústu administrátorskej práce na stránke sk.openacademu.eu a za jej nový vzhľad, a napokon, všetkým, ale nielem im, ktorí nám pomohli s propagovaním akcie na svojich stránkach.

Príspevky

Sekcia Otvorený softvér vo vyučovaní a administrácii
Vedúci sekcie:
Ján Buša
MAŘÍK Robert, TIHLAŘÍKOVÁ Miroslava: POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT (... S PDF)
KORDEK, David: PROGRAM MAXIMA
KOŇAS Petr, SEBERA Václav: TERMINÁLOVÉ ŘEŠENÍ, LINFUN A OPEN SOURCE NA LDF
Sekcia Otvorený softvér vo výskume
Vedúci sekcie: Peter Ballo
FAKTOR Miroslav: MOŽNOSTI VYUŽITIA OPEN SOURCE SOFTVÉRU FREE PASCAL VO VÝUČBE A VÝSKUME NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
SEBERA Václav: O OPEN-SOURCE ŘEŠIČÍCH NA BÁZI MKP
ŠEVČOVIČ Ladislav: SPRACOVANIE DÁT VO FYZIKE OPEN SOURCE PROGRAMOM R
BLAŠKO Rudolf: LaTeX A NEOBVYKLÉ VÝPOČTY V PEVNEJ RÁDOVEJ ČIARKE
Sekcia Univerzitné kurzy a otvorený softvér
Vedúci sekcie:Štefan Peško
KAUKIČ Michal: PYTHON AKO PRVÝ PROGRAMOVACÍ JAZYK NA VŠ
MAJER Tomáš: KURZ KRYPTOGRAFIE S POUŽITÍM OTVORENÉHO SOFTVÉRU
PEŠKO Štefan: SUDOKU HRA ALEBO LOKAČNÁ ÚLOHA?
Sekcia Otvorený softvér na základných a stredných školách
Vedúca sekcie: Anikó Töröková
MRÁZ Peter: TVORBA VIDEOTUTORIÁLOV POMOCOU OTVORENÉHO SOFTVÉRU
NAGY Marek: KVARTETO S TUČNIAKOM: VYUŽITIE HLASOVÉHO OVLÁDANIA PRI VÝUČBE ČÍSIEL V 1. ROČNÍKU ZŠ
NAGY Marek: ČÍTANIE S TUČNIAKOM: VYUŽITIE REČOVÉHO KOMUNIKAČNÉHO ROZHRANIA PRI VÝUČBE ČÍTANIA DETÍ NA I. STUPNI ZŠ
TULEJA Slavomír: DYNAMICKÁ GEOMETRIA S PROGRAMOM COMPASS AND RULER (KRUŽIDLO A PRAVÍTKO)


Počas konferencie začala aj diskusia o tom, ako pokračovať. Jedným z návrhov je jej presun do Žiliny, kde by bola lepšie prístupná pre učiteľov zo stredného a východného Slovenska. Druhou otázkou je jej najvhodnejší termín. V prvý júlový týždeň či na jeseň? Ce týždeň či cez víkend? Počkáme na vaše návrhy.

Tešíme sa na stretnutie v Žiline!

Michal Kaukič a Miloš Šrámek

Dynamická geometria s programom Compass and Ruler

TULEJA, Slavomír, (SK)

Dynamická geometria s programom Compass and Ruler (Kružidlo a pravítko)

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]


Abstrakt: Komerčné programy dynamickej geometrie ako Cabri Geometry majú dnes aj veľmi kvalitné OSS alternatívy. Tento príspevok sa zaoberá jednou takou alternatívou, konkrétne programom C.a.R. Okrem základnej informácie o programe a jeho porovnania s obdobnými programami príspevok obsahuje aj príklad použitia programu C.a.R. na riešenie jednej zo zovšeobecnených Apolóniových úloh.

Kľúčové slová. Interaktívny softvér pre výučbu geometrie, prostredia dynamickej geometrie, open source, rovinná geometria, Apolóniova úloha, C.a.R:

 TULEJA, Slavomír, (SK)
Dynamic geometry with the Compass and Ruler (C.a.R.) program
Abstract. Currently there are many high quality open source alternatives to computer programs like Cabri Geometry. This paper concentrates on one such alternative, the C.a.R. program. In addition to basic information about the program and its comparison to similar programs the paper offers also an example of an in-class usage of C.a.R. to solve one of generalized Apollonius problems.
Key words and phrases. Interactive geometry software, dynamic geometry environments, open source, planar geometry, Apollonius problem, C.a.R.

Kurz kryptografie s použitím otvoreného softvéru

MAJER, Tomáš, (SK)
Kurz kryptografie s použitím otvoreného softvéru

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]


Abstrakt:Kryptografia a počítačová bezpečnosť sú dnes veľmi dôležitou oblasťou informatiky a mali by o nich niečo vedieť nielen študenti a absolventi informatických študijných zameraní, ale aj všetci používatelia internetu. Samozrejme učiť kryptografické algoritmy bez použitia počítača je len veľmi ťažko predstaviteľné. Nemôžeme sa preto vyhnúť otázke, aké programové vybavenie je na tento účel vhodné. Dôležitým prvkom pri výuke je motivácia študentov, preto by malo prostredie jednoduchou a zábavnou formou poukázať na princípy a úskalia šifrovania. Zároveň by malo umožniť šikovnejším študentom skúmať algoritmy viac do hĺbky. Open source programy sú na tieto účely výborné - na jednej strane sú funkčnou aplikáciou, ktorá umožní rýchlo splniť ciele zadaní a na strane druhej umožňujú podrobne skúmať zdrojové kódy a teda spôsob, akým sa dá k cieľom dopracovať.

Kľúčové slová. Kryptografia, šifrovanie, open sourc


MAJER, Tomáš, (SK)
Course of Cryptography using Open Source software.
Abstract. Cryptography and computer security areas are very important not only for students and Computer Science specialists, but also for all Internet users, who should have the basic knowledge of cryptography and security principles. Indeed, the teaching of cryptographic algorithms is not imaginable without using computers. Thus, we cannot bypass the question of suitable programming tools for the above mentioned goal. The motivation of students is very important, so we need simple development environment, in which the principles and quirks of cryptography can be shown by funny, interesting ways. In the same time, the tools should be such that more capable students can experiment with in-depth study of algorithms. Open Source software is the right choice, because we can choose from many implementations of functional cryptographic algorithms and on the other side, we can see the source, where the details of implementation are available for study and inspiration.
Key words and phrases. Cryptography, encryption, Open Source.

Kvarteto s tučniakom využitie hlasového ovládania pri výučbe čísiel

NAGY, Marek, (SK)
Kvarteto s tučniakom využitie hlasového ovládania pri výučbe čísiel v 1. ročníku ZŠ

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok] 

Abstrakt: V nasledujúcom príspevku je prezentovaná vytvorená Linux aplikácia Kvarteto s tučniakom, ako demonštrácia využitia rečového komunikačného rozhrania pri výučbe detí. Vývoj takejto aplikácie vyžaduje i získavanie a spracovanie rečových vzoriek. Prostredníctvom tejto aplikácie boli zozbierané zvukové vzorky číslic a následne pomocou nich bolo vytvorené i hlasové ovládanie. V príspevku je predostretý i experiment využitia finálnej verzie aplikácie priamo na základnej škole.


Kľúčové slová. Rozpoznávanie reči, výučba detí, Linux.NAGY, Marek, (SK)
Quartet game with penguin utilizing voice control to teach 1-st grade kids digits in elementary schools
Abstract. In this article Linux application Penguin Quart (quartet game with penguin) is presented. The game demonstrates utilization of a voice communication interface in kids education. Development of such applications requires to collect and process speech patterns. Thanks to the application sound patterns of digits was collected and a voice control interface was subsequently created. Also experiments of the game utilization at an elementary school is presented in this contribution.
Key words and phrases. Speech recognition, kids education, Linux.

LaTeX a neobvyklé výpočty v pevnej rádovej čiarke

BLAŠKO, Rudolf, (SK)
LaTeX a neobvyklé výpočty v pevnej rádovej čiarke

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]

Abstrakt:
LATEX používa mnoho používateľov, mnohí ho používajú iba ako textový editor, ale mnohí pomocou neho dokážu interpretovať veľmi zaujímavé výsledky. Tento článok sa snaží poukázať na niektoré skutočnosti, ktoré LATEX dokáže. Aj keď cesta týmto smerom nie je najelegantnejšia a ani jednoduchá, je rozhodne veľmi zaujímavá a poučná a dokazuje, že TEX je veľmi silný prostriedok v mnohých smeroch.
Kľúčové slová. LATEX, programovanie, výpočty v pevnej rádovej čiarke, príprava skúšobných materiálov.


BLAŠKO, Rudolf, (SK)
LATEX AND UNUSUAL FIXED POINT COMPUTATIONS
Abstract.
For many of LATEX users it is sufficient to use this powerful system like advanced text processor, but there are also power users which can do many interesting things using LATEX programming features. In this contribution we will show some of LATEX capabilities, which enable us to prepare examination materials for students. The way of LATEX programming is not the simplest one, nor it is very elegant, but can be interesting and instructive, showing the power of LATEX language also in non-traditional areas of general computing, not only for text layout and processing.
Key words and phrases. LATEX, programming, fixed point computations, preparation of examination materials.

Možnosti využitia open source softvéru free pascal vo výučbe a výskume na vysokých školách

FAKTOR, Miroslav, (SK)
Možnosti využitia open source softvéru free pascal vo výučbe a výskume na vysokých školách

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]

Abstrakt:
V príspevku je úvaha o použití Free Pascal open source softvéru na slovenských univerzitách a menovite na Žilinskej univerzite. Podľa názoru odborníkov pre vzdelávanie je potrebné transformovať univerzity na výskumné univerzity, čo vedie k prehodnoteniu cieľov. Akého absolventa vychovať? Ako to efektívne dosiahnuť? Transformácia na vedomostnú ekonomiku musí mať svoj priemet do oblasti vzdelávania. Obmedzenia našej konkrétnej ekonomiky zákonite musia mať svoj priemet do spôsobu ako a s čím uskutočňovať tento proces.

Kľúčové slová. Open source, Free Pascal, Turbo Pascal, kompilátor, IDE.


FAKTOR, Miroslav, (SK)
POSSIBILITIES TO USE OPEN SOURCE SOFTWARE FREE PASCAL FOR TEACHING AND RESEARCH AT UNIVERSITIES
Abstract. In this paper we present some ideas about usage of the Free Pascal Open Source software at Slovak universities and namely at University of Žilina. According to opinions of experts for education, it is required to transform our universities on to research universities, what leads us to change our goals. What kind of graduates we should produce? How can we achieve this efficiently? The transformation process to the knowledge economy must project itself also to education. The limits of our today's economy naturally have to have their own projection to the methodology of “how” and “with what means” to do this process.
Key words and phrases. Open Source, Free Pascal, Turbo Pascal, compiler, IDE.

O open-source řešičích na bázi MKP

SEBERA, Václav, (CZ)
O open-source řešičích na bázi MKP

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]

Abstrakt: V práci se autor snaží přiblížit čtyři open-source programy na bázi metody konečných prvku (MKP), které lze využít k numerickým analýzám, a to jak v edukační, tak i vědecké práci. V práci je podán i poměrně detailní popis těchto aplikací včetně ukázek prací (výsledků) v nich provedených. Na vše je nahlíženo spíše z pohledu běžného uživatele, „konzumenta“, MKP nástrojů. Dále v práci najdeme také hrubý přehled cca 70-ti open-source MKP nástrojů včetně jejich základních charakteristik, a základní internetové zdroje, které se open-source softwarem pro numerické analýzy zabývají.

Klíčová slova. Open Source, Numerická analýza, Metoda konečných prvků.


SEBERA, Václav, (CZ)
About open-source solvers based on FEM
Abstract. Author of the paper tries to zoom in the four chosen open-source solvers based on finite element method, which could be used for numerical analyses in both education or scientific work. Detailed description of work and some results from focused solvers are also given. The author’s approach is to give a look from the common user, “consumer“, of FEM tools, so only general pieces of information are mentioned. The list containing about 70 particular software tools and main internet pages dealing with open-source numerical analyses software can also be found in the paper.
Key words and phrases. Open Source, Numerical analysis, Finite element method.

Pojďte pane, budeme si hrát (... s pdf)

MAŘÍK Robert, (CZ) TIHLAŘÍKOVÁ Miroslava, (CZ)
Pojďte pane, budeme si hrát (... s pdf)

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]

Abstrakt: Formát PDF je jeden z hlavních standardů pro multiplatformní uchovávání dat a pro šíření a výměnu dokumentů nejen v prostředí internetu. V příspěvku jsou rozebrány některé možnosti, jak využít tento formát ve výuce na školách libovolných stupňů mnohem lépe, než jako pouhou elektronickou obdobu klasického papíru či folie pro dataprojektor. Prostředky jazyka JavaScript implementovaného do prohlížeče Adobe Reader je možno učinit výukový proces zajímavějším a výukové materiály atraktivnější a snadněji použitelné. Příspěvek se neomezuje pouze na přípravu eLearningových materiálů, ale pokrývá například i tvorbu didaktických her.

Klíčová slova. PDF, LATEX, výuka.

MAŘÍK Robert, (CZ) TIHLAŘÍKOVÁ Miroslava, (CZ)
LET’S GO TO PLAY WITH PDF IN EDUCATION
Abstract. Portable document format (PDF), is one of the most widespread cross platform standards used mainly (but not only) to store and interchange informations on the Internet. This format provides an electronic replacement for classical paper materials or slides used with data projector. In this paper, we discuss several possibilities how to enrich teaching materials in PDF using JavaScript language implemented in Adobe Reader and get more attractive and more interesting teaching materials, including some didactic games for students. The techniques described in the paper, can be used in education at schools of any specialization and at any level of the education system.
Key words and phrases. PDF, LATEX, education.

Program Maxima

KORDEK, David, (CZ)
Program Maxima

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]

Abstrakt: Co je to Open Source Software? Příklady některých nejpoužívanějších software tohoto typu. Výhody a nevýhody Open Source Software. Jak získat program Maxima. Základní funkce programu Maxima. Orientace v programu xMaxima a několik ukázek. Jak se dá použít ve výuce matematiky nebo fyziky.


Kľúčové slová. Open Source Software, Maxima, základní operace.

KORDEK, David, (CZ)
PROGRAM MAXIMA
Abstract. What is Open Source Software? The examples of the most used software of this type. Advantages and disadvantages of Open Source software. How can we get the program Maxima? The basic functions of the programme Maxima. The orientation in this program and several illustrations. How can we use this program in education of physics and mathematics.
Key words and phrases. Open Source Software, Maxima, Basic Operations.

Python ako prvý programovací jazyk na VŠ

KAUKIČ, Michal, (SK)
Python ako prvý programovací jazyk na VŠ

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok] 

Abstrakt: Pre výučbu algoritmizácie a programovania začiatočníkov je potrebné vybrať jednoduché programovacie prostriedky, ktoré čo najmenej odpútavajú pozornosť od riešenia reálnych, zložitejších úloh na počítači. Programovací jazyk Python má tieto vlastnosti. Jeho jednoduchá, prehľadná syntax, množstvo modulov (knižníc), automatická správa pamäte a možnosť objektovo orientovaného programovania ho predurčujú ako vhodný prvý jazyk pre informaticky orientovaných študentov, ale hlavne pre neprogramátorov – odborníkov v iných vedných oblastiach. V tomto príspevku poukazujeme na výhody i nevýhody používania Pythonu na základe početných materiálov na internete i našich skúseností pri výučbe matematických a informatických predmetov.

Kľúčové slová. Python, prvý jazyk, pseudokód, dynamicka deklarácia premenných, Open Source.


KAUKIČ, Michal, (SK)
PYTHON AS A FIRST PROGRAMMING LANGUAGE FOR UNIVERSITIES
Abstract. For teaching of algorithms, data structures and programming at the beginners level there is the need for simple programming tools, which do not stay on the students way to the solution of the interesting, real problems on computers. The programming language Python with simple, clear syntax, many ready-made modules (libraries), automatic memory management and the possibility of object-oriented programming is very capable as the first language for the Computer Science students and also for non-programmers, who are studying various subjects is science and engineering. In this article we will show the advantages and disadvantages of using Python on the base of numerous Internet articles and discussions and also on the base of our experience gained by teaching several mathematical and computer science courses.

Key words and phrases. Python, first language, pseudocode, dynamic declaration of variables, Open Source.

Spracovanie dát vo fyzike open source programom R

ŠEVČOVIČ, Ladislav, (SK)
Spracovanie dát vo fyzike open source programom R

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]


Abstrakt: Open source program R je komplexný systém na manipuláciu s údajmi, ich spracovanie, analýzu a následné grafické zobrazenie. R je implementáciou jazyka S. Výsledky štatistickej analýzy sú v grafickej podobe zobrazené na displeji, niektoré medzivýsledky sa môžu ukladať alebo zapisovať do súborov. Pre začiatočníkov sa môže zdať, že program R je veľmi zložitý, nie je to však celkom pravda. Hlavná prednosť programu je v jeho flexibilite. Bežné štatistické programy výsledky analýzy zobrazujú priebežne na obrazovke, program R ich však uchováva ako „objekty“, ktoré sa nezobrazujú, ale sú počas práce vždy dostupné. O flexibilite systému R sa presvedčíme ukážkami vybraných príkladov použitia štatistických modelov na analýzu dát z fyzikálnych experimentov. V príspevku opíšeme analýzu, fitovanie dát a prezentáciu výsledkov analýzy typografickým systémom LaTeX. Program R je voľne šírený vďaka licencii GNU~GPL.

Kľúčové slová. Regresia, spracovanie dát, open source, R.

ŠEVČOVIČ, Ladislav, (SK)

Data processing in physics with open source program R
Abstract. R is an open-source statistical environments modeled after S language. R has many function for statistical analyses and graphics. The results from a statistical analyses are displayed on the screen, some intermediate results can be saved, written in a file, or used in subsequent analyses. R could seem too complex for a~non-specialist. This may not be true actually, a main feature of R it's flexibility. Classical software displays immediately the results of an analysis, R stores these results in an ”object“, so that an analysis can be done with no result displayed. We will see some examples of statistical models for analysis the data from an physics experiment illustrating the flexibility of a system such as R. This contribution covers several topics in data analysis, including curve fitting and presentation of the results of analysis by LaTeX typographical system. R is freely distributed under the terms of the GNU GPL licence.
Key words and phrases. Regression, data processing, open source, R.

Sudoku – hra alebo lokačná úloha?

PEŠKO,Štefan, (SK)
Sudoku – hra alebo lokačná úloha?

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]


Abstrakt: V príspevku sa chceme podeliť o našu skúsenosť s riešením obľúbeného puzzle Sudoku a jeho herných modifikácií ako lokačnej úlohy v tabuľkovom procesore Gnumeric. Tento prístup našiel dobrú odozvu u študentov. Motivoval ich zamýšľať sa nad možnosťou modelovania reálnych optimalizačných úloh pomocou matematického programovania pri pohodlnom využití voľne šíriteľných LP riešičov.


Kľúčové slová. Puzzle Sudoku, lokačná úloha, matematické programovanie, tabuľkový procesor, Gnumeric.PEŠKO,Štefan, (SK)
Sukoku – game or location problem?
Abstract. We had like to share our experience gained by solving popular puzzle Sudoku and its modifications as location problem in the Gnumeric spreadsheet. This approach found a good feedback among students. It motivated them to reflect upon the possibility of modeling real optimization problems using mathematical programming and freely available LP solvers.
Key words and phrases. Puzzle Sudoku, location problem, mathematical programming, spreadsheet, Gnumeric.

Terminálové řešení, LinFUN a open source na LDF

KOŇAS, Petr (CZ); SEBERA, Václav (CZ)
Terminálové řešení, LinFUN a open source na LDF

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]

Abstrakt: Příspěvek pojednává o vybudování terminálového řešení informační infrastruktury na Ústavu nauky o dřevě, potažmo na celé Lesnické a dřevařské fakultě (LDF) MZLU v Brně. Jsou zde podány základní výhody a nevýhody tohoto řešení a to jak pro koncové uživatele, tak správce systému či fakultu jako takovou. Terminálové řešení je z velké části postaveno na open-source technologiích. Je zde podán i výčet nejpoužívanějších open-source aplikací a technické detaily hardwarového vybavení. Koncept celkové transformace vysokoškolské instituce na open-source řešení uvádí projekt LinFUN. Ke konci je prezentován i systém podpory – support LDF – jakožto jeden z hlavních pilíř projektu LinFUN a terminálového řešení.
Klíčová slova. Terminál, IT infrastruktura, Open Source

KOŇAS, Petr (CZ); SEBERA, Václav (CZ)
TERMINAL SOLUTION, LINFUN PROJECT AND OPEN SOURCE AT THE FFWT
Abstract. The paper deals with building of terminal solution as a kind of information infrastructure at the Department of wood science, respectively at the whole Faculty of Forestry and Wood Technology (FFWT) MUAF in Brno. Main advantages and disadvantages of such a solution for both end-users and system administrator, faculty respectively, are given. Terminal solution is mostly based on open-source technology. A list of most used applications as well as technical details of hardware equipment is given too. The concept of transformation of university-like institution to open-source technology is presented in project called LinFUN. The helpdesk system, which is one of main parts of the project is also mentioned.
Key words and phrases. Terminal, IT infrastructure, Open Source.

Tvorba videotutoriálov pomocou otvoreného softvéru

MRÁZ, Peter, (SK)
Tvorba videotutoriálov pomocou otvoreného softvéru

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]


Abstrakt. Príspevok sa zaoberá tvorbou videotutoriálov pre potreby výučby na hodinách informatiky. Hovorí o tom, ako sa videotutoriály vytvárajú, ako sa strihajú a ako sa napokon publikujú na internete pomocou otvoreného softvéru v prostredí rôznych operačných systémov.


Kľúčové slová. Videotutoriál, vytváranie, strihanie, publikovanie, otvorený softvér.


MRÁZ, Peter, (SK)
Creation of video tutorials using open source software
Abstract. This article deals with creating video tutorials for the purpose of computer science education. It describes how to capture the screen contents, edit and subsequently publish the tutorial on the Internet in various operating systems using open source applications.
Key words and phrases. Video tutorial, creating, cutting, publishing, Open Source software.

Čítanie s tučniakom využitie rečového komunikačného rozhrania pri výučbe čítania

NAGY, Marek, (SK)
Čítanie s tučniakom využitie rečového komunikačného rozhrania pri výučbe čítania detí na I. stupni ZŠ

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]


Abstrakt:Nasledujúci príspevok opisuje edukačnú Linux aplikáciu Čítanie s tučniakom. Použitím počítačového rozpoznávača slovenského jazyka, aplikácia overuje či deti dobre prečítali predložený text. Čítanie prebieha odklikávaním slov príbehu a následnou spätnou odozvou počítačovej kontroly. Príbehy je možné obmieňať, vyžadujú však istý krok predprípravy. Samotný počítačový rozpoznávač sa pri čítaní slov rozhoduje medzi jednotlivými slovami zo slovníka tvoreného v minimálnej variante všetkými slovami príbehu.

Kľúčové slová. rozpoznávanie reči, výuka detí, Linux.

 


NAGY, Marek, (SK)
Reading with penguin employing speech communication interface to develop kids reading skills in elementary schools
Abstract. In this article a Linux education application Reading with penguin is presented. It is employing a computer Slovak language speech recognition to check if kids have read presented story correctly. Reading is going on by clicking on words of the story and by subsequent response of computer. Stories can be changed but it requires some preprocessing stage. Used computer recognizer is deciding among words from a recognition dictionary what contains minimally all words from a story.


Key words and phrases. speech recognition, kids education, Linux.

Sekcia o otvorenom softvéri na Aplimate'07

7. februára 2007 sa v Bratislave v rámci vedeckej konferencie Aplimat'07 uskutočnila špecializovaná sekcia Použitie otvoreného softvéru vo vede a vzdelávaní. Išlo o prvú monotematickú akciu s takýmto zameraním na Slovensku, pričom zborník zostavený z príspevkov, ktoré v Sekcii odzneli, je podobne prvou slovenskou publikáciou o otvorenom softvéri.

Z pôvodne deviatich príspevkov bolo pre ochorenie účastníkov napokon v Sekcii odprezentovaných len sedem. Dominovali dve hlavné témy – na jednej strane išlo o použitie otvoreného softvéru vo výučbe matematicky orientovaných predmetov na univerzitách, a na druhej o jeho použitie na základných školách.
V prvej téme išlo najmä o hľadanie odpovede na otázku, či na univerzitách pri výučbe preferovať tradičné komerčné prostriedky (Matlab, Mathematica, Maple), alebo či sa vybrať menej preskúmaným smerom a použiť OSS prostriedky. Uvedené komerčné programy dnes bezpochyby poskytujú viac možností, často sú vybavené mnohými doplnkovými modulmi a majú veľmi dobrú podporu, ktorá spočíva najmä v prístupnosti širokého spektra manuálov a učebníc. Záverom jednotlivých prednášok však bolo, že aj napriek tomu, že otvorené prostriedky (octave, scilab, pylab, maxima) sú vo svojej výbave chudobnejšie, sú pre výučbu a čiastočne aj pre výskum plne postačujúce. Navyše, poskytujú výraznú výhodu oproti komerčným systémom: sú plne legálne dostupné zdarma a tak škola ich môže inštalovať na toľkých počítačoch, na koľkých ich pre plynulú výučbu a výskum potrebuje bez potreby kupovania licencií. Študenti a učitelia ich môžu slobodne používať aj mimo školy, či už počas štúdia alebo ja po jeho ukončení. Kto teda chce znížiť finančné náklady by sa mal na komerčné systémy orientovať len tam, kde je ich špeciálna funkcionalita naozaj potrebná.
Druhou dominantnou témou bolo použitie OSS na základných školách. Prezentujúci nás v svojich príspevkoch oboznámili so skúsenosťami s budovaním, prevádzkou a so samotnou výukou v učebniach na báze OSS. V prednáškach upútala najmä jednoduchosť administrácie takejto učebne, nízke zriaďovacie a prevádzkové náklady a šírka výberu programov pre výuku.
Po prednáškach sa pod vedením RNDr. Hanulovej sa uskutočnila diskusia o možných problémoch pri používaní otvorených programov. Ukázalo sa, že slabším článkom je lokalizácia programov pre výuku, ktoré sú dostupné v slovenčine len čiastočne. Tu padol návrh na užšiu spoluprácu so študentami na GJH, ktorí by sa do prekladania programov mohli zapojiť v rámci svojich školských aktivít.
Radi by sme radi poďakovali všetkým organizátorom Aplimatu, najmä však Monike Kováčovej za vytvorenie priaznivých podmienok pre zorganizovanie našej Sekcie, našim recenzentom a spolueditorom zborníka (hlavne Lacovi Ševčovičovi, ktorý najviac prispel o sadzbu na profesionálnej úrovni), ale najmä všetkým účastníkom, lebo práve oni kvalitou svojich príspevkov a prezentácií dokázali opodstatnenosť nášho úmyslu Sekciu organizovať.
Michal Kaukič a Miloš Šrámek, organizátori

Účastníci a ich príspevky

Michal Kaukič, Miloš Šrámek Úvod

Ján Buša
Výučba matematiky s využitím open source programov MAXIMA a OCTAVE
Príspevok Prezentácia
Abstrakt: Softvér s otvoreným zdrojovým kódom (Open Source Software -- OSS) je možné legálne využívať na výučbu matematiky. Jeho kvalita je postačujúca na riešenie mnohých úloh, ktoré sa objavujú v rôznych predmetoch. OSS systém počítačovej algebry Maxima je dôstojnou alternatívou k programom Maple alebo Mathematica. Maticové laboratórium Octave (spoločne s Pylabom alebo Scilab) je užitočnou náhradou Matlabu. OSS je možné využívať doma alebo v práci, a to aj po ukončení štúdia na vysokej škole.

Katarína Bachratá
Výučba matematiky na technických VŠ pomocou open source softvéru

Príspevok
Abstrakt: Súčasná didaktika pozná dva základné prístupy k vyučovaniu, transmisívny a konštruktívny. Mnohí učitelia matematiky sa hlásia ku konštruktivizmu, v rámci ktorého požadujú, aby študenti rozumeli matematickej podstate problémov, ktoré riešia a vedeli odvodiť všetko ďalšie, čo budú potrebovať. Nanešťastie matematika občas pri snahe presného dokazovania matematických teórií zabúda na ich zrozumiteľnosť. Na technických vysokých školách sa popri výučbe spôsobov riešenia matematických modelov zabúda na ich zostavovanie. Matematici si myslia, že tvorba modelov sa má učiť na odborných predmetoch, inžinieri zase, že pre svoje predmety vystačia s jednoduchšou matematikou, než akú učia matematici. V tomto článku by sme chceli ukázať, že je možné naučiť študentov viac aj pri rovnakom počte vyučovacích hodín venovaných predmetu. Ako nástroj bude použitý open source softvér podľa vlastného výberu študenta. Vhodnou voľbou úloh a problémov dostanú študenti príležitosť vyskúšať a porovnať možnosti viacerých softvérových systémov. V konkrétnych ukážkach v tomto článku je použitý softvér Octave a program, ktorý vytvoril študent. Zadávanie úloh a odovzdávanie riešení sa realizuje pomocou systému LMS Moodle. Ušetria sa tým náklady na tlačenie vyriešených úloh a študenti sa naučia používať prostredie, v ktorom komunikujú s učiteľmi na spoločnom portáli.

Michal Kaukič
Možnosti a perspektívy využitia OSS vo výučbe a výskume na vysokých školách
Príspevok Prezentácia
Abstrakt:
V článku sa zamýšľame nad súčasnou situáciou v oblasti softvéru, používaného na našich univerzitách a možnosťami využitia open source softvéru v oblasti výučby i matematického výskumu. Podľa nášho názoru, dôležitá je štandardizácia, dohoda o používanom softvéri, podľa možnosti čo najjednoduchšom a najprístupnejšom, dostatočná dokumentácia a experimentálne praktické overovanie vo výučbe konkrétnych matematických predmetov. Príprava študijných materiálov sa musí robiť postupne, na základe odozvy z experimentálnej výučby. Získané skúsenosti by sa mali čo najviac rozšíriť v akademickom prostredí. Navrhujeme tiež využitie súboru konkrétnych softvérových systémov ako základ na softvérovú podporu výučby matematiky na univerzitách.

Štefan Peško
Využitie tabuľkového procesoru Gnumeric vo výučbe a výskume
Príspevok
Abstrakt:
V príspevku sa chceme podeliť o naše skúsenosti s pomerne málo využívanou možnosťou pohodlného riešenia niektorých optimalizačných úloh v tabuľkovom procesore Gnumeric bez potreby ich procedurálneho programovania. Tento prístup našiel uplatnenie vo výskume pri tvorbe základných modelov praktických logistických problémov, aj prekvapujúco dobrú odozvu u študentov pri precvičovaní poznatkov z predmetov operačnej analýzy.

Milan Žmindák, Richard Melicher, Maroš Štefaničiak
Riešenie kontaktných problémov použitím medzerových konečných prvkov
Príspevok Prezentácia
Abstrakt:
V tomto článku je prezentovaná implementácia medzerového prvku na riešenie 2D kontaktných problémov bez trenia. Je odvodený medzerový prvok a diskutované sú jeho vlastnosti. Pre diskretizáciu kontaktných telies sú použité lineárne štvoruholníkové prvky. Kontakt sa rieši iteračne úpravou Youngovho modulu pružnosti až kým sa dosiahne konvergencia vo všetkých medzerových prvkoch. Výsledky ilustračného príkladu sú porovnané s MKP programom ADINA.

Ladislav Ševčovič
Spracovanie a vizualizácia experimentálnych dát
Príspevok Prezentácia
Abstrakt:
Pri spracovaní výsledkov meraní a pozorovaní sa široko používajú metódy grafického zobrazenia. Číselné údaje, ako výsledky meraní a pozorovaní prezentované v tabuľkovej forme neumožňujú dostatočne názorne charakterizovať zákonitosti študovaných procesov, preto je vhodné tabuľku doplniť grafom. Grafické zobrazenie poskytuje názornejšiu predstavu o výsledkoch experimentu, umožňuje lepšie pochopiť fyzikálny zmysel študovaného procesu, odhaliť všeobecný charakter závislosti premenných veličín. V prostredí OS GNU/Linux máme bohatý výber programov na spracovanie a analýzu dát, ktoré sú na rozdiel od komerčného softvéru v OS Windows voľne šíriteľné vďaka licencii GPL.

Miloš Šrámek
Použitie modifikovanej distribúcie Knoppix pri učení predmetu vizualizácia
Príspevok Prezentácia
Abstrakt:
Knoppix je populárna live distribúcia Linuxu, ktorá sa dá použiť bez inštalovania zavedením operačného systému priamo z CD. Témou príspevku je postup, ako jej CD modifikovať pre potreby vyučovania pridávaním a odoberaním dát a programov. Takto modifikované CD sa používa pri predmetoch Vizualizácia viacrozmerných dát na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Vizualizácia medicínskych dát II na Technickej univerzite vo Viedni. Opísaný postup je všeobecného charakteru a možno ho použiť pri modifikácii s ľubovoľným cieľom.

Karol Pauchly
HW a SW riešenie LTSP učebne na ZŠ
Príspevok Prezentácia
Abstrakt:
Príspevok v stručnosti predstavuje terminálové riešenie PC učebne na základnej škole s využitím distribúcie OS GNU/Linux K12LTSP, vychádzajúc zo stavu HW a najmä z predstáv a rozhodnutí správcu ICT, teda mňa. Mám rád alternatívy. V živote aj v práci. Prečo by si žiaci pod pojmom počítač alebo operačný systém mali predstaviť iba Microsoft Windows? Neviem. Prečo by mal správca ICT na škole tráviť hodiny a hodiny pobehovaním od PC k PC? Ak ho to baví...

Zuzana Pauchlyová
Vyučovanie na ZŠ v LTSP učebni s využitím OSS
Príspevok Prezentácia
Abstrakt:
Príspevok poukazuje na možnosti využitia open source softvéru pri vyučovaní na základnej škole, so zameraním na SW aplikácie v novej LTSP učebni. Stručne predstavuje niektoré aplikácie a ich zaradenie do výučby jednotlivých predmetov s dôrazom na predmet informatická výchova v 1. a 2. ročníku ZŠ.

DidInfo 2009

Koncom marca 2009 sa v Brusne uskutočnil 15. ročník konferencie Didinfo, ktorá sa zameriava na vyučovanie informatiky na základných a stredných školách. Bola to veľmi príjemná akcia s neformálnou atmosférou, medzi jej účastníkmi boli učitelia informatiky, ako aj učitelia učiteľov informatiky.

Mňa samozrejme zaujímali témy súvisiace s otvoreným a slobodným softvérom.  Zdá sa, že pojem  FOSS nie je pre učiteľov celkom neznámy, hoci sa v niektorých prednáškach objavilo aj staré známe klišé prezentácia=powerpoint a tabuľkový kalkulátor=excel.

V troch prednáškach sa o ňom priamo hovorilo:

Š. Vavrečková. Děti a Linux (prezentácia)

J. Krnáč. Možnosti využitia alternatívnych nástrojov GIS pri vyučovaní geografia a ekológie

M. Šrámek. Možnosti nasadenia otvoreného softvéru na školách

(statné pdf-ká časom doplním)

V svojej prezentácii som trochu experimentoval. Naschvál som nepoužil svoj notebook, ale ten ktorý dali k dispozícii organizátori. Chcel som tak naostro vyskúšať nový hit v oblasti FOSS, tzv. prenositeľné aplikácie. Na USB som si nainštaloval prenositeľný OpenOffice.org, pomocou ktorého som prezentoval svoju prezentáciu v ODF formáte. Bolo v tom trochu napätia, lebo moje skúsenosti s Windows sú minimálne. Dopadlo to však dobre, prenositeľnosť zafungovala bezchybne. Odporúčam všetkým, ktorí používajú Windows. Prenositeľných aplikácii je veľa a sú dobrou propagáciou otvoreného a slobodného softvéru.

 

Informatika v škole a praxi

Na konferencii Informatika v škole a praxi v Ružomberku odznelo viacero príspevkov tematicky zameraných na otvorený softvér. Onedlho ich sem pridáme...

Kurz pre používateľov a administrátorov - zhrnutie

[Aktualizované 20. 6. 2008]

[Aktualizované 21. 10. 2008]

Na stránke MŠ SR bol 13. 10. 2008 zverejnený plánovaný harmonogram výziev na rok 2008 pre Operačný program Vzdelávanie, ktorý nahradil predchádzajúcu verziu z 31. júla 2008. Bohužiaľ, s výzvou 2.1, v rámci ktorej sme sa chceli uchádzať o prostriedky na organizovanie kurzov (pozri nižšie), sa v ňom nepočíta.
--------------- 

Od marca do mája 2008 sme zisťovali prostredníctvom ankety záujem o účasť na kurze zameranom na používanie otvoreného softvéru na školách. Táto anketa je stále otvorená pre ďalších záujemcov. Ak o kurz máte máte záujem, prosíme o vyplnenie formulára.

Anketu sme usporiadali s cieľom zistiť, či o takýto kurz vôbec je medzi učiteľmi záujem. Ukázalo sa, že je, odpovedalo celkove 152 záujemcov. Kurz chceme zorganizovať ako súčasť väčšieho projektu zameraného na vzdelávanie učiteľov, pričom prostriedky na jeho financovanie sa pokúsime získať zo vzdelávacích eurofondov MŠ SR prostredníctvom grantu. Pôvodne sa očakávalo, že vhodná výzva bude vypísaná v máji 2008, po úpravách harmonogramu sa zdá že vyjde v júni 2008. Viac sa môžete dozvedieť na stránke Operačný program Vzdelávanie, pričom nám ide konkrétne o výzvu

2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
Podpora ďalšieho vzdelávania, zvyšovanie kvality programov a inštitúcií ďalšieho vzdelávania cez inovácie obsahu, podporou učiacich sa regiónov, nových foriem a metód (napr. e-learning, dištančné vzdelávanie). Podpora spolupráce školy a subjektov neformálneho vzdelávania, podpora partnerstva, medzinárodnej spolupráce a výmena najlepších skúseností.

Vypísanie výzvy na podávanie grantov v rámci programu sa opäť posunulo, uzávierka má byť (zatiaľ, ak sa opäť neposunie) v októbri 2008 (posunula sa, zatiaľ na neurčito. Pozri hore). Ak by sa nám podarilo grant získať, samotné kurzy by sa zrejme organizovali v r. 2009-2010. Dovtedy bude potrebné pripraviť študijné materiály, takže bude čo robiť. Tieto materiály budú k dispozícii volne pre všetkých, nielen pre účastníkov - o tom predsa otvorený softvér je. Cieľom kurzu tiež bude predstavenie viacerých technických riešení pre počítačové učebne, či už s plne vybavenými počítačmi, alebo s tenkými klientami. Tie druhé iste učitelia ocenia, sú úplne nehlučné a majú malú spotrebu energie. Inými slovami, nekúria.

V súvislosti s horeuvedenou výzvou by sme radi upozornili aj na ďalšiu výzvu, a to

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

- Inovácia metód vzdelávania s dôrazom na využívanie IKT vo vyučovacom procese. Podpora navrhovania a zavádzania netradičných foriem do vyučovania.
Aplikácia nových foriem a metód vzdelávania smerom k potrebám trhu práce.

s plánovanou uzávierkou v januári 2008. Zadávateľmi v tejto výzve by mali byť stredné školy. Vidíme možnosť v naväzovaní projektov výzvy 1.1 na náš grant v rámci výzvy 2.1. Inými slovami, v rámci nášho grantu vyškolíme učiteľov, v rámci výzvy 1.1 si škola vybuduje učebňu potrebným hardvérom, softvér si učitelia donesú z nášho školenia.

Čo nás potešilo, 8 respondentov vyjadrilo ochotu zúčastniť sa na kurze v úlohe lektorov, 19-ti by radi prispeli pri príprave študijných materiálov a až 40-ti sú ochotní pomôcť inou formou. Počas zostavovania grantu ich oslovíme, aby sme do neho mohli ich predstavy zahrnúť.

Bohužiaľ, výzvy nie sú určené pre všetkých, ale len pre frekventantov, krorí nie sú z Bratislavského kraja. Tak financovania tohoto typu výziev funguje. Samozrejme, netýka sa to lektorov.

Za organizátorov

Miloš Šrámek

Kurz pre používateľov a administrátorov

Na konferencii Otvorený softvér vo vede a vzdelávaní 2008 vznikla myšlienka zorganizovať kurz používania otvoreného softvéru vo výučbe a na administráciu učební. Predstava je zatiaľ taká, že by šlo o dva päťdenné kurzy po 50 záujemcov. Každý kurz by mal dve nezávislé zamerania - administrátorské - a používateľské a účastník by získal certifikát o absolvovaní. O finančné prostriedky na ich usporiadanie sa budeme uchádzať prostredníctvom grantu zo štrukturálnych fondov.

Touto anketou by sme radi zistili záujem o takýto kurz. V prípade záujmu vás prosíme o uvedenie kontaktnej adresy a o odpoveď na nižšie uvedené otázky. Ak naozaj príde k organizovaniu kurzu, oslovíme vás. Súčasne hľadáme aj záujemcov o vedenie kurzov a prípravu učebných materiálov (bolo by honorované) Anketa bude vyhodnotená koncom apríla 2008. Na základe jej výsledkov sa rozhodneme, či grant podáme a či teda kurz budeme organizovať.

Peter Mráz, Michal Kaukič, Miloš Šrámek

Študijné materiály kurzu KPA

Tu by mali byť témy, návody a príklady použitia.

Učiteľská časť

 1. Základy práce s Linuxom
 2. Možnosti Linuxu pri vyučovaní
 3. Kancelársky balík OpenOffice.org
 4. Rastrový grafický editor Gimp
 5. Vektorový grafický editor Inkscape
 6. Práca s digitálnou fotografiou
 7. Interaktívna geometria
 8. Matematický softvér
 9. Práca so zvukom

Správcovská časť

 1. Inštalácia Linuxu pre celú školu
 2. Učebňa s Linuxom
 3. Inštalácia terminálovej učebňe
 4. Web stránka školy
 5. Administrácia servera školy
 6. Nástroje na tvorbu rozvrhu

LinuxExpo a Open Government

LinuxExpo je dnes už tradičná výstava, ktorá sa uskutočňuje v Prahe. Je stretnutím reprezentantov open source komunity , podnikateľskej sféry a verejnej správy. Medzi sprievodné akcie výstavy patrí aj konferencia o otvorených technológiách. Príspevky sú k dispozícii na stiahnutie, a tak aspoň takto sa možno zoznámiť s témami, ktoré určite zaujali aj priamych účastníkov.

Program 2008:

Súčasťou výstavy býva aj konferencia OpenGovernment, ktorá je organizovaná v spolupráci s ministerstvom vnútra. v r. 2008 odzneli tieto prednášky:

Jan Ladin, Aleš Kučera, Pavel Janík: Czech POINT a otevřené technologie
Czech POINT je jedním z velkých projektů ICT současnosti. OSS je jedním z nástrojů , jak být v Czech POINTu úspěšný.

Jan Rabas: Open Source v Turnově v praxi - případová studie
OpenOffice.org, Thunderbird a Linux na městském úřadě v Turnově

Zbyněk Grepl: 10 let Open Source v Novém Městě na Moravě - případová studie
Přehled úspěchů a neúspěchů používání a nasazování open-source řešení v reálném provozu Městského úřadu Nové Město na Moravě a metropolitní síti HejkalNet.

Lukáš Komín: OSS v Regionech soudržnosti
Využití Linuxu, OpenOffice.org a dalších open-source aplikací a komunikace s EU.

Bohumír Štědroň: Právo a open-source
Jaké jsou možnosti využívání open-source společnostmi, které tvoří software? Plynou uživatelům open-source nějaká nebezpečí?

 

Predchádzajúce ročníky:

LinuxExpo a Open Government Day 2007

LinuxExpo a Open Government Day 2006

Slobodny a otvoreny softver ako alternativa vo vyucovani - medzinarodna konferencia Didinfo 2007

V dnoch 29.3 a 30.3 prebehla medzinarodna konferencia zamerana na didaktiku informatiky, ktorej som sa zucastil aj ja s clankom uvedeneho v predmete tohto blogu. Do prilohy prikladam: 1. dlhu verziu clanku 2. prezentaciu, ktoru som pouzil pri vystupe 3. zdrojovy kod prezentacie v Latex-Beamer. Audio vystup sa mi nedal prilozit (asi kvoli velkosti), je dostupny na nasledujucej linke: http://sprite.edi.fmph.uniba.sk/~havran/audio/

Séria konferencií Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach

Séria konferencií Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach začala ako špecializovaná sekcia Otvorený softvér vo vede a vzdelávaní v rámci konferencie Aplimat v r. 2007 a 2008 v Bratislave.

Od r. 2009 pokračuje v Žiline ako prvá samostatná konferencia o otvorenom softvéri na Slovensku s názvom Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach.

Konferenciu od r. 2010 organizuje Spoločnosť pre otvorené informačné technológie.

 

Prehľad predchádzajúcich ročníkov