Ako používať stránku

Krátke návody, ktoré vám pomôžu pri používaní stránky.

Registrácia na stránke

Registrácia na stránku sospreskoly.org vám zabere len pár minút. K registrácií budete potrebovať fukčný E-mail.

1. Vpravo hore na stránke ťuknete na odkaz Zaregistrovať.

2. Po ťuknutí na odkaz registrácie musíte vyplniť požadované údaje. Prvé údaje sú o účte, tak ako vidíte na obrázku. Texty, ktoré popisujú vstupné okienka označené červenou hviezdičkou sú povinné.

 

3. V treťom kroku vyplníte údaje o sebe, tieto údaje nie sú povinné.

 

4. Predposledným krokom je vyplniť matematickú otázku. Tento údaj je povinný a musíte ho zadať.

 

5. Posledným krokom je ťuknúť na tlačidlo Vytvoriť nový účet.

 

6. Po odoslaní údajov, sa na stránke ukáže informácia ako vidíte na obrázku. Skontrolujte si svôj mail a postupujte podľa pokynov, ktoré sú v ňom uvedené.

Skontrolujte si svoj mail a postupujte podľa pokynov, ktoré sú v ňom uvedené.

V maile vám prídu prihlasovacie údaje: užívateľské meno a heslo (náhodne vygenerované) a link, na ktorý môžete ťuknúť a tým aktivovať svoj účet. Tento prihlasovací účet možno použiť iba raz. Po prihlásení Vás  systém presmeruje na stránku, aby ste si mohli  zmeniť svoje heslo.

Prihlásenie a odhlásenie

Na stránku sospreskoly.org sme sa úspešne zaregistrovali. Poďme sa teda prihlásiť.

PRIHLÁSENIE

1. Na stránke vpravo hore ťukneme na prihlásiť, tak ako vidíte na obrázku.

 

2. Po ťuknutí na tlačidlo Prihlásit sa vám rozbali blok, ako vidíte na obrázku, do ktorého zadáte svoje prihlasovacie meno a heslo a stlačíte tlačidlo Prihlásenie.

 

3. To že ste prihlásený sa prejaví tak, že sa schová prihlasovací blok a vedľa odkazu Odhlásiť je uvedené vaše prihlasovacie meno, tak ako vidíte na obrázku.

 

ODHLÁSENIE

4. Odhlásenie zo stránku urobíte tak, že ťuknete na link Odhlásiť, tak ako vidíte na obrázku.

Profil užívateľa

Úspešne sme sa prihlásili, teraz si ukážeme ako si môže užívateľ upraviť svoj profil.

1. Vpravo hore máme päť základných ikoniek. Na úpravu svojho profilu použijeme ikonku Môj účet, ktorá sa nachádza úplne na konci. Po ťuknutí na túto ikonku sa vám ukáže aktuálny profil.

 

2. Váš aktuálny profil môže vyzerať aj tak, ako vidíte na obrázku.

 

3. Pod svojím prihlasovacím meno vidíte štyri založky Zobraziť, Upraviť, Sledovať, Prehliadač súborov, tak ako je na obrázku.

 • Zobraziť - zobrazí aktuálny profil
 • Upraviť - úprava  svojho profil
 • Sledovať - umožňuje sledovať  príspevky, ktoré napísal užívateľ
 • Prehliadač súborov - správa vlastných súborov, ktoré nahrám na stránku

 

Používanie editora TinyMCE

Formátovanie textu

Na formátovanie textu slúži lišta v strednom rade.

formátovanie TinyMCE

Formát

Prvou položkou je rozbalovacie pole formát.

formát TinyMCE

Na výber máte niekoľko formátovacích prvkov:

 • Odsek [p] - bežný odsek textu - pravdepodobne ho budete využívať najčastejšie
 • Adresa [address] - slúži na vkladanie poštových a iných adries (nevytvára hypertextový odkaz)
 • Predformát [pre] - slúži na vkladanie textovej grafiky a textu formátovaného pomocou medzier
 • Nadpisy [h2...h6] - päť úrovní podnadpisov. Úroveň Nadpis 2 - predstavuje podnadpis, Nadpis3 -  predstavuje nadpis tretej úrovne...(hlavný nadpis h1 sa generuje automaticky z názvu príspevku)

Pri písaní v editore TinyMCE platí pravidlo, že ak stlačíte klávesu Enter, vytvorí sa nový odsek. Po uložení príspevku, bude prvý riadok každého odseku automaticky odsadený o 5 písmen. Ak si neželáte vytvoriť nový odsek, ale iba zalomiť riadok, stlačte Shift + Enter.

Tučné a šikmé písmo

Ďalšie ikony

Tučné a šikmé písmo v TinyMCE

slúžia na písanie tučného a šikmého textu (kurzívy). Podobne ako v bežných textových procesoroch i v TinyMCE sa tučné písmo dá zapnúť pomocou klávesovej skratky Ctrl+B a šikmé písmo zasa pomocou klávesovej skratky Ctrl+I.

Zarovnanie textu

Ďalšími ikonami sú ikony na zarovnávanie textu:

zarovnanie textu TinyMCE

Pomocou týchto tlačidiel môžete text zarovnať doľava, na stred, doprava a do bloku. Ak nezvolíte ani jedno zo zarovnaní, po uložení príspevku bude text v odsekoch automaticky zarovnaný do bloku a v ostatných prvkoch bude zarovnaný doľava.

Odrážky a číslovanie

Ďalšie dve tlačidlá

Zoznamy TinyMCE

slúžia na vytváranie očíslovaného zoznamu a zoznamu s odrážkami.

Horný a dolný index

Pomocou tlačidiel

horný a dolný index Tinymce

Môžete napísať horný či dolný index.

Farba textu a farba pozadia (zvýrazňovač)

Pomocou posledných dvoch tlačidiel

farba textu a pozadia TinyMCE

môžete zmeniť farbu textu alebo ho zvýrazniť ako keby ste použili zvýrazňovač. Kliknutím na malú šípku sa otvorí dialógové okno, v ktorom si môžete vyprať farbu, a kliknutím na samotné tlačítko, vybranú farbu aktivujete.

Pri písaní to rozhodne s farbami nepreháňajte. Ak použijete príliš veľa farieb, text nebude pekne vyzerať.

 

Kontrola preklepov

Pri písaní článkov je výhodné používať kontrolu preklepov (kontrolu pravopisu). Takúto funkciu má v sebe zabudovanú prehliadač Mozilla Firefox. Ak si ho stiahnete zo stránky www.mozilla.sk , bude jeho súčasťou i slovenský slovník.

Ak v prehliadači Firefox nemáte nainštalovaný slovenský slovník, môžete si ho stiahnuť a doinštalovať z internetovej adresy http://www.mozilla.sk/doplnky/#pravopis.

Po nainštalovaní je potrebné slovník vybrať. Urobíme to tak, že v okne TinyMCE editora klikneme pravým tlačítkom a z kontextovej ponuky vyberieme Jazyk -> Slovenský. Rovnako je potrebné, aby bola zaškrtnutá možnosť Skontrolovať pravopis.

Výber slovníka

Po vykonaní tohto kroku, bude Firefox nesprávne napísané slová podčiarkovať červenou bodkovanou čiarou.

Príspevky blogu

Na našej stránke si môžete viesť svoj Blog. Slúži na vyjadrenie vašich osobných skúseností s otvoreným softvérom. Môžete do neho napísať i o nejakom článku, ktorý ste zachytili v tlači alebo na inej stránke. Pri písaní blogu je potrebné dodržať podmienky prispievania.

Postup na vytvorenie príspevku do blogu:

 1. Vytvoríme obsah
  vytvoriť obsah
 2. Zvolíme Príspevok blogu
  typy príspevkov
 3. Zadáme názov príspevku
 4. Zadáme kľúčové slová, ktoré najlepšie vystihujú článok. Je vhodné vybrať niektoré z existujúcich kľúčových slov.
 5. V časti Text: pomocou WYSIWYG editora napíšeme príspevok.
 6. Na koniec príspevku môžeme priložiť súbory. Veľkosť jedného súboru i celková veľkosť odoslaných súborov jedným používateľom je limitovaná.
 7. Nezabudnite stlačiť tlačidlo Uložiť!
 8. Po uložení sa zobrazí správa o úspešne uloženom príspevku.
  uložené príspevok blogu

Zobrazenie najnovších príspevkov blogu.

Po vytvorení príspevku sa príspevok zobrazí v bloku Najnovšie články blogov.

Najnovšie príspevky bloku

Ak chceme vidieť aj staršie príspevky, môžeme kliknúť na odkaz Ďalšie články z blogov.

Ďalšie príspevky blogu

Rovnakú stránku môžeme zobraziť aj kliknutím na ikonu Blog.

Blogy

Zobrazenie vlastných príspevkov blogu.

Ak chceme zobraziť iba vlastné príspevky, klikneme na ikonu Môj blog.

Môj blog

Stránku svojho blogu môžeme zobraziť aj zo svojho účtu.

Odkaz na blog

Zobrazenie blogu iného používateľa.

Ak chcete zobraziť príspevok iného používateľa stačí kliknúť na ikonu Blog a potom v pravom stĺpci na meno používateľa, ktorého blog chcete zobraziť.

Blogy iných používateľov

Druhá možnosť je použiť Navigáciu stránky.

Blogy na mape stránky

Na tejto stánke si kliknutím na oranžovú ikonu môžete nastaviť preberanie RSS kanála do prehliadača ako aktívne záložky alebo do poštového klienta alebo do iného RSS agregátora alebo RSS čítačky.

 

Príspevok seriálu

Po prihlásení na stránku, môžete začať písať príspevky do seriálov. Stránka ponúka dva spôsoby:


Vytvoriť príspevok seriálu pomocou ikonky Vytvoriť obsah.

1.  Vpravo hore ťukneme na ikonu Vytvoriť obsah, ako vidíte na obrázku.

 

2. Ťuknite na odkaz Príspevok seriálu, ako vidíte na obrázku.

 

3. Napíšte svoj príspevok, ako vidíte na obrázku.

 • Nadpis príspevku  je povinný!
 • Zadajte kľúčové slová (nepovinné).
 • Napíšte obsah.  Obsah rozdeľte ťuknutím na ikonu Drupal Break, ako vidíte na obrázku (ikonka v modrom krúžku).
 • Zaraďte príspevok do seriálu.
 • K príspevku môžete priložiť aj súbory (dokumenty, obrázky...).
 • Pred uložením je vhodné ťuknúť na ikonu Náhľad, aby ste videli ako sa zobrazí napísaný príspevok.
 • Tlačidlo Uložiť vytvorí príspevok.

4. Na obrázku vidíte Náhľad skrátenej verzie a náhľad plnej verzie po stlačení tlačidla Náhľad. Takéto rozdelenie nám zabezpečilo tlačidlo Drupal Break.

 

5. Na obrázku vidíte informáciu po stlačení tlačidla Uložiť. Ak objavíte chybičku, ktorú ste si nevšimli v náhľade, môžete ťuknúť na odkaz Upraviť a opraviť chyby v príspevku.

 


 

Vytvoriť príspevok seriálu z titulnej strany.


1. Prihláste sa na stránku a vyberte si na titulnej strane odkaz na rubriku, do ktorej chcete pridať svoj príspevok, ako vidíte na obrázku.

2. Postupne prechádzajte štruktúrou hlbšie, pokiaľ si nevyberiete, kde chcete zaradiť svoj príspevok.

3. Na obrázku vidíte, kde sa zaradí nový príspevok (Domov // Vzdelávacie programy // Vzdelávacie hry). Potom stačí ťuknúť na odkaz Pridať príspevok seriálu. Ako napísať príspevok je uvedené vyššie.

Vkladanie komentárov

K príspevkom, ktoré sú uverejnené na stránke môžete pridávať komentáre. Komentáre môžu pridávať aj neregistrovaní užívatelia.

 

Na konci každého príspevku nájdete odkaz Pridať nový komentár, ako vidíte na obrázku.

 

1) Neregistrovaný návštevník stránky

Po ťuknutí na odkaz Pridať nový komentár, môžete začať písať komentár, ako vidíte na obrázku.

 • Telo komentára, a odpoveď na matematickú otázku musíte vyplniť, sú to povinné údaje.
 • Ak chcete vidieť ako bude vyzerať napísaný komentár, stlačte tlačidlo Náhľad.
 • Tlačidlo Uložiť odošle napísaný komentár.


2) Registrovaný užívateľ stránky

Ak sa na stránke registrovaný, tiež po ťuknutí na odkaz Pridať nový komentár, môžete začať písať komentár, ako vidíte na obrázku.

 • Telo komentára, a odpoveď na matematickú otázku musíte vyplniť, sú to povinné údaje.
 • Ak chcete vidieť ako bude vyzerať napísaný komentár, stlačte tlačidlo Náhľad.
 • Tlačidlo Uložiť odošle napísaný komentár.

Napísané komentáre sa zobrazujú pod príspevkom.


 

3) Aktuálne komentáre na titulnej stránke

Prehľad o napísaných komentároch k príspevkom sa na titulnej strane zobrazuje vpravo v bloku Posledné komentáre, ako vidíte na obrázku.