Vložené fonty (embedded fonts)

V poslednej dobe vydavatelia odborných časopisov začínajú od autorov požadovať príspevky s vloženými (embedded) fontami. LaTeX sám síce fonty vkladať dokáže, ašak ostatné programy, ktoré sa často používajú na prípravu obrázkov či grafov fonty nevkladajú. Acrobat Distiller to isto dokáže zariadiť, nám na to však bude stačiť aj ghostscript:

gs -dSAFER -dNOPLATFONTS -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -sPAPERSIZE=a4 -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/printer -dCompatibilityLevel=1.4 -dMaxSubsetPct=100 -dSubsetFonts=true -dEmbedAllFonts=true -sOutputFile=output.pdf -f noembed.pdf

noembed.pdf je meno súboru bez priložených fontov a output.pdf je práve to, čo chceme. Stav si môžeme overiť príkazom

pdffonts output.pdf

Pomôcť môže aj priložený Makefile (príponu .txt treba pred jeho použitím odstrániť).