Inštalácia ODF pluginov pre MSOffice

Na čítanie a spracovanie dokumentov vo formáte odt existujú dva pluginy. Jeden je produktom firmy Sun, vývoj druhého podporuje firma Microsoft ODF Plugin 1.1 for Microsoft Office

Sun OFF Plugin for Microsoft Office

Nasledujúci návod je pre verziu 1.1. Aktuálna verzia však je už 3.1. Veľa sa snáď nezmenilo...

Inštalácia spočíva v stiahnutí inštalačného súboru z adresy http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/index.jsp, jeho spustení a "odklikaní" niekoľkých jednoducých otázok.

OOp-00
Potvrdíme štart inštalácie
OOp-01 Akceptujeme predvolenú cestu pre rozbalenie inštalačných súborov
OOp-02 Potvrdíme záujem pokračovať
OOp-03 Akceptujeme licenčné pomienky
OOp-03 Akceptujeme predvolenú cestu pre inštaláciu pluginu
OOp-03 Potvrdíme štart vlastnej inštalácie
OOp-03 Počkáme minútu-dve.
OOp-03 Hotovo.

Po úspešnej inštalácii MS Office dokáže pracovať s ODT dokumentami.

OOp-09 Menu na otvátranie súborov je doplnené o položku odt
OOp-08 Počas otvárania súboru sa zobrazí informačné okno pluginu
OOp-11 Odt dokument otvorený v MSOffice
OOp-12
Ten istý dokument otvorený v OpenOffice.org
OOp-08 Menu ukladania súborov, opať s novou položkou odt

 

OpenXML/ODF Translator Add-in for Office

Druhý plugin je vlastne prekladač medzi formátom OOXML a ODF. Je určený len pre MS Office 2007. Stiahnuť si ho možno na adrese http://sourceforge.net/projects/odf-converter/

Plugin sme zatiaľ neskúšali, MS Ofice 2007 nemáme k dispozícii. 

 

Sun ODF Plugin for Microsoft OfficeSun