Money S3

Vzhľadom k, doslova, biednemu stavu v dostpnosti účtovných programov pre Linux som pristúpil k vyskúšaniu programu Money S3 v emulátore wine. Jedná sa o program pre vedienie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva a (podľa knižníc) vyzerá byť napísaný vo Visual Basicu.

Na stránke výrobcu nájdete odkaz na stiahnutie tzv. Start verzie, ktorá umožňuje (po bezplatnej registrácii) spracovať:

  • až 500 účtovných záznamov v jednom roku
  • 15 miezd v roku
  • jednoduché i podovjné účtovníctvo

Vzhľadom k vyššie uvedenému, je to vhodné prostredie aj pre použitie pri výuke. Program je dobre zdokumentovaný a príručky sú dostupné vo formáte PDF.

Samotná inštalácia programu je bezproblémová a takto vyzerá výsledok:

 

Pracovná plocha Money S3

Inštalátor Gecko

Po nainštalovaní programu som bez problémov vyskúšal on-line registráciu.

Zobrazovanie niektorých funkcií v programe (Technická podpora a pod) vyžaduje inštaláciu Gecko, ktorého stiahnutie a inštaláciu wine automaticky ponúkne. Inštalácia prebehla bez problémov a po nej už boli stránky zobrazené správne, len nefunguje klikanie na odkazy (možno hľadá IE) ...

Celkovo je môj pocit z funkčnosti programu dobrý. Niekedy som dostal RuntimeError chybové hlásenie, ale bez pádu programu. Tieto chybové hlásenia sa zobrazovali pri práci s nástenkou. Niektoré veci sú zúfalo pomalé, možno treba vyladiť nastavenie a viac testovania, uvítam (a isto nie len ja) skúsenosti z používania v diskusii pod článkom.