The Dude network monitor

The Dude network monitor je nástroj od firmy MicroTik, ktorý môže mnohým správcom sietí významne uľahčiť prácu. The Dude nie je slobodný program, ale je výrobca poskytuje plne funkčnú verziu bezplatne na stiahnutie so svojich stránok. Je to síce verzia pre Windows, ale môže fungovať aj v Linuxe.

Aktuálna stabilná verzia programu The Dude má číslo 2.2, ale vo vývoji je verzia číslo 3.0, pričom jej RC3 (release candidate) si stiahnete pomocou odkazu na stránke programu. V online dokumentácii k programu je aj popis, ako The Dude sprevádzkovať v operačnom systéme Linux. Priznám sa, že keď som postupoval podľa tohoto postupu, tak som želaný výsledok nedosiahol, ale po chvíľke rôznych pokusov sa objavil želaný výsledok, a tak som sa rozhodol so svojim postupom podeliť.

Popis programu

Namiesto nejakého vlastného popisu vlastností, predkladám jednoduchý preklad toho, čo píšu autori na svojej stránke. K tomu ma vedie hlavne jeden dôvod a to, že sám nevyužívam všetky možnosti, ktoré program poskytuje, pretože ich nepotrebujem:

 • The Dude je bezplatný!
 • automatický prieskum a náčrt siete;
 • prieskum všetkých typov a značiek zariadení;
 • monitorovanie zariadení a spojenia, a upozornenia;
 • zahŕňa SVG ikony zariadení a podporuje vlastné ikony a pozadia;
 • jednoduchá inštalácia a používanie;
 • umožňuje kreslenie vlastných máp a pridávanie vlastných zariadení;
 • podpora monitorovania SNMP, ICMP, DNS a TCP pre zariadenia;
 • individuálne monitorovanie využitia spojenia a grafy;
 • priamy prístup k nástrojom vzdialenej správy zariadení;
 • podpora vzdialeného Dude servera a lokálneho klienta;
 • beží vprostredí Linux Wine, MacOS Darwine a Windows;
 • najlepší pomer cena/hodnota, v porovnaní s ostatnými produktmi (zadarmo).

Zo všetkých týchto možností využívam vlastne len tvorbu sieťových máp, monitorovanie zariadení pomocou ICMP a monitorovanie služieb ako VNC, SSH, DNS a podobne.

Inštalácia

Samotná inštalácia i používanie v Linuxe nie je zložitou záležitosťou. Program beži v Linuxe prostredníctvom emulátora wine (ktorý nie je len emulátorom) a keď po stiahnutí spustíte prostredníctvom wine inštaláciu, korektne sa síce nainštaluje, ale nefunguje. Táto nezanedbateľná drobnosť ma dlho odrádzala, až som sa nakoniec odhodlal do pokusov. Nakoniec som zistil jednak to, čo sa v popise inštalácie dočítate, a teda potrebu spúšťania pod superpoužívateom root, ale aj to, čo sa tam nedočítate (teda nie vyslovene) a to potrebu nainštalovať to rootovi do adresára. Tak poďme na to.

Najprv si samozrejme stiahnite samotný program The Dude, podotýkam, že nie veziu 2.2, ale novšiu, a uložte ju, povedzme, do domovského adresára (v mojom prípade /home/slavko). Aby teda program správne fungoval, vyžaduje mať nainštalované a dostupné TTF fonty M$ (Microsoft TrueType Core Fonts) a samozrejme samotné wine, čo v Debiane dosiahnete jednoduchým zadaním:

aptitude install wine msttcorefonts

Ak tieto balíky už máte nainštalované, príkaz nič nepokazí, takže ak si nie ste istí, pokojne ho spusťte, len nezabudnite, že ako používateľ root. Keď máme nainštalované prostredie wine, môžme pristúpiť k samotnej inštalácii. Ako som spomínal, program je potrebné nainštalovať do adresára /root/.wine a inštalovať ako root. Inštalovať program pod používateľom root je potrebné najmä z dvoch dôvodov:

 • aby nainštalovaný program (súbory) vlastnil root, čo vyžaduje wine a
 • aby ste mali právo zápisu do /root, čo zase vyžaduje systém.

Toto všetko dosiahneme spustením inštalácie v konzole. Takže, najprv sa prepneme do adresára, kde sme si stiahli inštalátor The Dude:

cd /home/slavko

a potom spustíme inštaláciu pomocou nejakého nástroja, ktorý nám poskytne používateľské práva root, ja používam kdesu, ale rovnakú úlohu splní aj gksu. No a aby prostredie wine vedelo, že to s adresárom /root/.wine myslíme vážne, pre istotu ho výslovne určíme nastavením premennej WINEPREFIX:

kdesu WINEPREFIX="/root/.wine" wine dude-install-3.0rc3.exe

Samozrejme, ak sa medzičasom objaví nová verzia, upravte si meno súboru inštalátora, teda dude-install-3.0rc3.exe nahraďte menom súboru, ktorý ste stiahli. Tento príkaz teda spustí inštalátor, pričom obrázky inštalátora tu dávať nebudem, všetky sú k dispozícii v dokumentácii inštalácie. K popisu inštalácie napíšem len toľko, že stačí potvrdiť východzie hodnoty, možno len miesto angličtiny si budete chcieť nastaviť niečo bližšie, tak hľadajte češtinu.

Spúšťanie

Môj spôsob inštalácie do adresára /root a s právami používateľa root má jednu nevýhodu, a to položky menu, ktoré sú tiež vytvorené len pre roota. Ale najprv si ho spustíme pomocou konzoly. Program je treba, ako som už spomínal, spúšťať ako root. V dokumentácii síce píšu, že je to potrebné len kvôli kontrole dostupnosti pomocou ping, ale fakt je, že program pri sputení vytvára nejaký RAW soket, a ten môže vytvárať iba root. Takže program spustíme pomocou príkazu:

kdesu wine "C:\\Program Files\\Dude\\dude.exe"

To ma privádza na myšlienku, či je potrebné pri inštalácii nastavovať WINEPREFIX, ale jeho nastavením určite nič nepokazíme. Spúšťanie The Dude z konzoly určite nie je veľmi používateľsky prívetivé. Ak teda chcete používať menu, vytvorte si v ňom ručne novú položku, do ktorej zadajte vyššie spomínaný príkaz. Nastavte aj cestu:

/root/.wine/dosdevices/c:/Program Files/Dude/data/files/mibs

Tu sa nebudem hrať na frajera, ale poctivo priznám, že cestu som opísal zo súborov menu, ktorý wine pripravil v adresári /root/.local/share/applications/wine/Programs/The Dude/. V adresári /root/.local/share/icons/ zase nájdete ikony pre položky menu, tiež pripravené inštalátorom. Vpravo je moje menu, aby fungoval aj manuál, sú potrebné dodatočné úpravy.

Nastavenie

Vyššie spomínaným postupom síce program spustíte, ale iste prídete na to, že nefunguje. Dôvod tejto nefunkčnosti je vysvetlený v dokumentácii a je ním to, že v Linuxe sa Dude klient nedokáže pripojiť na miestny Dude server, čo je však východzím nastavením. Ešte to nevzdávajte, stačí malá obchádzka, ktorou je nastavenie vzdialeného servera, avšak s IP adresou 127.0.0.1 (ak neviete, čo to je za adresa, určite nepotrebuejte ani tento nástroj). Ďalším nastavením, ktoré využívam, je voľba, ktorá zaistí, aby bol Dude server spúšťaný iba počas chodu klienta, teda počas spustenia GUI. Obe tieto nastavenia sú dostupné pomocou tlačítiek v hornej časti okna programu The Dude, tak ako to je vidno na obrázkoch:

Vzdialený server Spôsob spúšťania

Všimnite si, že prístup k vzdialenému serveru môže byť chránený menom a heslo. Východzie nasatvenie ukazuje obrázok, teda meno admin s prázdnam heslom. Vidno je aj číslo portu, ktoré je:

 • 2210 – pre štandardný prístup;
 • 2211 – pre bezpečný prístup.

Ako sa k jednotlivým nastaveniam dostanete vidno na obrázkoch, príslušné tlačítko je zvýraznené červenou farbou. Možno budete chcieť upraviť aj iné možnosti:

Napadá ma ešte jedna poznámka. Pri prepnutí virtuálnej plochy sa mi program minimalizoval do oznamovacej lišty (SysTray), ale to som si všimol až neskôr. Pôvodne som si myslel, že program spadol, pretože akosi podvedomo očakávam pri wine problémy. Tak som ho spúšťal znova a znova, až potom som si všimol, že mám v trayi kopu zástaviek, ktoré sú ikonou Dude. Táto ikona svojou farbou ukazuje stav pripojenia k serveru, ale oba stavy s mojou lištou dosť splývajú...

Záver

Na záver ešte ostáva prekopírovať M$ fonty do prostredia wine. Píšu o otm v dokumentácii, tak to doplním, hoci mne program funguje aj bez nich. Všetkyfonty prekopírujete pomocou prípkazu:

sudo cp /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/* /root/.wine/drive_c/windows/Fonts/

No a celkom na záver už len jedna poznámka. Viem, že existuje mnoho nástrojov na monitorovanie aj v Linuxe, ale všetky mne známe poskytujú svoje výsledky cez webové rozhranie a ja na tomto programe oceňujem práve to, že na neho nepotrebujem samostatný server, beží len keď ho potrebujem a mám v ňom zaznamenanú aj štruktúru siete.