Lokalizácia pracovnej plochy a aplikácií

Linux nie je homogénne prostredie, jednou z jeho čŕt je, že v ňom paralelne existuje viacero systémov a programov, ktoré majú podobný účel. Je to dôsledok slobody, ktorú majú vývojári pri svojej práci. My používatelia z toho máme prospech - môžme si vybrať to, čo nám viac vyhovuje. Jednotlivé podsystémy (prostredia KDE, Gnome) či väčšie programy (OpenOffice.org, Mozilla, LaTeX) preto aj majú svoj vlastný mechanizmus, ako sa robia ich preklady. Radi by sme ich tu predstavili. (Zatiaľ sú jednotlivé časti prázdne a možno iné celkom chýbajú. Hľadajú sa dobrovoľníci, ktorí by ich napísal.)

Lokalizácia prostredia GNOME a jeho aplikácií

GNOME je grafické používateľské rozhranie, ktoré pozostáva z veľkého počtu rôznych programov a nástrojov. Všetky potrebné informácie sa nachádzajú na stránke https://live.gnome.org/SlovakTranslation

Lokalizácia prostredia KDE a jeho aplikácií

Coming soon...

Firefox

Prehliadač Firefox, jeho rozšírenia a ďalšie súvisiace programy sa prekladajú prostredníctvom portálu www.babelzilla.org. Slovenská komunita okolo Firefoxu je veľmi aktívna, o čom svedčí aj úroveň ich stránky. Prekladateľské fórum je na stránke forum.mozilla.sk

Viac sa o prekladaní Firefoxu dozviete v príručke Miloša Karasa (pdf, odt).

 

LaTeX

coming soon

OpenOffice.org

Čoskoro...