Otvorený softvér na školách v zahraničí

Učitelia všade hľadajú nové metódy a nové prostriedky na vyučovanie. V niektorých krajinách ich v tom dokonca podporuje aj ich vláda. Tu uvádzame príklady, ako sa zavádza Linux a otvorený softvér do škôl v zahraničí. Ak poznáte ďalšie, pridajte ich.

S používaní otvoreného softvéru na školách súvisí aj otázka jeho používania v štátnej správe a administratíve. Na európskej úrovni túto otázku sledujú z Pozorovateľne otvoreného softvéru (Open Source Observatory). V novinkách  sa tam občas objaví aj niečo o školách.

 

Slobodný softvér v Kamloopskom školskom obvode (Kanada)

V Kamloopskom školskom obvode je momentálne najväčšia inštalácia linuxovských desktopov v celej západnej Kanade. Neprejde pri tom týždeň bez toho, aby sa na ich skúsenosti nepýtal niekto z ďalších 60-tich školských obvodov Britskej Kolumbie (celý článok).

Dovolím si preložiť jeden odstavec:

Odpor učiteľov

Nadšení počiatočnými úspechmi, Ferrie (manažér pre informačné technológie v školskom obvode) a jeho pomocníci sa v r. 2003-04 rozhodli prejsť na slobodný softvér aj na stredných školách. Tu sa však objavili problémy, pretože, na rozdiel od základných škôl, na stredných školách sa podujali zmeniť dobre zavedený poriadok. Na stredných školách boli počítače používané v rámci základných osnov a viacerí členovia učiteľského kolektívu považovali túto zmenu za zásah IT oddelenia do vzdelávacích záležitostí. Navyše, hoci na školách v Britskej Kolumbii má byť výučba zameraná skôr na získavanie všeobecných zručností ako na konkrétny softvér, mnohí učitelia už mali pre taký prichystané materiály. "Máte učiteľov s 20-30 ročnou praxou, a tí už nie sú veľmi naklonení opätovnej príprave nových učebných materiálov", hovorí Ferrie. Navyše, na mnohých školách už zaplatili za učebnice, ktoré boli orientované na špecifický proprietárny softvér.

Odpor vyučujúcich sa však rozplynul s príchodom obhajcu nového systému. V roku 2005 prešiel do Kamloopskeho obvodu Dean Coder, riaditeľ z obvodu princa Juraja, ktorý si s Ferriem už predtým dopisoval, pretože sa chcel zúčastniť v prechode na nový softvér. Coder bol pridelený na strednú školu v Barierre, kde rozhodol, že všetkých 110 počítačov školy prejde na Linux so systémom tenkých klientov. Systémový analytik Dean Montgomery tu začal pracovať na systéme druhej generácie, zostavenom z najnovších zariadení. V tomto čase sa aplikácie ako Openoffice.Org a Scribus dostali do stavu, vďaka ktorému nový systém učiteľov zaujal. Avšak to, čo učiteľov skutočne presvedčilo o zmysle zmeny, ako Ferrie vraví, bol Coderov prístup. "Dal do hry svoju reputáciu a učiteľom povedal, 'Budem tu pre vás.'" Onedlho si nový systém vyžiadal mladý riaditeľ z najväčšej školy obvodu a ďalší rýchlo nasledovali. Teraz, ako Ferrie vraví, "sa snažíme implementovať systém na našich ostatných stredných školách." Napokon, pokračuje, najzávažnejšou zmenou, ktorá zabezpečila, že nový systém bol prijatý, bol príchod zástancu novej technológie, ktorý bol súčasne učiteľom ale aj administrátorom.

 

9000 počítačov vo švajčiarskych školách začalo používať iba Linux

9000 počítačov vo švačiarskych školách malo doteraz tzv. dualboot Windows a Ubuntu, teraz však podľa nariadení švajčiarskej vldnej organizácie Department of Public Instruction, ktorého mottom je “Long Live Free Software.” - dlhodobo podporovaný slobodný softvér. Magazín Tribune de Geneve v piatok zverejnil článok o prechode z dualbootu na Linux na všetkých 9000 počítačoch (originál článku nájdete vo francúžštine tu).

Počnúc od septembra, každý z 9000 počítačov bude spúšťať iba Ubuntu a otvorený slobodný softvér. Riaditelia sú radi, že ušetria peniaze na licenciách a Department of Public instruction považuje tento krok za podstatný pre študentov vo výuke.

Prečo prejsť na FOSS? Slobodné, efektívne vyučovanie, “má to iba výhody,” hovorí Manuel Grandjean, riaditeľ Media Service Schools of DPI a ako koordinátor prechodu na otvorený softvér. Na jednej strane, dostatočne uspokojujú úsporný plán Štátnej rady, ktorá prechod v štátnej správe obhajuje meraním 28 “prechod na otvorený softvér”. Ale nie je to otázka len ceny. “Slobodný otvorený softvér sme si vybrali pre jeho kvality” hovorí Manuel Grandjean.

Podľa vykonaných analýz existuje skutočná príbuznosť, konvergencia medzi zakladanými princípmi vzdelávania ako ich praktizuje DIP a slobodným softvérom. Prostredníctvom vývojarskej komunity “podporujú zdieľanie a demokratizáciu znalosti ako aj autonómiu pri získavaní zručností.”

Tento presun umožňuje dostupnosť aj pre študentov, ktorí si nemôžu dovoliť kúpiť počítač s najnovším softvérom Microsoftu:

Ostatné výhody tiež nie sú bezvýznamné: Študenti môžu pracovať doma pomocou rovnakých slobodných programov ako v škole, čo “vyrovnáva šance na vzdelanie,” hovorí Manuel Grandjean… Hovorí tiež s trochou irónie: “Umožňuje to vymaniť sa zo zajatia veľkých spoločností …”

Preklad článku z http://education.zdnet.com/?p=1615

Desktop4Education (Rakúsko)

Rakúske ministerstvo školstva chce rozširovať používanie otvoreného softvéru na základných a stredných školách

Ministerstvo bude rozširovať kolekciu otvoreného softvéru, vytvorenú učiteľom Helmuthom Peerom, ktorý učí matematiku, informatiku a telocvik v mesta Weiz. Za pomoci spoločnosti SUN bude ministerstvo rozposielať Peerov softvér do 1600 škol v Rakúsku. DVD bude rozdávané aj na edukačných akciách a prezentáciách.

Učiteľ Peer zverejnil najnovšie verzie svojich kolekcií edukačného softvéru, ktoré sa nazývajú Desktop4Education (D4E) a Server4Education (S4E), 17. Apríla 2008.

Podľa Peera má ministerstvo záujem o rozšírenie používania otvoreného SW na školách. "Keď videli, ako tento softvér dobre na našej škole funguje, uvedomili si jeho potenciál".

Peer odhaduje, že doposiaľ o používaní D4E and S4E uvažuje 30-50 rakúskych škôl. Zatial sa softvér používa v jeho vlastnej škole, Weizerskom gymnáziu a v základnej škole 'am Tabor' v Neusiedl am See.

Weizerské gymnázium má 634 študentov a 55 učiteľov, pričom zhruha 300 z nich Peerov softvér používa takmer denne. Peerova Open Source ponuka je impresívna: na písanie, štandardné výpočty a kreslenie žiaci používajú OpenOffice. Na vektorovú grafiku používajú Inkscape a na spracovávanie obrázkov Gimp. Peer do zbierky zaradil aj programy na počítačovú algebru Wxmaxima a Maxima a na počítačom podporovaný návrh program Qcad. Na sádzanie a publikovanie textov používajú Scribus a na úvod do programovania kombináciu prekladača GCC, vývojového prostredia Eclipse a programovacích jazyhov PHP and HTML. Študenti tiež dokážu editovať audio pomocou Audacity avideo pomocou programu Kino.

----

Preložené podľa správy na stránke Open Source Observatory and Repository for European public administrations. Skrátené.

Viac o Peerovom softvéri.

Eleonore: Digital

Združenie na šírenie otvorených technológií v školskom a univerzitnom sektore (Association for the Advancement of Open Source Technology in the School and University Sectors P-O-S-T) spustilo medzinárodný projekt „Eleonore: Digital“, ktorého cieľom je podpora mladých v používaní otvoreného softvéru. V projekte, ktorý sa zameriava na študentov stredných škôl v EU, sa spájajú vzdelávanie, open source technológia a "gender mainstreaming", pričom jeho cieľom je vytvoriť edukačnú 3D hru, ktorá sa obsahovo bude zameriavať na život Eleanóry Akvitánskej.

Softvér bude vyvíjaný priamo študentami vo viacstupňovom procese prostredníctvom otvorených technológií (Blender, OpenOffice.org). Hlavým cieľom projektu je však dať mladým ľuďom šancu na rozvoj technických schopností, ktoré sa im zídu v budúcnosti. Zoznámia sa s použitím grafického softvéru v rôznych oblastiach, ako napríklad v umení, architektúre či inde. Autori projektu chcú súčasne ukázať, že každý, bez ohľadu na pohlavie, dokáže s takýmito programami pracovať.

Keďže projekt bude založený na open source technológiách, na programové vybavenie nebudú zúčastnené školy potrebovať žiadne finančné prostriedky. Rovnako aj výsledný softvér bude dostupný zdarma. Každá zúčastnená škola si môže sama zvoliť rozsah svojho zapojenia do projektu. Úlohou zadávateľa projektu, asociácie p-o-s-t, bude pospájanie jednotlivých častí a vytvorenie komunikačnej platformy pre účastníkov.

Viac informácií možno získať na adrese alexm(at)abc.at

Súvisiace stránky:

http://www.p-o-s-t.org/modx/index.php

LinuxAdvance (Rakúsko)

Ako oznámila rakúska televízna stanica ORF, ministerstvo školstva prestane od budúceho školského roka preplácať rakúskym školám náklady na kancelárske aplikácie. Naopak, prechod na otvorené riešenie ocení  príspevkom 10 EUR na počítač. Podobná zásada možno vojde do platnosti aj v prípade operačného systému, a to od r. 2012.

Na školách sa bude testovať špeciálne vyvinutá distribúcia AdvanceLinux, ktorá vznikla na strednej škole v meste Krems. Tam sa momentálne prevádzkuje v troch učebniach. Zaujímavé je, že na školských počítačoch nie je nainštalované nič - žiaci majú k dispozícii USB kľuč s nainštalovaným Linuxom, z ktorého sa zavádza systém a pomocou ktorého pracujú v škole aj doma.

Spracované podľa oznamu na Open Source Observatory.

 

 

Macedónska republika: 180.000 počítačov pre školy

Už dávnejšie sa na webe objavujú správy o tom, že macedónske ministerstvo školstva sa rozhodlo pre použitie Linuxu na školách. Podľa slov Iva Ivanovského, macedónskeho ministra školstva pre informačnú spoločnosť, je iniciatíva Počítač pre každého žiaka najväčším a najdôležiteším projektom v 15-ročnej histórii Macedónskej republiky. Podľa neho, "cieľom je vybudovať znalostne orientovanú ekonomiku, v ktorej všetka pracovná sila dostane v nasledujúcich piatich rokoch vzdelanie v oblasti informatiky a komunikačných technológií. Lenže, podobne ako väčšina škôl inde vo svete, aj macedónsky školský systém má obmedzené finančné prostriedky a nedostatočne vybudovanú infraštruktúru na dosiahnutie tohoto cieľa. Preto Macedónia využije nízkonákladovú technológiu spoločnosti NComputing, ktorá umožní zabezpečiť počítač pre každého žiaka". Celkove bude inštalovaných 180.000 pracovných miest, pričom prvých 7000 už bolo dodaných v septembri 2007.

Základom bude terminálové zariadenie X300 od spoločnosti NComputing, vďaka ktorému môže až sedem používateľov zdieľať jedno PC. Šiesti sú pritom pripojení cez terminálový adaptér a siedmy pracuje priamo na PC. Súprava X300 pozostáva z dvoch PCI dosiek s troma štandardnými sieťovými konektormi a šiestich terminálových adaptérov, ktoré sa k PCI doske pripájajú bežným sieťovým káblom. Tento kábel sa používa aj na napájanie. K adaptéru sa pripájajú štandardný monitor, klávesnica a myš.

Ide o veľmi jednoduchú a spoľahlivú zostavu, pričom terminály zdieľajú softvér, ktorý je nainštalovaný na PC. Zostava je navyše aj veľmi lacná a má minimálne nároky na spotebu energie - terminálový adaptér má príkon len 5 W, čo je podstatne menej ako je spotreba bežného počítača (obvykle okolo 115 W). Samotné zariadenie stojí okolo 1500 Sk. Navyše, nemá žiadne pohyblivé časti (disk, ventilátor), takže je aj nehlučné. Riešenie využíva skutočnosť, že dnešné počítače sú tak výkonné, že veľká väčšina aplikácí využíva len zlomok ich výkonu. Je softvérovo neutrálne, vhodné pre Linux, rovnako ako aj pre Windows. Na macedónskych šlolách sa bude použitý Ubuntu Linux. Dá sa tušiť, že to bude aj kvôli licenčným poplatkom, ale iste nielen kvôli nim.

NComputing je mladá firma s krátkou dvojročnou históriou. Napriek tomu však v roku 2007 dostala cenu za inováciu od renomovaného časopisu The Wall Street Journal. NComputing už dodala 500.000 svojich zariadení na školy v USA, čo predstavuje 5% nových dodávok na školy. Cena, za ktorú firma dodáva kompletné vybavenie pre macedónsle školy (t.j. všetky počítače (plnohodnotné počítače, terminálové adaptéry, monitory a ostatné) je nižšia ako bola štvrtina najlacnejšej ponuky založenej na tradičných počítačových riešeniach.

spracované podla: 

http://linux.sys-con.com/read/464004.htm
http://www.ubuntu.com/news/macedonia-school-computers

OSS na Lesnické a dřevařské fakultě v Brně

Na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně je v poslední době stále více pozornosti věnováno podpoře open source programů, více na stránkách http://wood.mendelu.cz/cz/sections/SC/ superpočítačového centra LDF. Je zde http://wood.mendelu.cz/cz/sections/SC/?q=node/92 tabulka námi použitých variant open programů a podobná tabulka se zaměřením na http://wood.mendelu.cz/cz/sections/SC/?q=node/95 matematiku. Můžete si prohlédnout příklad nasazení OSS v http://www.mendelu.cz/user/tihlarik deskriptivní geometrii, http://www.mendelu.cz/user/marik/maw při matematických výpočtech nebo se pokochat projektem http://wood.mendelu.cz/cz/sections/SC/?q=node/96 LinFUN. O některé zkušenosti se plánujeme podělit na únorové konferenci Aplimat v sekci věnované Open Source Softwaru

Open source desktopy na školách v Jaworzne

Školy v poľskom meste  Jaworzno prechádzajú na otvorený softvér. Ušetrené peniaze sa použijú na zvýšenie počtu počítačov pre žiakov. Na 27 školách ich dnes majú 553, počet plánujú zvýšiť na dvojnásobok.

Tri najvýznamnejšie dôvody na túto voľbu boli súčasná finančná kríza, úspech zavádzania OS Gnu/Linux na viacerých školách v Javorzne a pozitívne skúsenosti s Gnu/Linuxom v zahraničí.

Podľa http://www.osor.eu/news/pl-jaworzno-moves-schools-to-open-source-desktops

Otvorený softvér na strednej škole v Hradci Králové

LinuxExpres: Nasazení svobodného softwaru na střední škole

Projekt mEDUXa (Kanárske ostrovy)

mEDUXa je distribúcia GNU/Linux-u, ktorá je vyvíjaná pre edukačné účely. Bude použitá na 35,000 počtačoch v 1100 školách na Kanárskych ostrovoch. Celkove to predstavuje 325,000 používateľov (25,000 učiteľov a 300,000 študentov).

Viac: http://www.grupocpd.com/archivos_documentos/info_meduxa/meduxa_project_released/PloneArticle_view

Ruské školy prechádzajú na Linux

Slobodná alternatíva k operačnému systému MS Windows bude počas roka 2009 nasadená na školách v troch ruských regiónoch. Ak sa pilotný projekt osvedčí, o rok neskôr na tento systém prejdú školy v celej krajine.

Linux je slobodný softvér, ktorý je na Internete dostupný pre každého, kto má o neho záujem a ruské školy ho chcú začať používať, aby ušetrili peniaze. V Rusku je používanie pirátskeho softvéru na školách bežné, pretože si školy nemôžu dovoliť vynaložiť prostriedky na nákup softvéru.

Aleksandr Ponosov, bývalý riaditeľ školy v Permskej oblasti, je veľký zástanca takéhoto prechodu. V minulosti bol súdne stíhaný za nelegálne používanie MS Windows na školských počítačoch. “Problém, s ktorým som sa stretol, hrozí väčšine mojich kolegov v celom Rusku. Používanie pirátskeho softvéru je bežné a často nemáme inú možnosť. Založil som preto neziskovú organizáciu, aby som každému mohol povedať o výhodách slobodného softvéru,” vysvetľuje Aleksandr Ponosov.

Niektorí experti hovoria, že Microsoft je postavený pred veľkú výzvu, keďže čoraz ľudí prechádza na slobodný softvér. Napriek tomu si je Microsoft istý so svojím vedúcim postavením na trhu.

“Sme radi ak si ľudia môžu zvoliť aj iný operačný systém, ale my sa stále usilujeme, aby náš systém bol najlepší. Chceme ho urobiť jednoduchší pre používateľov, aby mohol vyniknúť ich potenciál. A snáď toto je najdôležitejšie pre školy”, hovorí Vladimir Gabriel z ruského Microsoftu.

Spoločnosť Armada je hlavným vývojárom Linuxu v Rusku. V poslednej dobe získala zákazku na zavedenie softvéru do škôl. Firma je presvedčená, že práca s alternatívnym systémom má mnohé výhody. “Linux môže byť lepší na učenie detí na školách. Programy pozostávajú z množstva blokov ako LEGO. Každý sa môže pozrieť ako fungujú vo vnútri a žiaci sa dokonca môžu naučiť ako ich upraviť - čím sa stanú programátormi”, hovorí Igor Gorbatov, zástupca riaditeľa spoločnosti Armada.

Rusko nie je prvá krajina, ktorá začala v školstve používať Linux. Niektoré školy v Indii, vo Francúzsku a dokonca aj v USA ho už dlhšie používajú. Učitelia a žiaci sú s touto inováciou celkom spokojní.

“Sám som ešte zatiaľ s Linuxom nepracoval. Ale mám priateľov môjho veku, ktorý ho používajú. Vravia, že Linux je oveľa pohodlnejší, ale prispôsobenie niektorých programov pre Linux môže byť zložité,” hovorí Roman, jeden zo žiakov.

“Program som už vyskúšala. Rýchly prechod je trochu ťažký, pretože všetci sme vyrástli na Windows, ale je to otázka iba skúsenosti,” verí Elena Nedelina, učiteľka.

Preklad článku http://www.russiatoday.ru/scitech/news/22094

Čo je nové na školách v Brazílii?

Brazílske ministerstvo vzdelávania zverejnilo údaje (apríll 2008) o prebiehajúcom projekte ProInfo. Na projekte je zaujímavé to, že ministerstvo nezabezpečuje len infraštruktúru, ale že pre verejné školy dodáva aj volne prístupný softvér a študijné materiály.

Základom inštalovaných systémov je distribúcia "Linux Educacional 2.0", založená na Debiane s KDE 3.5, KDE-Edu, KDE-Games a niekoľkými ďalšími nástrojmi vytvorenými špeciálne pre tento projekt. Na obrázku je príklad pracovnej plochy:


Linux Educacional

Všimnite si lištu na rýchly prístup k vybraným aplikáciám na hornej časti plochy.

Projekt brazílskeho ministerstva školstva však asi najviac prekvapí svojim rozsahom. Do konca roka 2008 má byť zriadených 28000 viacpočitačových laboratórií, do konca roka 2009 sa počet laboratórií rozšíri až na 53000:


Každé laboratórium pozostáva zo servera a 7 CPU, čím sa vytvorí 15 pracovných miest:

 

V rámci projektu sa teda pre študentov a žiakov celkove vytvorí vyše 800 000 pracovných miest s linuxovským prostredím.

Spracované podľa: http://piacentini.livejournal.com/7871.html