DTP

Nastavenie a predvoľby programu Scribus

Nastavenie je najdôležitejšou vecou pri práci s programom Scribus. Nastavenie umožňuje veľkú pružnosť pri vytváraní dokumentov a pri správaní programu.

Nastavenie programu Scribus

Inštalácia programu Scribus

Inštalácia v systéme Linux

Program Scribus sa nachádza v úložiskách Ubuntu, preto ho môžete nainštalovať prostredníctvom ponuky Aplikácie > Pridať/odstrániť, alebo ho môžete nainštalovať prostredníctvom príkazu

Charakteristika programu Scribus

Zhrnutie:

Scribus je multiplatformový program s otvoreným zdrojovým kódom určený na tzv. Desktop Publishing (DTP). Pôvodne bol vyvinutý iba pre Linux, no teraz sa dá Scribus spustiť ja v systémoch Mac OS X, OS / 2 a Windows (2000 alebo novšej verzii).

Predslov - Scribus

Táto dokumentácia sa snaží byť o niečo odlišná od ostatných technických dokumentácií. Jej cieľom je poskytnúť čitateľovi nový a odlišný spôsob učenia sa o softvér. Táto dokumentácia je najlepšie čitateľná v tlačenej podobe. Snažím sa ju písať podľa mojich skúseností z reálneho života.

Syndikovať obsah