DTP

Scribus

Sribus je program určený pre tzv. Desktop publishing (DTP). Je ho možné spustiť v prostredí MS Windows aj GNU/Linux. Slúži na tvorbu dokumentov ako napríklad noviny, časopisy, brožúry, plagáty atď., ktoré sú určené pre profesionálnu tlač. Na rozdiel od textových editorov sú DTP editory zamerané viac na spracovanie grafiky ako na spracovanie textu.

Syndikovať obsah