informačný systém pre školy

SchoolTool - Export a import z tabuľkových hárkov

Prihlásime sa ako “manager”, klikneme na Spravovať, a potom klikneme na Import z XLS:

_images/xls-import.png

Nahrávací formulár objasňuje, ako ako sa s ním pracuje a obsahuje dva odkazy.

SchoolTool - Použitie iného jazyka ako je Angličtina

Podkladové platformy SchoolTool a Zope 3 boli od počiatku navrhované tak, aby plne podporovali lokalizáciu do iných jazykov.

SchoolTool - Nastavenie emailovej služby

School Tool môže posielať email cez váš školský email alebo cez iný SMTP server. Súčasťou programu SchoolTool však nie je emailový server, ale len emailový klient, ktorý funguje podobne ako programy Evolution, Outlook alebo program Mail v systéme Mac OS X.

SchoolTool - Navrhnutie rozvrhu

Vytvorenie rozvrhu je nevyhnutné, aby sme určili kedy sa budú skupiny stretávať. SchoolTool je navrhnutý tak, aby rozumel rôznorodosti rozvrhov. Nastavenie rôznorodých rozvrhov je však trochu zložité, preto ak sa tomu dá vyhnúť, odporúčame to urobiť.

SchoolTool - Prechod z schooltool-2008 na schooltool-2009

Každý rok sa snažíme vytvoriť novú sériu balíčkov pre SchoolTool, aby zostal jasný prechod medzi hlavými vydaniami. Školy nechcú a nemali by chcieť inštalovať novú verziu počas školského roka.

SchoolTool - Definícia predmetov

Systém SchoolTool rozlišuje dva pojmy “predmety” a “skupiny”. Predmety opisujú čo je obsahom výučby. A oddiely sú skutočné skupiny študentov, ktorí sa tento obsah učia. Napríklad “Matematika pre prvý ročník”, “Literatúra” a “Algebra II” sú predmety. “Algebra II o 9:30 v prvom polroku” alebo “Algebra II v druhom polroku 2009/2010” sú oddiely.

Syndikovať obsah