informačný systém pre školy

SchoolTool - Inštalácia v Ubuntu

V dohľadnej dobe vývojári budú podporovať iba verziu pre operačný systém Ubuntu Linux (momentálne pre vydania Hardy, Intrepid, Jaunty a Karmic).

  1. Pridáme si SchoolTool PPA do zdrojov softvéru.

SchoolTool - Prehľad funkcií

Základné prípady použitia

SchoolTool je v základnom stave nastavený tak, aby vystupoval ako niečo, čo často nazývame “študentský informačný systém” alebo SIS. Systém sa zameriava na sledovanie informácií súvisiacich so študenatmi: osobné údaje, zápis známok, dochádzku, sledovanie a hlásenie intervencií.

SchoolTool

SchoolTool je slobodný administratívny softvér pre školy z celého Sveta. Cieľom tohto projektu je vytvoriť jednoduchý na kľúč vytvorený informačný systém pre študentov, vrátane osobných údajov, klasifikačného záznamu, evidencie dochádzky, kalendára a oznamov pre základné a stredné školy.

Syndikovať obsah