KVM

Virtualizácia s KVM na Ubuntu 8.10

Version 1.0
Auhor: Falko Timme <ft [at] falkotimme [dot] com>
Naposledy editované 10.12.2008

Prekladateľ: Miroslav Nadhajský

Pôvodný text: http://www.howtoforge.com/virtualization-with-kvm-on-ubuntu-8.10

Syndikovať obsah