LDAP

OpenLDAP Server

LDAP je skratka pre Lightweight Directory Access Protocol (protokol odľahčeného prístupu k adresárom), ktorý je zjednodušenou verziou protokolu X.500. Nastavenie adresárov v tejto časti použijeme na autentifikáciu. LDAP sa však dá použiť aj na rôzne ďalšie účely, ako napríklad zdielaný adresár (pre mailových klientov), adresár kontaktov, atď.

Kerberos a LDAP

Replikovanie databázy splnomocniteľov systému Kerberos medzi dvoma servermi môže byť komplikované a navyše to pridáva do systému ďalšiu databázu používateľov. Našťastie sa dá systém Kerberos nakonfigurovať tak, aby použil pre uloženie databázy splnomocniteľov adresár  LDAP.

Samba a LDAP

Táto časť hovorí o tom, ako nakonfigurovať systém Samba tak, aby na autentifikáciu používal informácie o kontách používateľov, skupín a počítačov z adresára LDAP. Predpoklad je, že už máme funkčnú inštaláciu adresára OpenLDAP a že server je nastavený tak, aby adresár využíval pri autentifikácii.

OpenLDAP Server starý návod

LDAP je skratka pre Lightweight Directory Access Protocol (protokol odľahčeného prístupu k adresárom), ktorý je zjednodušenou verziou protokolu X.500. Nastavenie adresárov v tejto časti použijeme na autentifikáciu. LDAP sa však dá použiť aj na rôzne ďalšie účely, ako napríklad zdielaný adresár (pre mailových klientov), adresár kontaktov, atď.

Syndikovať obsah