Ubntu

Zavedenie Ubuntu Live CD

Ak sme nastavili správne poradie zariadení v systéme Bios, môžeme vložiť Live CD (USB) a reštartovať počítač.

  • Po reštarte by sa malo zobraziť menu, v ktorom si zvolíme slovenský jazyk. 

Syndikovať obsah