vektorový editor

xfig

Xfig je vektorový editor na kreslenie základných geometrických objektov (úsečka, obdĺžnik, elipsa, aproximačná krivka, interpolačná krivka, polygón, kružnicový oblúk). Je vhodný na prípravu technicky a matematicky zameraných ilustrácií.

Syndikovať obsah