virtualizácia

OpenNebula

OpenNebula umožňuje dynamicky umiestňovať a premiestňovať virtuálne počítače medzi viacerými fyzickými zdrojmi. Toto umožňuje poskytovať virtuálne počítače z ktoréhokoľvek dostupného miesta.

JeOS a vmbuilder

Úvod

Čo je JeOS

Ubuntu JeOS (vyslovujeme "džús") je efektív

libvirt

Knižnica libvirt sa používa ako rozhranie pre rôzne virtualizačné technológie. Pred tým, ako začneme používať libvirt, je dobré uistiť sa, či máme hardvérovú podporu potrebnú pre KVM. V príkazovom riadku zadáme nasledujúci príkaz:

Virtualizácia

Virtualizácia sa využíva v rôznych prostrediach a situáciách. Ak sme vývojári, virtualizácia nám poskytne prostredie, kde môžeme bezpečne vykonávať takmer akékoľvek pokusy bez toho, aby sme narušili svoje hlavné pracovné prostredie. Ak sme správcovia systému, môžeme virtualizáciu využiť na oddelenie služieb a na požiadanie ich presúvať.

Virtualizácia s KVM na Ubuntu 8.10

Version 1.0
Auhor: Falko Timme <ft [at] falkotimme [dot] com>
Naposledy editované 10.12.2008

Prekladateľ: Miroslav Nadhajský

Pôvodný text: http://www.howtoforge.com/virtualization-with-kvm-on-ubuntu-8.10

Syndikovať obsah