linux

Hlásenie chýb v Ubuntu Server Edition

Aj keď sa projekt Ubuntu snaží uvoľniť softvér s najmenším možným počtom chýb, predsa sa občas nejaká vyskytne. Tieto chyby môžeme pomôcť vývojárom opraviť nahlásením tých, ktoré v projekte nájdeme. Projekt Ubuntu na sledovanie chýb používa systém Launchpad .

Príloha

UEC

Prehľad

Tento návod hovorí o inštalácii UEC z CD disku Ubuntu 10.04 LTS Server Edition, pričom predpokladá použitie základnej topológie siete s jednoduchou obsluhou v štýle "všetko v jednom" a s jedným alebo viacerými pripojenými uzlami.

OpenLDAP Server

LDAP je skratka pre Lightweight Directory Access Protocol (protokol odľahčeného prístupu k adresárom), ktorý je zjednodušenou verziou protokolu X.500. Nastavenie adresárov v tejto časti použijeme na autentifikáciu. LDAP sa však dá použiť aj na rôzne ďalšie účely, ako napríklad zdielaný adresár (pre mailových klientov), adresár kontaktov, atď.

OpenNebula

OpenNebula umožňuje dynamicky umiestňovať a premiestňovať virtuálne počítače medzi viacerými fyzickými zdrojmi. Toto umožňuje poskytovať virtuálne počítače z ktoréhokoľvek dostupného miesta.

Eucalyptus - starý návod

Prehľad

Eucalyptus je infraštruktúra na báze otvoreného softvéru implementujúca "cloud computing" na vlastné klastre (zhluk počítačov).

Syndikovať obsah