linux

OpenVPN

OpenVPN používa na šifrovanie VPN komunikácie medzi stanicami infraštruktúru verejného kľúča - Public Key Infrastructure (PKI). Jednoduchý spôsob ako sa dá nastaviť VPN pomocou OpenVPN je nastavenie klientského pripojenia cez premostené sieťové rozhranie na VPN serveri. V tomto návode budeme predpokladať, že jedna VPN stanica, v našom prípade server, má nastavené premostené rozhranie.

VPN

VPN (Virtual Private Network) - virtuálna súkromná sieť je šifrované sieťové spojenie medzi dvoma a viacerými sieťami. Existuje niekoľko spôsobov ako vytvoriť VPN pomocou softvéru aj špecializovaného hardvérového vybavenia. Táto kapitola obsahuje návod ako nainštalovať a nastaviť  OpenVPN tak, aby sa vytvorila VPN medzi dvoma servermi.

DRBD

Distributed Replicated Block Device (DRBD) - disrribuované zariadenie s replikovanými blokmi je zariadenie, ktoré zrkadlí svoje bloky navzájom medzi viacerými stanicami. Replikácia je pritom neviditeľná pre ostatné aplikácie v systéme. Zrkadlený môže byť ktorýkoľvek blok pevných diskov, diskových oddielov, diskových polí RAID, logických zväzkov, atď.

Klastrovanie

JeOS a vmbuilder

Úvod

Čo je JeOS

Ubuntu JeOS (vyslovujeme "džús") je efektív

libvirt

Knižnica libvirt sa používa ako rozhranie pre rôzne virtualizačné technológie. Pred tým, ako začneme používať libvirt, je dobré uistiť sa, či máme hardvérovú podporu potrebnú pre KVM. V príkazovom riadku zadáme nasledujúci príkaz:

Syndikovať obsah