linux

Virtualizácia

Virtualizácia sa využíva v rôznych prostrediach a situáciách. Ak sme vývojári, virtualizácia nám poskytne prostredie, kde môžeme bezpečne vykonávať takmer akékoľvek pokusy bez toho, aby sme narušili svoje hlavné pracovné prostredie. Ak sme správcovia systému, môžeme virtualizáciu využiť na oddelenie služieb a na požiadanie ich presúvať.

Bacula

Bacula je program umožňujúci zálohovanie, obnovu zo zálohy a preverenie dát cez sieť. Klient systému Bacula existuje pre operačné systémy Linux, Windows aj Mac OSX. Tieto vlastnosti zo systému robia široko použiteľné multiplatformové sieťové riešenie zálohovania.

Munin

Inštalácia

Pred nainštalovaním systému Munin na server01 musí byť nainštalovaný webový server apache2. Predvolená konfigurácia webového servera vyhovuje systému munin.

Nagios

Inštalácia

Najskor na počítači s názvom server01 nainštalujeme balík nagios. Do príkazového riadka zadáme:

Monitorovanie

Monitorovanie jednotlivých serverov a služieb je dôležitou súčasťou administrácie systému. Väčšina sieťových služieb sa monitoruje kvôli zisteniu výkonu, zisteniu dostupnosti, alebo kvôli zisteniu oboch týchto parametrov.

Jabber Server

Jabber je populárny protokol na odosielanie okamžitých správ (instant message) založený na otvorenom štandarde XMPP, ktorý používa mnoho populárnych aplikácií. Táto časť hovorí o tom, ako nastaviť Jabberd 2 v lokálnej sieti LAN. Toto nastavenie sa však dá prispôsobiť aj tak, aby poskytovaná služba fungovala aj cez Internet.

Syndikovať obsah