linux

IRC server

 Úložiská softvéru Ubuntu obsahujú mnoho Internet Relay Chat serverov. Táto časť sa zameria na to, ako nainštalovať a nastaviť IRC server ircd-irc2.

Aplikácie na chatovanie

V tejto časti si povieme o tom, ako nainštalovať a nastaviť IRC server ircd-irc2 a povieme si aj o tom, ako nainštalovať a nastaviť Jabber server pre odosielanie tzv. okamžitých správ.

Rotácia archívov

  Shell skript v časti  Shell skripty vytvára iba sedem archívov.  Na serveri, kde sa údaje nemenia príliš často, to postačuje, no ak je na serveri väčšie množstvo dát, je rozumnejšie použiť inú schému.

Shell skripty

Jedným z najjednoduchších spôsobov, akým sa dá zálohovať systém, je použitie tzv. shell skriptov - skriptov pre príkazový riadok. Pomocou takéhoto skriptu môžeme nastaviť, ktoré priečinky sa majú zálohovať a obsah týchto priečinkov môžeme skomprimovať (zbaliť) pomocou nástroja tar do archívu.

Zálohovanie

Existuje mnoho spôsobov akým sa dajú zálohovať dáta systému Ubuntu. Najdôležitejšou vecou pri zálohovaní je však navrhnutie plánu zálohy, ktorý hovorí čo zálohovať, kedy zálohovať a ako v prípade potreby dáta zo zálohy obnoviť.

Likewise Open

Likewise Open zjednodušuje nastavenia potrebné na autentifikáciu linuxovej stanice v doméne Active Directory. Balík likewise-open, ktorý je založený na winbind, umožňuje bezbolestné začlenenie systému Ubuntu do existujúcej siete Windows.

Syndikovať obsah