linux

Integrácia systému Samba do Active Directory

Prístup k zdieľaným prostriedkom systému Samba

Iný spôsob použitia systému Samba je jeho integrovanie do existujúcej siete Windows. Jednou z funkcií systému Samba je aj to, že môže slúžiť ako súborový a tlačový server pre používateľov AD.

Zabezpečenie súborového a tlačového servera Samba

Bezpečnostné režimy systému Samba

Existujú dve bezpečnostné úrovne dostupné pre sieťový protokol Common Internet Filesystem (CIFS): user-leve

Samba ako tlačový server

Iné často používané použitie systému Samba je konfigurácia a zdieľanie tlačiarní v sieti lokálne nainštalovaných k serveru so systémom Ubuntu.

Úvod

Pre úspešné prepojenie s klientami Windows Ubuntu zahrňuje poskytovanie a integrovanie služieb, ktoré sú spoločné s rozhraním Windows. Služby na zdieľanie dát a informácií o počítačoch a používateľoch pripojených do siete môžeme rozdeliť do troch hlavných kategórií podľa funkcionality:

Samba ako súborový server

Jeden z najčastejších spôsobov, ako spolu zapojiť počítače so systémami Ubuntu a Windows do jednej siete, je nastaviť systém Samba ako súborový server. Táto časť hovorí o spôsobe, akým sa Samba server nastaví tak, aby zdieľal súbory so stanicami so systémom Windows.

Sieť Windows

Počítačové siete sa často skladájú z počítačov, na ktorých sú nainštalované rôzne operačné systémy.
Syndikovať obsah