Ubuntu

pam_motd

Pri prihlasovaní k serveru Ubuntu, sa nám môže zobraziť informatívna správa dňa - Message Of The Day (MOTD). Táto informácia sa nachádza a zobrazuje vďaka niekoľkým balíkom:

Ostatné užitočné aplikácie

Existuje mnoho veľmi užitočných aplikácií,  ktoré boli vyvinuté tímom vývojárov systému Ubuntu Server a ostatnými vývojármi, ktoré sú začlenené do edície Ubuntu Server Edition, ale ešte nie sú veľmi známe. Táto kapitola predstaví niekoľko užitočných aplikácií využiteľných pri administrácii servera Ubuntu, alebo zjednodušuje administráciu množstva Ubuntu serverov súčasne.

OpenVPN

OpenVPN používa na šifrovanie VPN komunikácie medzi stanicami infraštruktúru verejného kľúča - Public Key Infrastructure (PKI). Jednoduchý spôsob ako sa dá nastaviť VPN pomocou OpenVPN je nastavenie klientského pripojenia cez premostené sieťové rozhranie na VPN serveri. V tomto návode budeme predpokladať, že jedna VPN stanica, v našom prípade server, má nastavené premostené rozhranie.

VPN

VPN (Virtual Private Network) - virtuálna súkromná sieť je šifrované sieťové spojenie medzi dvoma a viacerými sieťami. Existuje niekoľko spôsobov ako vytvoriť VPN pomocou softvéru aj špecializovaného hardvérového vybavenia. Táto kapitola obsahuje návod ako nainštalovať a nastaviť  OpenVPN tak, aby sa vytvorila VPN medzi dvoma servermi.

DRBD

Distributed Replicated Block Device (DRBD) - disrribuované zariadenie s replikovanými blokmi je zariadenie, ktoré zrkadlí svoje bloky navzájom medzi viacerými stanicami. Replikácia je pritom neviditeľná pre ostatné aplikácie v systéme. Zrkadlený môže byť ktorýkoľvek blok pevných diskov, diskových oddielov, diskových polí RAID, logických zväzkov, atď.

Klastrovanie

Syndikovať obsah