Ubuntu

JeOS a vmbuilder

Úvod

Čo je JeOS

Ubuntu JeOS (vyslovujeme "džús") je efektív

libvirt

Knižnica libvirt sa používa ako rozhranie pre rôzne virtualizačné technológie. Pred tým, ako začneme používať libvirt, je dobré uistiť sa, či máme hardvérovú podporu potrebnú pre KVM. V príkazovom riadku zadáme nasledujúci príkaz:

Virtualizácia

Virtualizácia sa využíva v rôznych prostrediach a situáciách. Ak sme vývojári, virtualizácia nám poskytne prostredie, kde môžeme bezpečne vykonávať takmer akékoľvek pokusy bez toho, aby sme narušili svoje hlavné pracovné prostredie. Ak sme správcovia systému, môžeme virtualizáciu využiť na oddelenie služieb a na požiadanie ich presúvať.

Bacula

Bacula je program umožňujúci zálohovanie, obnovu zo zálohy a preverenie dát cez sieť. Klient systému Bacula existuje pre operačné systémy Linux, Windows aj Mac OSX. Tieto vlastnosti zo systému robia široko použiteľné multiplatformové sieťové riešenie zálohovania.

Munin

Inštalácia

Pred nainštalovaním systému Munin na server01 musí byť nainštalovaný webový server apache2. Predvolená konfigurácia webového servera vyhovuje systému munin.

Nagios

Inštalácia

Najskor na počítači s názvom server01 nainštalujeme balík nagios. Do príkazového riadka zadáme:

Syndikovať obsah