Ubuntu

Monitorovanie

Monitorovanie jednotlivých serverov a služieb je dôležitou súčasťou administrácie systému. Väčšina sieťových služieb sa monitoruje kvôli zisteniu výkonu, zisteniu dostupnosti, alebo kvôli zisteniu oboch týchto parametrov.

Jabber Server

Jabber je populárny protokol na odosielanie okamžitých správ (instant message) založený na otvorenom štandarde XMPP, ktorý používa mnoho populárnych aplikácií. Táto časť hovorí o tom, ako nastaviť Jabberd 2 v lokálnej sieti LAN. Toto nastavenie sa však dá prispôsobiť aj tak, aby poskytovaná služba fungovala aj cez Internet.

IRC server

 Úložiská softvéru Ubuntu obsahujú mnoho Internet Relay Chat serverov. Táto časť sa zameria na to, ako nainštalovať a nastaviť IRC server ircd-irc2.

Aplikácie na chatovanie

V tejto časti si povieme o tom, ako nainštalovať a nastaviť IRC server ircd-irc2 a povieme si aj o tom, ako nainštalovať a nastaviť Jabber server pre odosielanie tzv. okamžitých správ.

Rotácia archívov

  Shell skript v časti  Shell skripty vytvára iba sedem archívov.  Na serveri, kde sa údaje nemenia príliš často, to postačuje, no ak je na serveri väčšie množstvo dát, je rozumnejšie použiť inú schému.

Shell skripty

Jedným z najjednoduchších spôsobov, akým sa dá zálohovať systém, je použitie tzv. shell skriptov - skriptov pre príkazový riadok. Pomocou takéhoto skriptu môžeme nastaviť, ktoré priečinky sa majú zálohovať a obsah týchto priečinkov môžeme skomprimovať (zbaliť) pomocou nástroja tar do archívu.

Syndikovať obsah