Ubuntu

Zálohovanie

Existuje mnoho spôsobov akým sa dajú zálohovať dáta systému Ubuntu. Najdôležitejšou vecou pri zálohovaní je však navrhnutie plánu zálohy, ktorý hovorí čo zálohovať, kedy zálohovať a ako v prípade potreby dáta zo zálohy obnoviť.

Likewise Open

Likewise Open zjednodušuje nastavenia potrebné na autentifikáciu linuxovej stanice v doméne Active Directory. Balík likewise-open, ktorý je založený na winbind, umožňuje bezbolestné začlenenie systému Ubuntu do existujúcej siete Windows.

Integrácia systému Samba do Active Directory

Prístup k zdieľaným prostriedkom systému Samba

Iný spôsob použitia systému Samba je jeho integrovanie do existujúcej siete Windows. Jednou z funkcií systému Samba je aj to, že môže slúžiť ako súborový a tlačový server pre používateľov AD.

Zabezpečenie súborového a tlačového servera Samba

Bezpečnostné režimy systému Samba

Existujú dve bezpečnostné úrovne dostupné pre sieťový protokol Common Internet Filesystem (CIFS): user-leve

Samba ako tlačový server

Iné často používané použitie systému Samba je konfigurácia a zdieľanie tlačiarní v sieti lokálne nainštalovaných k serveru so systémom Ubuntu.

Úvod

Pre úspešné prepojenie s klientami Windows Ubuntu zahrňuje poskytovanie a integrovanie služieb, ktoré sú spoločné s rozhraním Windows. Služby na zdieľanie dát a informácií o počítačoch a používateľoch pripojených do siete môžeme rozdeliť do troch hlavných kategórií podľa funkcionality:

Syndikovať obsah