Členenie inštalačnej príručky Ubuntu

Tento dokument má slúžiť najmä pre neskúsených používateľov Ubuntu (ktorí ho ešte neinštalovali). Príručku sme sa snažili napísať tak, aby k jej pochopeniu bolo potrebných čo najmenej vedomostí a skúseností. Predpokladáme však, že máte aspoň základnú predstavu o tom ako fungujú zariadenia vo vašom počítači.

Skúsení používatelia však v tomto dokumente môžu nájsť zaujímavé informácie, napríklad ohľadne minimálnych požiadaviek na systém, detaily o podpore hardvéru a podobne. Skúseným používateľom odporúčame niektoré časti tejto príručky preskočiť.

Snažili sme sa aby bola táto príručka napísaná chronologicky tak, aby vás krok za krokom previedla procesom inštalácie od začiatku po koniec. Toto sú kroky pri inštalácii Ubuntu, ktorým zároveň zodpovedajú jednotlivé kapitoly tejto príručky:

  1. Určenie toho, či hardvér spĺňa požiadavky pre nainštalovanie systému Kapitola 2, Systémové požiadavky Ubuntu.

  2. Záloha systému, vykonanie potrebného naplánovania a nastavenia hardvéru pred inštaláciou Ubuntu je popísaná v Chapter 3, Before Installing Ubuntu. Ak chcete mať na počítači viac systémov súčasne a pri štarte počítača sa medzi nimi prepínať, možno bude potrebné pripraviť miesto na disku pre nové diskové oddiely, ktoré bude používať Ubuntu.

  3. V Chapter 4, Obtaining System Installation Media sa dozviete ako získať potrebné inštalačné súbory pre jednotlivé metódy inštalácie.

  4. Chapter 5, Booting the Installation System popisuje zavedenie inštalačného systému. Táto kapitola hovorí aj o riešení problémov ktoré v tomto kroku môžu nastať.

  5. Vykonanie inštalačných krokov popisuje Chapter 6, Using the Ubuntu Installer. To predstavuje výber jazyka, nastavenie ovládačov periférií, nastavenie sieťového pripojenia, nastavenie toho, či majú byť inštalačné súbory získané priamo zo servera Ubuntu (ak neinštalujete z CD disku), nastavenie diskových oddielov, výber a inštalácia súčastí systému. (Niektoré podrobnejšie informácie o nastavovaní diskových oddielov sú vysvetlené v časti Appendix C, Partitioning for Ubuntu.)

  6. Zavedenie čerstvo nainštalovaného systému popisuje Chapter 7, Booting Into Your New Ubuntu System.

Po nainštalovaní systému si môžete ešte prečítať Chapter 8, Next Steps and Where to Go From Here. Táto kapitola vysvetľuje kde sa dajú nájsť ďalšie informácie o Unixe a Ubuntu a ako sa dá zmeniť jadro.

Ďalšie informácie o tejto príručke a o tom ako ju vylepšiť, sa nachádza v Appendix E, Administrivia.