Čo sú webové aplikácie

V súčasnej dobe sa v školstve vo všetkých pádoch skloňuje pojem e-lerning. Tiež sa často v rôznych mailing listoch diskutuje o potrebách zmysluplne riadiť obsah webových stránok, ktoré na mnohých školách zatiaľ iba poskytujú základné informácie o škole samotnej, nevytvárajú však hodnotný obsah využiteľný pri vzdelávaní. Je nesporné, že vývoj stránok sa bude uberať práve týmto smerom a na tvorbu školskej stránky už nebude postačovať jediný človek(najčastejšie učiteľ informatiky), ale bude potrebné, aby sa na vytváraní stránok zúčastnili všetci pedagógovia.

Pre novo rastúcu "počítačovú generáciu" detí bude kvalita a dostupnosť takýchto materiálov v blízkej budúcnosti, možno rozhodujúcim faktorom pre výber školy, na ktorú pôjdu študovať. Cieľom tejto knihy bude predstaviť vám prostriedky, pomocou ktorých sa dá takýto cieľ dosiahnuť. Nezostaneme však len pri systémoch na správu webového, či vzdelávacieho obsahu, no chceli by sme vám predstaviť i nástroje, pomocou ktorých sa dá sledovať úspešnosť vašej snahy, v súvislosti s uplatnením študentov na trhu práce a systémy na riadenie chodu školy, v súvislosti s prieskumom pracovného trhu a vytvárania nových štúdijných odborov. V tejto knihe sa budeme venovať webovo orientovaným otvoreným a slobodným aplikáciám ako

 • CMS - systémy na správu obsahu (Content Management Systems)
 • LMS - systémy na správu výučby (Learning Management Systems)
 • e-Learning - elektronické vzdelávanie
 • VLE - virtuálne výukové prostredie (Virtual Learning Environment)
 • KM - správa znalostí (Knowledge Management)
 • BPM - správa podnikateľských procesov (Business Proces Management)
 • Workflow
 • ERP - podnikové plánovanie zdrojov (Enterprise Resource Planning)
 • CRM - Správy zákazníckych vzťahov (Customer relationship management)

ale bude sa tiež zaoberať aj menej komplexnými projektmi ako sú

 • Webové fóra
 • Webové galérie
 • Webové kalendáre
 • Webové organizéry času
 • Webový poštový klienti
 • Webové žiacke knižky
 • Webové operačné systémy

a ďalšími webovými aplikáciami (môžete pridať ako komentár typ aplikácie, ktorú by ste tu radi videli)