Databázový program Base

V tejto knihe sa budeme snažiť na konkrétnom príklade predviesť funkcie programu Base. Najskôr však niekoľko informácií o programe:

Base je plnohodnotný program na vytváranie relačných databáz. Umožňuje vytváranie databázových aplikácií. Base je dostupný zadarmo, na rozdiel od programu MS Access, ktorý nie je súčasťou každej verzie MS Office. (Nie je súčasťou ani MS Office 2003 Standard, dodávaného vrámci projektu Infovek).

Nová verzia 2 Base umožňuje spracovávať dáta databázy v rámci OpenOffice.org. Vytvárať a upravovať tabuľky, formuláre, dotazy, správy, buď s použitím vašej vlastnej databázy alebo použitím vlastného databázového stroja zabudovaného do Base. Base umožňuje začiatočníkom i výber Sprievodcov, Dizajnérskych pohľadov alebo SQL pohľadov pre pokročilých a vyspelých používateľov.

Spracovanie dát

Pomocou Base, môžete:

  • Vytvoriť nové tabuľky pre vaše dáta - a tiež zmeniť ich ak ich potrebujete zmeniť
  • Spravovať indexy tabuliek, aby bol prístup k dátam rýchlejší
  • Prezerať tabuľku v režime úpravy a pridávať, meniť a odstraňovať záznamy
  • Použiť sprievodcu správou na vytvorenie pôsobivých správ z vašich dát
  • Použiť sprievodcu formulárom na vytvorenie 'bezprostrednej' databázovej aplikácie

Používanie vašich dát

Použitím Base môžete okrem prezerania vašich dát tiež:

  • Vykonávať jednoduché (podľa jedného stĺpca) alebo komplexné (podľa viacerých stĺpcov) triedenia
  • Prezerať podmnožiny vašich dát jednoduchými (jedným kliknutím) alebo komplexnými (logický dopyt) filtrami
  • Vytvoriť výkonné dotazy zobrazujúce vaše dáta novými spôsobmi, vrátane sumárov a viactabuľkového pohľadu
  • Vytvoriť správu v rozmanitých formátoch s použitím Autopilota správ

Technické poznámky

Base obsahuje plnú verziu databázového stroja HSQL, ktorý ukladá dáta do XML súborov. Môže tiež spracovávať súbory dBASE.

Pre náročnejšie požiadavky, Base podporuje mnoho populárnych databáz (Adabas D, ADO, Microsoft Access, MySQL) alebo ktorúkoľvek ďalšiu databázu prostredníctvom ovládačov priemyselného štandardu ODBC a JDBC. Tiež podporuje ktorúkoľvek súčasť LDAP adresára kontaktov, a tiež mnoho často používaných formátov, ktoré používa Microsoft Outlook, Microsoft Windows a Mozilla.

Viac informácii sa dozviete na stránke projektu.


Obsah