DidInfo 2009

Koncom marca 2009 sa v Brusne uskutočnil 15. ročník konferencie Didinfo, ktorá sa zameriava na vyučovanie informatiky na základných a stredných školách. Bola to veľmi príjemná akcia s neformálnou atmosférou, medzi jej účastníkmi boli učitelia informatiky, ako aj učitelia učiteľov informatiky.

Mňa samozrejme zaujímali témy súvisiace s otvoreným a slobodným softvérom.  Zdá sa, že pojem  FOSS nie je pre učiteľov celkom neznámy, hoci sa v niektorých prednáškach objavilo aj staré známe klišé prezentácia=powerpoint a tabuľkový kalkulátor=excel.

V troch prednáškach sa o ňom priamo hovorilo:

Š. Vavrečková. Děti a Linux (prezentácia)

J. Krnáč. Možnosti využitia alternatívnych nástrojov GIS pri vyučovaní geografia a ekológie

M. Šrámek. Možnosti nasadenia otvoreného softvéru na školách

(statné pdf-ká časom doplním)

V svojej prezentácii som trochu experimentoval. Naschvál som nepoužil svoj notebook, ale ten ktorý dali k dispozícii organizátori. Chcel som tak naostro vyskúšať nový hit v oblasti FOSS, tzv. prenositeľné aplikácie. Na USB som si nainštaloval prenositeľný OpenOffice.org, pomocou ktorého som prezentoval svoju prezentáciu v ODF formáte. Bolo v tom trochu napätia, lebo moje skúsenosti s Windows sú minimálne. Dopadlo to však dobre, prenositeľnosť zafungovala bezchybne. Odporúčam všetkým, ktorí používajú Windows. Prenositeľných aplikácii je veľa a sú dobrou propagáciou otvoreného a slobodného softvéru.