Drobné typografické úpravy v programe Writer

Pri písaní textu často treba spraviť mnoho drobných úprav, akými napríklad sú vkladanie správnych pomlčiek či úvodzoviek, nerozdeliteľných medzier a mnoho iných.

Túto nie príliš príjemnú činnosť uľahčuje rozšírenie TypoJTB