Elektrotechnika

Výber elektrotechnických programov v otvorenom prostredí sa rôzni. Sú oblasti, v ktorých je programov na výber veľa, sú však i oblasti, kde ich je menej. Rôzna je i kvalita existujúcich programov. Pre uľahčenie výberu a orientácie, nájdete v tejto časti predstavenie a popis niektorých z nich.

Pre oblasť softvéru, zaoberajúcu sa elektrotechnikou, či elektronikou, je zaužívaná skratka gEDA, čo voľne preložené možno chápať ako GPL programy pre prácu s elektro(tech)nikou. Tieto programy v sebe zahŕňajú nástroje od kreslenia schém zapojení, cez návrh plošných spojov až po simuláciu elektronických obvodov. Avšak súbor programov gEDA, nie sú jediné programy v tejto oblasti dostupné pod GPL alebo podobnou licenciou.

Nie všetky programy cielené na elektrotechniku sú vhodné do školského prostredia, keďže niektoré sú cielené pre vedecké účely.