Firestarter - Licencia

Copyright © programu Firestarter 1998-2004 vlastní Tomas Junnonen a je vydaný pod licenciou GPL.

Copyright
© návodu 2004 k programu Firestarter 1.0 vlastní Tomas Junnonen.

Copyright © návodu 2004 k programu 0.9.x vlastnia Tomas Junnonen a Paul Drain.

Obrázky na tejto stránke okrem loga programu Firestarter, je možné znova použiť s licenciou GNU Free Documentation License.

GNU

Tento program ie slobodný softvér; môžete ho šíriť a/alebo upravovať podľa podmienok licencie GNU General Public License tak ako bola publikovaná Free Software Foundation; buď vo verzii 2 tejto licencie, alebo (podľa vášho uváženie) ľubovoľnej novšej verzie.

Tento program je distribuovaný s vierou, že bude užitočný, ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; neposkytujú sa ani odvodené záruky OBCHODOVATEĽNOSTI alebo VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL. Viac informácií sa nachádza v licencii GNU General Public License.

Kópiu licencie GNU General Public License môžete získať na webovej stránke Free Software Foundation alebo napísaním na adresu

    Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330
Boston, MA 02111-1307
USA