Firestarter - Nastavenie DHCP servera

DHCP je sieťový protokol, ktorý okrem iného môže dynamicky distribuovať IP adresy a ostatné sieťové nastavenia do počítačov. Ak DHCP použijete spolu so zdieľaním internetového pripojenia v programe Firestarter, nebude musieť nastavovať TCP/IP nastavenia na každom počítači v lokálnej sieti zvlášť. Ak používate DHCP a chcete do siete pripojiť nový počítač, potom ho stačí iba pripojiť, a nemusíte nič nastavovať.

Ak je DHCP služba povolená v programe Firestarter a DHCP server je spustený na počítači s firewallom, potom tento počítač cez DHCP systém požičiava adresy klientským počítačom. Pôžička poskytne klientovi všetky potrebné informácie, aby sa vedel pripojiť do siete. Tieto informácie obsahujú jedinečnú IP adresu, ktorá je pre každý klientský počítač iná, adresu predvolenej brány, masku siete a adresy používaných DNS serverov. DHCP pôžička sa dá chápať ako dohoda medzi serverom a klientom, ktorá platí obmedzený čas. 

Zapnutie služby DHCP

Poznámka: Firestarter sám o sebe neobsahuje DHCP server, potrebuje aby mu systém, v ktorom je spustený túto funkciu poskytol. V systéme nemusí byť DHCP server nakonfigurovaný alebo spustený. Stačí ak sa program dhcpd nachádza v systéme, a potom Firestarter bude DHCP server kompletne spravovať miesto používateľa.

Ak sa spustiteľný súbor pre DHCP v systéme nenachádza, riadenie DHCP nebude aktívne

Balíky, ktoré je potrebné nainštalovať aby bola v programe Firestarter funkcia pre službu DHCP aktívna, sú tieto:
DistribúciaNázov balíkaPríkaz pre nainštalovanie
Red Hat 9, Fedora Coredhcp"yum install dhcp"
Debiandhcp"apt-get install dhcp"
Mandrakedhcp-server"urpmi dhcp-server"
Gentoodhcp"emerge dhcp"
SuSEdhcp-serverRučne počas inštalácie systému alebo pomocou RPM

Služba DHCP sa dá nastaviť pomocou sprievodcu nastavením firewallu alebo v predvoľbách programu. Zaškrtnutím možnosti "Povoliť DHCP pre lokálnu sieť" na obrazovke pre zdieľanie internetového pripojenia a služba sa aktivuje po dokončení sprievodcu alebo po uložení predvolieb. Všimnite si, že možnosť pre DHCP je dostupná iba ak je povolené zdieľanie internetového pripojenia a služba DHCP je poskytovaná iba počítačom pripojeným do lokálnej siete. Vďaka tomu program Firestarter nebude v konflikte s DHCP systémom, ktorý prevádzkuje poskytovateľ internetového pripojenia.

Niekoľko nastavení súvisiacich s DHCP serverom sa dá voliteľne nastaviť cez grafické rozhranie. Kliknutím na odkaz "Podrobnosti DHCP servera" sa zobrazia ďalšie možnosti. Pomocou nich sa dá zmeniť rozsah IP adries, ktoré sa budú klientom zapožičiavať. Stačí zmeniť najnižšiu a najvyššiu IP adresu rozsahu. V predvolenom stave Firestarter bude zapožočiavať IP adresy z rozsahu od 192.168.0.100 po 192.168.0.254. Rozsah IP adries môžete ľubovoľne meniť, ale rozsah musí spadať pod rozsah limitovaný nastavením sieťovej adresy a maskou siete, ktorá je priradená sieťovému adaptéru, ku ktorému je pripojená lokálna sieť.

Adresu DNS servera tiež môžeme nastaviť ľubovoľnú. Akceptovaná je bodkami oddelená číselná IP adresa aj menná adresa DNS servera. Je možné zadať aj viacero adries, ktoré oddelíte čiarkami. Môžete zadať aj špeciálnu hodnotu <dynamic>, v takom prípade sa adresy DNS serverov nastavia dynamicky podľa sieťových nastavení vonkajšieho rozhrania firewallu. Toto nastavenie je užítočné v prípade, že samotný počítač, na ktorom beží firewall, používa DHCP systém na získanie adries DNS serverov od poskytovateľa Internetu. V predvolenom stave sa DNS servery určujú dynamicky.

Vytvorenie vlastnej DHCP konfigurácie

Možnosť ponechania súčasného nastavenia DHCP je dostupná ak program Firestarter zistí, že sa nastavenie DHCP už nachádza v systéme. Táto možnosť má niekoľko použití. Ak ste pred tým ručne nastavili DHCP server vo vašom systéme, je možné program Firestarter použiť iba na riadenie serverových procesov bez toho aby menil konfiguráciu. Môžete tiež zobrať DHCP nastavenia vygenerované programom Firestarter a rozšíriť ich, s vedomím, že ich už program Firestarter nebude bez vášho súhlasu meniť. Existuje mnoho zaujímavých DHCP funkcií, ktoré môžete ručne nastaviť, vrátanie povoľovania počítačov na základe hardvérových MAC adries, prideľovania statických IP adries konkrétnym počítačom, rozdeľovania počítačov do rôznych tried, ktoré majú odlišnú konfiguráciu, poskytovania obrazov pre zavedenie systému pre sieťové terminály atď. Viac informácií sa dozviete v súbore dhcpd.conf a na man stránkach dhcpd .

Firestarter generuje DHCP konfiguráciu, ktorú ukladá do súboru /etc/dhcpd.conf.