Firestarter - Požiadavky na jadro

Firestarter vyžaduje určité podsystémy jadra systému Linux boli v systéme aby mohol správne fungovať. Toto nie je problém v prípade poskytovateľov jadra, pretože jednotlivé distribúcie založené na systéme Linux tieto funkcie poskytujú. Ak si však chcete vytvoriť prispôsobené jadro, potom by vás mala táto časť zaujímať.

Configuring the 2.6 kernel
Obrázok: Odporúčaná konfigurácia Linuxového jadra verzie 2.6

Konfigurácia jadra

Tieto inštrukcie sú určené pre linuxové jadro verzie 2.6. Firestarter 0.9.x dokáže pracovať aj s jadrami verzie 2.4 a staršími, v takom prípade je základná konfigurácia rovnaká, ale nastavovanie jadra v konfigurátore sa môže mierne líšiť. Predpokladáme, že viete ako sa kompiluje jadro, ak potrebujete pomoc, nájdete ju na stránke Kernel Build HOWTO.

Všetky možnosti jadra, ktoré ovplyvňujú program Firestarter sa nachádzajú v ponuke Device Drivers->Networking support. Ako prvé musíme povoliť nastavenie Networking support. Potom v podriadenej ponuke musíme povoliť nastavenia Networking options->Network packet filtering, Network packet filtering. Nakoniec v podriadenej ponuke IP: Netfilter configuration, v ktorej sa nachádza dlhý zoznam modulov Netfilter, máte na výber, či funkcie do jadra začleníte vo forme modulov alebo ich staticky zabudujete do jadra. Odporúčame aby ste funkcie kopilovali ako moduly ak nechcete vytvoriť jadro bez podpory modulov. Použitie modulov šetrí pamäť - ak modul nezapnete zostane viac pamäte voľnej.

Skoršie verzie programu Firestarter (menšie ako 1.0) vypisujú chybové hlásenia do konzoly ak ste skompilovali funkcie do jadra staticky a nie ako moduly. Avšak ak sú všetky funkcie prítomné v jadre, Firestarter bude pracovať správne aj napriek chybovým hláseniam.

Všetky fukcie Netfilter však nie sú portrebné, aj keď mi ich odporúčame povoliť ako moduly, aby ste ich mohli zapnúť, ak ich bude neskoršia verzia programu Firestarter potrebovať, a ak ich povolíte nič sa nestane. Prinajmenšom musia byť povolené funkcie Connection tracking, IP tables, Connection state match support, Connection tracking match support, Packet filtering, Full NAT a LOG target support. Ak program nájde v jadre ďalšie funkcie, môže to rozšíriť funkcionalitu programu Firestarter. Jediné funkcie, ktoré neodporúčame povoliť sú ipchains support a ipfwadm support.

Prehľad potrebných funkcií jadra

 • Device drivers
  • Networking support
   • [y] Networking support
   • Networking options
    • Network packet filtering
     • [y] Network packet filtering
     • IP: Netfilter Configuration (*)
      • [y/m] Connection tracking
      • [y/m] IP tables support
      • [y/m] Connection state match support
      • [y/m] Connection tracking match support
      • [y/m] Packet filtering
      • [y/m] Full NAT
      • [y/m] LOG target support

(*) Odporúčame, aby ste povolili všetko okrem ipchains support a ipfwadm support